Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise zintenzivňuje boj proti podvodům s unijními prostředky

Brusel 24. června – Jen v roce 2009 nahlásily členské státy případy podezření z podvodu s unijními prostředky ve výši 280 milionů eur. I když tato částka představuje jen 0,2 % celkového unijního rozpočtu, Evropská komise je odhodlána jít v boji proti podvodům ještě o krok dále. Proto dnes přijala novou strategii boje proti podvodům, která aktualizuje a modernizuje její politiku v této oblasti. V uvedené strategii je navržen soubor opatření, díky nimž bude Komise moci na všech úrovních a ve všech sektorech prostředky EU spravovat a kontrolovat s využitím nejlepších dostupných nástrojů, aby bránila podvodům poškozujícím rozpočet EU a odhalovala je. Tato nová strategie se bude týkat všech fází boje proti podvodům – od prevence a odhalování podvodů v raném stadiu až po vyšetřování, ukládání sankcí a vymáhání zneužitých prostředků. Bude se vztahovat jak na příjmovou, tak na výdajovou stránku unijního rozpočtu a také na prostředky, které jsou částečně spravovány členskými státy EU. Spolu s uvedenou strategií byl předložen také unijní akční plán boje proti pašování cigaret a alkoholu na východní hranici EU.

Algirdas Šemeta, komisař EU odpovědný za boj proti podvodům, prohlásil: „Vůči evropským daňovým poplatníkům máme povinnost využívat rozpočet EU co nejefektivněji. Proto musíme jít příkladem a zabezpečit, aby se evropské peníze dostávaly k těm správným příjemcům a byly vynakládány na věci, na které jsou určeny. Strategie boje proti podvodům je klíčovým prvkem dalšího zlepšování rozpočtové efektivity, a to od úplného počátku řetězce až po příjemce evropských prostředků. Prvním výsledkem tohoto nového přístupu je akční plán boje proti pašování cigaret a alkoholu na východní hranici EU. Kvůli nezákonnému obchodu s cigaretami totiž přicházejí členské státy i EU na daních a clech každoročně o miliardy eur. Musíme proto udělat vše, co je v našich silách, abychom tuto škodlivou nelegální činnost zastavili.“

Souvislosti

Hlavní body:

Specifické strategie, které dnes Komise navrhla, se dotýkají práce úředníků, kteří se zabývají vedením projektů, financemi a audity a kteří pracují s unijními prostředky rozdělovanými např. přes strukturální fondy nebo Evropský rybářský fond.

Nové počítačové nástroje, které posílí auditní a kontrolní kapacitu Komise, umožní systematičtější přístup k boji proti podvodům ohrožujícím unijní rozpočet. Tento přístup může být rozšířen i na další útvary.

Komise také navrhuje posílení úlohy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Ten by měl napříště mnohem více pomáhat oddělením Komise, která řeší případy podvodů poškozujících unijní rozpočet. Komise také v návrhu rozhodla, že bude intenzivněji informovat o sankcích, které byly uloženy pachatelům podvodů nebo příjemcům zneužitých unijních prostředků.

Na regionální úrovni je prvním výsledkem strategie boje proti podvodům dnes představený akční plán boje proti pašování cigaret a alkoholu na východní hranici EU. Obsahuje návrhy cílených opatření počínaje posílením kapacit na obou stranách hranic, vytvořením vycvičených mobilních jednotek a nasazením nového vybavení podél hranic (automatické rozpoznávací nástroje, skenery, noční vidění atd.) až po nutnost revize způsobu, jakým jsou dnes v EU uplatňovány celní sankce, a potřebu posílení mezinárodní spolupráce, především s východními sousedy EU. Kvůli pašování cigaret a alkoholu přicházejí členské státy i EU na daních a clech každoročně o více než 10 miliard eur.

Opatření, která dnes byla v rámci strategie pro boj proti podvodům navržena, by měla vstoupit v platnost do roku 2014.

Předložená strategie pro boj proti podvodům je součástí komplexního přístupu k potírání podvodů a korupce. Doplňuje iniciativy, které Komise v poslední době zahájila, například: reformu Evropského úřadu pro boj proti podvodům – OLAF (IP/11/321, MEMO/11/176), sdělení o ochraně finančních zájmů EU trestním právem a správním vyšetřováním (IP/11/644 a MEMO/11/343) a sdělení o boji proti korupci v EU (IP/11/678 a MEMO/11/376). Zdůrazňuje také potřebu, která byla zjištěna při přípravě nového víceletého finančního rámce, který bude představen příští týden – totiž že do všech politik EU musejí být zakomponována vhodná opatření proti podvodům.

Další informace:

MEMO/11/454

Sdělení o strategii boje proti podvodům

Akční plán boje proti pašování cigaret a alkoholu na východní hranici EU, který dnes představila Komise

Internetová stránka komisaře Algirdase Šemety, který má na starosti daně a celní unii, audit a boj proti podvodům:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktní osoby:

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Maud Scelo (+32 2 298 15 21)


Side Bar