Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Eurooppa-neuvosto: komissio tehostaa maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa tehtävää työtä

Bryssel 24.6.2011 – Euroopan komissio on tyytyväinen maahanmuuttokysymyksiä käsittelevän Eurooppa-neuvoston tänään hyväksymiin päätelmiin.

Olen erittäin iloinen siitä huomiosta, jonka Eurooppa-neuvosto kohdistaa turvapaikka-, maahanmuutto- ja rajanvalvontakysymyksiin sekä ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen. Nämä ovat Euroopan tulevaisuutta muokkaavia kysymyksiä, ja vahvan yhteisen politiikan kehittämiseksi tarvitaan poliittista ohjausta.

On olemassa selvää poliittista tahtoa tehostaa meneillään olevia neuvotteluja turvapaikkakysymyksiä koskevista säädösehdotuksista, jotta yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä voidaan perustaa vuoteen 2012 mennessä. Eurooppa tarvitsee yhteisen turvapaikkajärjestelmän, joka on tehokas ja suojaa samalla asianmukaisesti vainoja ja väkivaltaisuuksia pakenevia ihmisiä. Eurooppa-neuvoston antaman selkeän viestin ansiosta luotan siihen, että saavutamme tavoitteemme määräajassa.

Euroopan johtajat tunnustivat, että henkilöiden vapaa liikkuvuus on perusoikeus ja Euroopan unionin ydinkysymyksiä. Schengenin alueella ei ole sisärajoja, ja alueen turvaamiseksi tulevina vuosina tarvitaan tehokkaita tarkastuksia ulkorajoilla. Komissio vastaa Eurooppa-neuvoston pyyntöön luoda tehokas ja luotettava seuranta- ja arviointijärjestelmä sekä suojamekanismi. Tätä mekanismia voitaisiin käyttää sellaisissa hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa koko Schengen-yhteistyö saattaisi olla uhattuna.

On kannatettavaa, että Eurooppa-neuvosto on sitoutunut muuttoliikettä koskevan vuoropuhelun käynnistämiseen eteläisen Välimeren maiden kanssa. Vuoropuhelussa keskitytään muuttoliikkeen, liikkuvuuden ja turvallisuuden kaikkiin ulottuvuuksiin. Komissio on päättänyt vakaasti sitoutua tähän rakentavaan vuoropuheluun, jolla tuetaan näiden maiden siirtymistä demokratiaan ja edistetään muuttoliikettä ja liikkuvuutta kaikille osapuolille hyödyllisellä tavalla”, sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström sanoi.

EU:n valtion- ja hallitusten päämiesten keskustelun pohjana olivat komission viimeaikaiset turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa koskevat aloitteet. Eurooppa-neuvoston suositusten perusteella komissio keskittyy jatkossa seuraaviin toimiin:

1 – Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän valmistuminen vuoteen 2012 mennessä varmistetaan

Eurooppa-neuvosto antoi selkeän viestin siitä, että tehokas, oikeudenmukainen ja suojaa antava eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä tarvitaan vuoteen 2012 mennessä.

  • Komissio tukee edelleen neuvoston ja Euroopan parlamentin pyrkimyksiä päästä nopeasti sopimukseen turvapaikkapaketista. Komission vastikään tekemien turvapaikkamenettelyjä ja vastaanotto-olosuhteita koskevien muutettujen direktiiviehdotusten (IP/11/665 ja MEMO/11/365) pitäisi helpottaa Euroopan parlamentin ja neuvoston neuvotteluja ja edistymistä sellaisten eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän välineiden osalta, joista ei vielä ole päätetty.

2 – Ulkorajojen hallintaa vahvistetaan ja henkilöiden vapaa liikkuvuus taataan

Ulkorajojen turvallisuuden korkea taso on säilytettävä, ja samalla on helpotettava Euroopan unioniin laillisesti matkustavien ja muuttavien rajanylitystä.

  • Komissio haluaa turvata saavutetun Schengen-alueen, jonka sisärajoilla ei tehdä tarkastuksia. Schengenin säännöstön asianmukaista soveltamista voidaan valvoa luomalla vahvempi seuranta- ja arviointijärjestelmä. Lisäksi komissio on käynnistänyt pohdinnat Schengenin suojamekanismista, jota käytettäisiin kriittisissä tilanteissa, joissa jokin jäsenvaltio ei täytä velvoitteita rajoillaan tai kun johonkin osaan rajasta kohdistuu kovia paineita. Schengenin arviointijärjestelmään voitaisiin – viimeisenä keinona ja tiukoin ehdoin – väliaikaisesti sisällyttää rajatarkastuksia. Komissio esittää asiaa koskevan ehdotuksensa syksyllä.

  • Komissio esittää loppuvuodesta (joulukuussa) eurooppalaista rajavalvontajärjestelmää (EUROSUR) koskevan säädösehdotuksen. Tavoitteena on varmistaa, että naapurijäsenvaltiot voivat vaihtaa keskenään reaaliaikaista operatiivista tietoa tapahtumista ulkorajoilla. Järjestelmän on tarkoitus olla toimintavalmiudessa vuoteen 2013 mennessä.

  • Komissio kehittää myös edelleen yhtenäistettyä rajavalvontajärjestelmää, jossa uutta teknologiaa hyödynnetään täysimääräisesti. Tälle syksylle suunnitellussa tiedonannossa esitetään eurooppalaista maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmää sen varmistamiseksi, että rajatarkastajat ja maahanmuuttoviranomaiset saisivat käyttöönsä tiedot kolmansien maiden kansalaisten rajanylityksistä. Samassa yhteydessä esitetään myös rekisteröityjen matkustajien ohjelmaa, jolla kolmansien maiden kansalaiset voivat päästä Euroopan unioniin helpommin automatisoidun rajavalvonnan avulla. Tiedonantoa seuraa säädösehdotus keväällä 2012.

3 – Yhteistyötä kolmansien maiden kanssa edistetään

Viimeaikaiset tapahtumat Välimeren eteläpuolella edellyttävät johdonmukaista toimintaa, ja EU:n pitäisi olla valmis auttamaan kyseisiä maita, tekemään yhteistyötä niiden kanssa ja tarjoamaan niille mahdollisuuksia.

  • Komissio on valmis käynnistämään Tunisian, Marokon ja Egyptin kanssa muuttoliikettä, liikkuvuutta ja turvallisuutta koskevan vuoropuhelun. Tällaisilla vuoropuheluilla alustetaan sellaisten liikkuvuuskumppanuuksien luomista, joissa yhdistetään kaikki toimet muuttoliikkeen ja liikkuvuuden hallitsemiseksi kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla. Ihmistenväliset kontaktit ja opiskelijoiden, liikemiesten ja tutkijoiden paremmat mahdollisuudet matkustaa Euroopan unioniin ja sen kumppanimaihin Välimeren toisella puolella voivat vaikuttaa koko alueen sosioekonomiseen kehittymiseen. Tulevaisuudessa samaa voidaan harkita muissakin alueen maissa, kuten Libyassa, kun tarvittavat ehdot ovat täyttyneet (IP/11/629 ja MEMO/11/330).

  • Komissio esittää marraskuussa 2011 arvionsa maahanmuuttoa koskevasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta ja sen kehittymisestä. Tavoitteena on kehittää muuttoliikettä koskeva kattava eurooppalainen lähestymistapa, jossa kehitys-, sosiaali- ja työllisyysnäkökohdat sekä ulkosuhteet ja sisäasiat yhdistyvät. Näin voimme tehostaa vuoropuhelua ja toiminnallista yhteistyötä kumppaniemme kanssa sekä pitkällä aikavälillä että nopeana vastauksena kriisi- ja hätätilanteisiin.

Tausta

Komissio antoi 4. toukokuuta 2011 maahanmuuttoa koskevan tiedonannon, jossa eritellään kattavan maahanmuuttopolitiikan osa-alueita, käsitellään eteläisen Välimeren alueen tämänhetkistä kriisiä ja tarkastellaan maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksiä pitkällä aikavälillä (IP/11/532 ja MEMO/11/273).

Lisätietoja

Sisäasiain komissaarin Cecilia Malmströmin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Sisäasioiden pääosaston kotisivu:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone +32 2 298 09 63

Tove Ernst +32 2 298 67 64


Side Bar