Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comunicat de presă al Comisiei Europene

Consiliul European: Comisia va continua și va intensifica activitatea privind politica în domeniul migrației și azilului

Bruxelles, 24 iunie 2011 – Comisia Europeană salută concluziile adoptate astăzi de Consiliul European privind aspecte legate de azil și migrație.

„Mă bucur foarte mult de atenția acordată de Consiliul European aspectelor legate de migrație, libera circulație a persoanelor și frontiere. Într-adevăr, aceste teme vor modela viitorul Europei și implicarea politică este în mod evident necesară pentru a dezvolta în continuare o politică comună solidă.

În primul rând, aș dori să subliniez angajamentul politic clar pentru intensificarea negocierilor în curs privind propunerile legislative în materie de azil, astfel încât un sistem european comun de azil să poată fi instituit până în 2012. Europa are nevoie de un sistem comun de azil care să fie eficient, dar care, în același timp, să asigure protecție efectivă celor care fug de persecuție și violență. Datorită mesajului clar din partea Consiliului European, am convingerea că putem să ne atingem obiectivul în termenul stabilit.

Recunoașterea deplină de către liderii europeni a liberei circulații a persoanelor ca principiu fundamental al Uniunii Europene și ca drept fundamental are o importanță majoră, deoarece admite necesitatea de a proteja spațiul Schengen, fără frontiere interne. Controalele eficiente la frontieră sunt o condiție prealabilă esențială pentru garantarea integrității spațiului Schengen în următorii ani. Comisia va răspunde apelului Consiliului European în favoarea instituirii unui sistem eficient și fiabil de monitorizare și evaluare, pe de o parte, și a unui mecanism de salvgardare, pe de altă parte. Un astfel de mecanism ar putea fi utilizat în circumstanțe cu totul excepționale, în situații în care funcționarea globală a cooperării Schengen ar putea fi în pericol.

În cele din urmă, salut angajamentul Consiliului European de a lansa dialoguri privind migrația cu țările sud-mediteraneene, dialoguri care vor aborda toate aspectele legate de migrație, mobilitate și securitate. Comisia este hotărâtă să se angajeze în astfel de dialoguri constructive pentru a sprijini aceste țări în tranziția lor către democrație și pentru a promova migrația și mobilitatea într-un mod reciproc avantajos”, a declarat comisarul pentru afaceri interne, doamna Cecilia Malmström.

Inițiativele recente ale Comisiei privind politica în domeniul azilului și migrației au pregătit terenul pentru discuțiile între șefii de stat și de guvern din UE. Pe baza concluziilor Consiliului European, Comisia se va concentra acum asupra următoarelor aspecte:

1 - Asigurarea finalizării sistemului european comun de azil până în 2012

Consiliul European a transmis un semnal clar în favoarea instituirii, până în 2012, a unui sistem european comun de azil (SECA) eficient, echitabil și care să ofere protecția necesară.

  • Comisia Europeană va continua să susțină eforturile depuse de Consiliu și de Parlamentul European pentru a ajunge rapid la un acord privind ansamblul pachetului legislativ în materie de azil. Propunerile modificate referitoare la Directiva privind procedurile de azil și Directiva privind condițiile de primire, adoptate recent de Comisie (IP/11/665 și MEMO/11/365), ar trebui să faciliteze negocierile între cei doi colegislatori și să permită înregistrarea de progrese în ceea ce privește toate celelalte instrumentele ale SECA.

2 - Consolidarea gestionării frontierelor externe – garantarea liberei circulații a persoanelor

Este necesar să se mențină niveluri ridicate de securitate la frontierele noastre externe, facilitând, totodată, trecerea frontierelor pentru cei care călătoresc sau migrează legal în UE.

  • Comisia va proteja realizarea obiectivului spațiului Schengen privind eliminarea controalelor la frontierele interne. Pe lângă instituirea unui sistem mai strict de monitorizare și evaluare pentru verificarea aplicării corecte a normelor Schengen, Comisia a început un proces de reflecție privind un mecanism de salvgardare Schengen care să fie utilizat în situații critice, atunci când un stat membru nu își îndeplinește obligațiile la frontiere sau atunci când o anumită porțiune a frontierei este supusă unei presiuni puternice. Posibilitatea de a reintroduce temporar controalele la frontieră ar putea fi inclusă în mecanismul de evaluare Schengen, ca o măsură în ultimă instanță și în condiții stricte. Comisia este pregătită să își prezinte propunerea la începutul toamnei.

  • Către sfârșitul anului (decembrie), Comisia va prezenta propuneri legislative privind un sistem european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) pentru a se asigura că statele membre vecine pot face în timp real schimb de informații operaționale cu privire la orice incident la frontierele externe. Acest sistem ar trebui să devină operațional până în 2013.

  • De asemenea, Comisia va dezvolta în continuare un sistem integrat de gestionare a frontierelor care să utilizeze pe deplin noile tehnologii. Instituirea unui sistem european de intrare/ieșire, care să asigure că datele privind trecerea frontierelor de către resortisanții țărilor terțe sunt accesibile autorităților de control la frontieră și autorităților din domeniul imigrației, și a unui program de înregistrare a pasagerilor, care să permită resortisanților țărilor terțe să facă obiectul unui control automat la frontieră și, prin urmare, să faciliteze accesul în UE va fi analizată într-o comunicare prevăzută pentru toamna acestui an. Comunicarea va fi urmată de propuneri legislative în primăvara anului 2012.

3 - Promovarea cooperării cu țările terțe

Evenimentele recente care au avut loc de cealaltă parte a Mării Mediterane necesită o abordare coerentă și UE ar trebui să fie pregătită să acorde ajutor, să coopereze și să ofere perspective.

  • Comisia este pregătită să angajeze cu Tunisia, Maroc și Egipt dialoguri privind migrația, mobilitatea și securitatea. Aceste dialoguri vor deschide calea încheierii unor parteneriate pentru mobilitate care să reunească toate măsurile necesare în vederea gestionării migrației și a mobilității într-un mod reciproc avantajos. Promovarea contactelor interpersonale, oferirea de oportunități mai bune studenților, cercetătorilor și oamenilor de afaceri pentru a călători între UE și țările sale partenere aflate de cealaltă parte a bazinului mediteranean, poate aduce contribuții importante la dezvoltarea socio-economică a întregii regiuni. În viitor, încheierea de parteneriate cu alte țări din regiune, inclusiv Libia, ar putea fi luată în considerare, atunci când vor fi îndeplinite suficiente condiții (IP/11/629 și MEMO/11/330).

  • În noiembrie 2011, Comisia va prezenta evaluarea și viitoarea evoluție a abordării globale a migrației. Obiectivul este ca, în ceea ce privește gestionarea aspectelor legate de migrație în relațiile sale cu țări terțe, UE să dezvolte în continuare o abordare europeană cuprinzătoare, care reunește diferitele domenii de politică ale dezvoltării, afacerilor sociale și ocupării forței de muncă, relațiilor externe și afacerilor interne. Aceasta ne va permite să consolidăm dialogul și cooperarea operațională cu partenerii noștii, atât dintr-o perspectivă pe termen lung, cât și în cazul răspunsurilor rapide la situații de criză și de urgență.

Context

La 4 mai 2011, Comisia a adoptat o Comunicare privind migrația care detaliază elementele unei politici globale în materie de migrație, abordează actuala criză din zona sud-mediteraneeană și analizează, de asemenea, aspectele legate de migrație și azil pe termen mai lung. (IP/11/532 și MEMO/11/273).

Pentru informații suplimentare

Pagina de internet a doamnei Cecilia Malmström, comisarul pentru afaceri interne

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Pagina de internet a DG Afaceri Interne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Persoane de contact :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar