Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Evropski svet: Komisija bo okrepila prizadevanja na področju migracijske in azilne politike

Bruselj, 24. junij 2011 ­– Evropska komisija pozdravlja sklepe, ki jih je danes sprejel Evropski svet glede vprašanj azila in migracij.

„Zelo sem zadovoljna, da je Evropski svet vprašanjem azila, migracij, prostega gibanja oseb in mej namenil toliko pozornosti. Te teme bodo oblikovale prihodnost Evrope in očitno je, da bo treba sprejeti politične odločitve o nadaljnjem razvoju močne skupne politike.

Najprej želim izpostaviti jasno politično zavezanost k okrepitvi pogajanj o zakonodajnih predlogih glede vprašanj azila, ki so v teku, da bi do leta 2012 lahko vzpostavili skupni evropski azilni sistem. Evropa potrebuje skupni azilni sistem, ki je učinkovit, vendar hkrati osebam, ki bežijo pred pregonom in nasiljem, zagotavlja dejansko zaščito. Po tem jasnem sporočilu Evropskega sveta sem prepričana, da lahko dosežemo svoj cilj v zastavljenem roku.

Zelo pomembno je, da so evropski voditelji načelo prostega gibanja oseb v celoti priznali kot temeljno načelo Evropske unije in temeljno pravico, saj to potrjuje potrebo po zaščiti schengenskega območja, tj. območja brez notranjih mej. Učinkovit mejni nadzor je nujen predpogoj za zaščito celovitosti schengenskega območja v naslednjih letih. Komisija se bo odzvala na poziv Evropskega sveta po vzpostavitvi učinkovitega in zanesljivega sistema za spremljanje in ocenjevanje ter zaščitnega mehanizma. Tak mehanizem bi se uporabljal v res izjemnih okoliščinah, predvsem mislim na razmere, v katerih bi bilo ogroženo samo schengensko sodelovanje.

Nazadnje pozdravljam zavezo Evropskega sveta, da z državami južnega Sredozemlja začne dialoge o migracijah, katerih predmet bodo vsi vidiki migracije, mobilnosti in varnosti. Komisija je odločena, da si bo v takšnih konstruktivnih dialogih prizadevala podpreti države v njihovem prehodu k demokraciji ter spodbuditi migracijo in mobilnost na način, ki bi prinašal koristi za vse strani,“ je dejala komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Nedavne pobude Komisije glede azilne in migracijske politike so bile izhodišče za razprave med voditelji držav in vlad EU. Na podlagi sklepov Evropskega sveta se bo Komisija zdaj osredotočila na naslednje:

1– Dokončanje skupnega evropskega azilnega sistema do leta 2012

Evropski svet je jasno pozval k vzpostavitvi učinkovitega, poštenega in zaščitnega skupnega evropskega azilnega sistema do leta 2012.

  • Komisija bo še naprej podpirala prizadevanja Sveta in Evropskega parlamenta po hitrem sprejetju dogovora o azilnem paketu v celoti. Spremenjena predloga direktiv o azilnih postopkih in pogojih za sprejem, ki jih je nedavno sprejela Komisija (IP/11/665 in MEMO/11/365), bi morala olajšati pogajanja med obema sozakonodajalcema in omogočiti napredek glede vseh preostalih instrumentov skupnega evropskega azilnega sistema.

2 – Okrepitev upravljanja zunanjih meja – zagotavljanje prostega gibanja oseb

Treba je ohraniti visoko raven varnosti na naših zunanjih mejah, hkrati pa poenostaviti prečkanje mej za tiste, ki zakonito potujejo ali se selijo v EU.

  • Komisija se bo zavzela, da bo schengensko območje ostalo območje brez nadzora na notranjih mejah. Komisija je poleg uvedbe okrepljenega sistema za spremljanje in ocenjevanje za preverjanje pravilnega izvajanja schengenskih pravil začela proučevati uvedbo schengenskega zaščitnega mehanizma, ki bi se uporabljal v kritičnih razmerah, ko država članica ne bi izpolnjevala svojih obveznosti na mejah ali ko bi bil posamezen del meje zelo obremenjen. Možnost začasne ponovne uvedbe nadzora na mejah bi lahko bila vključena v schengenskem ocenjevalnem mehanizmu kot ukrep, ki se sprejme v skrajnem primeru in pod strogimi pogoji. Komisija je pripravljena predstaviti svoj predlog na začetku jeseni.

  • Komisija bo proti koncu leta (decembra) predstavila zakonodajne predloge o evropskem sistemu nadzorovanja meja (EUROSUR) z namenom, da bi se operativne informacije o kakršnem koli dogodku na zunanjih mejah lahko izmenjale v realnem času med sosednjimi državami članicami. Leta 2013 naj bi bil sistem pripravljen za uporabo.

  • Komisija bo tudi nadalje razvila integrirani sistem upravljanja mej, ki bo v celoti izkoriščal nove tehnologije. V sporočilu, ki bo predstavljeno jeseni letos, bosta obravnavana vzpostavitev evropskega sistema vstopa/izstopa, ki bo zagotavljal, da so podatki, ko državljani tretjih držav prečkajo mejo, na voljo organom, pristojnim za nadzor mej in priseljevanje, ter ustanovitev programa za registrirane potnike, ki državljanom tretjih držav omogoča, da uporabijo avtomatiziran sistem kontrole na mejnih prehodih, ter tako olajšuje vstop v EU. Spomladi 2012 bodo predstavljeni zakonodajni predlogi.

3 – Spodbujanje sodelovanja s tretjimi državami

Zaradi zadnjih dogodkov na območju Sredozemskega morja bi bilo treba sprejeti usklajen pristop in EU bi morala biti pripravljena pomagati, sodelovati in ponuditi možnosti za izhod iz nastalih položajev.

  • Komisija je pripravljena na dialoge o migraciji, mobilnosti in varnosti s Tunizijo, Marokom in Egiptom. Takšni dialogi bodo pomenili izhodišče za sklenitev partnerstev na področju mobilnosti, v katerih bodo združeni vsi ukrepi, potrebni za upravljanje migracij in mobilnosti v vzajemno korist. Spodbujanje osebnih stikov ter omogočanje večjih priložnosti študentom, raziskovalcem in poslovnežem za potovanje med EU in njenimi partnericami na drugi strani Sredozemlja lahko pomembno prispeva k družbenoekonomskemu razvoju celotnega območja. V prihodnosti bi lahko dialog razširili še na več držav, vključno z Libijo, ko bodo za to izpolnjeni pogoji (IP/11/629 in MEMO/11/330).

  • Komisija bo novembra 2011 predstavila oceno in prihodnji razvoj globalnega pristopa k vprašanju migracij. S tem namerava nadalje razviti celovit evropski pristop na področju vprašanj migracij v zvezi s tretjimi državami in združiti različna področja razvoja, socialnih zadev in zaposlovanja, zunanjih odnosov ter notranjih zadev. To nam bo omogočilo okrepiti dialog in operativno sodelovanje s svojimi partnerji, in sicer tako dolgoročno kot tudi pri hitrem odzivu na krizne in izredne razmere.

Ozadje

Komisija je 4. maja 2011 sprejela Sporočilo o migracijah, v katerem so obravnavani elementi obširne politike o migracijah, trenutna kriza v južnem Sredozemlju ter dolgoročni pogledi na vprašanja migracij in azila (IP/11/532 in MEMO/11/273).

Dodatne informacije

Spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm.

Spletna stran Generalnega direktorata za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktni osebi:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar