Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Európai Tanács: A Bizottság folytatja és megerősíti a migrációs és menekültügyi politika területén végzett munkát

Brüsszel, 2011. június 24. – Az Európai Bizottság üdvözli az Európai Tanács menekültügyi és migrációs kérdésekben ma elfogadott következtetéseit.

„Örülök, hogy az Európai Tanács ekkora figyelmet fordít a migrációra, a menekültügyre, a személyek szabad mozgására és a határkérdésekre. E témák ugyanis meghatározóak Európa jövőjének kialakítása szempontjából, és a határozott közös politika továbbfejlesztése egyértelmű szakpolitikai iránymutatást igényel.

Mindenekelőtt szeretném kiemelni, hogy kétségtelen a politikai elkötelezettség a tekintetben, hogy fokozni kell a menekültügyi jogalkotási javaslatokról folyamatban lévő tárgyalásokat, hogy 2012-ben létre lehessen hozni a közös európai menekültügyi rendszert. Európának olyan közös menekültügyi rendszerre van szüksége, amely eredményes és egyben hatékony védelmet nyújt az üldöztetés vagy erőszak elől menekülőknek. Az Európai Tanács egyértelmű üzenetének köszönhetően bízom abban, hogy az előírt határidőn belül elérjük a célunkat.

Kiemelt fontosságú, hogy az európai vezetők teljes mértékben az Európai Unió alapelveként és alapvető jogként ismerjék el a személyek szabad mozgását, hiszen ezzel megerősítik Schengen, mint belső határok nélküli térség védelmének szükségességét. Az elkövetkező években a hatékony határellenőrzés elengedhetetlen lesz Schengen sértetlenségének megóvásához. Az Európai Bizottság eleget fog tenni az Európai Tanács hatékony és megbízható nyomonkövetési és értékelési rendszer, illetve védelmi mechanizmus iránti felkérésének. Egy ilyen mechanizmus rendkívül kivételes körülmények esetén lesz alkalmazható, például olyan helyzetekben, amikor a schengeni együttműködés teljes működése forog kockán.

Végezetül örömömre szolgál az Európai Tanács azon kötelezettségvállalása, amelynek keretében párbeszéd indul a migrációs kérdésekről a dél-mediterrán térség országaival. E párbeszéd keretében a migráció, a mobilitás és a biztonság valamennyi kérdése napirendre kerül. A Bizottságnak eltökélt szándéka, hogy konstruktív párbeszéd alakuljon ki, ami segíti a dél-mediterrán országok demokratikus átmenetét, és valamennyi fél számára kedvező módon elősegíti a migrációt és a mobilitást” – jelentette ki Cecilia Malmström, az uniós belügyekért felelős biztos.

A Bizottság nemrégiben tett kezdeményezéseket a migrációs és menekültügyi politika területén, amivel előkészítette az uniós állam- és kormányfők közötti megbeszéléseket. Az Európai Tanács következtetései alapján a Bizottság a jövőben a következőkre összpontosít:

1. – A közös európai menekültügyi rendszer 2012-ig történő felállításának biztosítása

Az Európai Tanács egyértelműen jelezte, hogy 2012-re ki kell alakítani a közös európai menekültügyi rendszert, mely hatékony, méltányos és védelmet biztosító kell, hogy legyen.

  • A Bizottság a továbbiakban is támogatja a Tanács és az Európai Parlament erőfeszítéseit, hogy mihamarabb megállapodás születhessen a menekültügyi csomag egészéről. A befogadási feltételekről, valamint a menekültügyi eljárásokról szóló irányelv Bizottság által nemrégiben elfogadott módosított javaslatai (IP/11/665 és MEMO/11/365) elősegítik a társjogalkotók közötti tárgyalásokat és a közös európai menekültügyi rendszer összes többi eszköze tekintetében biztosítják az előrelépés lehetőségét.

2. – A külső határok igazgatásának megerősítése – a személyek szabad mozgásának biztosítása

Külső határainkon elengedhetetlen a biztonság magas szintjének fenntartása, ugyanakkor egyszerűbbé kell tennünk a határátkelést azok számára, akik jogszerűen utaznak vagy vándorolnak be az Európai Unióba.

  • A Bizottság védeni fogja Schengen, mint belső határok nélküli térség vívmányait. A schengeni szabályok megfelelő alkalmazásának ellenőrzését szolgáló szigorúbb nyomonkövetési és értékelési rendszer kialakítása mellett a Bizottság megkezdte a schengeni védelmi mechanizmus mérlegelését. Ezen utóbbi mechanizmus olyan kritikus helyzetekben lenne alkalmazható, amikor egy tagállam nem tesz eleget határvédelmi kötelezettségeinek, vagy a külső határ egy bizonyos része erős nyomás alatt áll. Legvégső megoldásként és szigorú feltételek mellett bekerülhet a schengeni értékelési mechanizmusba a határellenőrzés időszakos bevezetésének lehetősége. A Bizottság készen áll arra, hogy az ősz elejére előterjessze javaslatát.

  • Az év végén (decemberben) a Bizottság jogalkotási javaslatot terjeszt elő az európai határőrizeti rendszerről (EUROSUR). A javaslat hátterében az a célkitűzés áll, hogy az egymással szomszédos tagállamok valós időben képesek legyenek egymást tájékoztatni a külső határon felmerülő minden eseményről. A rendszer előreláthatólag 2013-ra lesz működőképes.

  • A Bizottság emellett továbbfejleszti az integrált határigazgatási rendszert, amely teljes körűen alkalmazza az új technológiákat. A harmadik országok állampolgárainak határátlépésekor a határellenőrzéshez és a bevándorlási hatóságok számára adatokat szolgáltató európai határregisztrációs rendszer felállításáról, továbbá a harmadik országok állampolgárainak automatikus határellenőrzését lehetővé tevő és ezáltal az EU-ba való beutazását megkönnyítő regisztráltutas-program létrehozásáról a Bizottság 2011 őszére tervezett közleményében fog értekezni. A közleményt követő jogalkotási javaslatok 2012 tavaszára várhatóak.

3. –A harmadik országokkal való együttműködés fokozása

A Földközi-tenger mentén zajló legfrissebb fejlemények következetes megközelítést igényelnek. Az EU-nak készen kell állnia arra, hogy segítséget nyújtson, együttműködést és távlati lehetőségeket kínáljon fel.

  • A Bizottság készen áll arra, hogy a migráció, a mobilitás és a biztonság témájában párbeszédre lépjen Tunéziával, Marokkóval és Egyiptommal. Ezek a párbeszédek előkészítik a terepet az összes olyan intézkedést egyesítő mobilitási partnerségek megkötéséhez, amelyekkel mindkét fél számára előnyös módon kezelhetővé válik a migráció és a mobilitás. Jelentősen kedvezhet az egész dél-mediterrán régió társadalmi-gazdasági fejlődésének az, ha támogatjuk a személyes kapcsolatokat, és jobb lehetőségeket biztosítunk a diákok, a kutatók és az üzletemberek számára az Unió és a Földközi-tenger túloldalán fekvő partnerországok közötti utazásra. A továbbiakban amint teljesülnek a szükséges feltételek, újabb országokat – többek között Líbiát – is be lehet majd vonni e párbeszédbe (IP/11/629 és MEMO/11/330).

  • 2011 novemberében a Bizottság előterjeszti majd a migrációval kapcsolatos általános megközelítés értékelését és fejlődésére vonatkozó elképzeléseit. A cél egy olyan átfogó európai megközelítés továbbfejlesztése, amellyel kezelhetővé válnak a migrációs kérdések a harmadik országokkal való kapcsolatokban, és amely összekapcsolja a különböző szakpolitikákat a fejlesztési, szociális- és foglalkoztatásügyek, a külkapcsolatok és a belügyek területén. E módon mind hosszú távon, mind pedig szükség- és válsághelyzetek esetén adott gyors válaszok alkalmával képesek leszünk a partnereinkkel folytatott párbeszéd és operatív együttműködés fokozására.

Előzmények

A Bizottság 2011. május 4-én fogadta el a migrációról szóló közleményt, amely részletesen kifejti a széles körű migrációs politika aspektusait, felöleli a dél-mediterrán térségben jelenleg zajló válságot és kitér a hosszabb távú menekültügyi és migrációs kérdésekre is (IP/11/532 és MEMO/11/273).

További információk

Cecilia Malmström belügyi biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm.

A Belügyi Főigazgatóság honlapja:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kapcsolattartók :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar