Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Η Επιτροπή θα προωθήσει και θα εντείνει τις εργασίες σχετικά με την πολιτική μετανάστευσης και ασύλου

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2011 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τα συμπεράσματα που εξέδωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τα θέματα ασύλου και μετανάστευσης.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένη που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ασχολήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή με τα θέματα του ασύλου, της μετανάστευσης, της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και με το θέμα των συνόρων Πράγματι τα θέματα αυτά θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ευρώπης και η πολιτική καθοδήγηση είναι σαφώς απαραίτητη για την περαιτέρω χάραξη ισχυρής κοινής πολιτικής.

Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να τονίσω τη σαφή πολιτική δέσμευση για εντατικοποίηση των διεξαγόμενων διαπραγματεύσεων σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις για το άσυλο, ούτως ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί ένα Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου μέχρι το 2012. Η Ευρώπη χρειάζεται ένα κοινό σύστημα ασύλου το οποίο να είναι αφενός αποτελεσματικό και αφετέρου να παρέχει πραγματική προστασία σε αυτούς που εγκαταλείπουν τη χώρα για να αποφύγουν τις διώξεις ή τη βία. Χάρη στο σαφές μήνυμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είμαι βέβαιη ότι θα επιτύχουμε τον στόχο μας εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Το γεγονός ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες αναγνωρίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων ως βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως θεμελιώδες δικαίωμα έχει τεράστια σημασία, διότι έτσι αναγνωρίζεται η ανάγκη να προστατεύσουμε το Σένγκεν, ένα χώρο χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ακεραιότητας του Σένγκεν τα επόμενα έτη είναι οι αποτελεσματικοί συνοριακοί έλεγχοι. Η Επιτροπή θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού και αξιόπιστου συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης και ενός μηχανισμού διασφάλισης. Ο μηχανισμός αυτός θα μπορούσε να χρησιμοποιείται σε πολύ εξαιρετικές περιστάσεις, σε καταστάσεις στις οποίες ενδεχομένως τίθεται σε κίνδυνο η γενική λειτουργία της συνεργασίας στο πλαίσιο του Σένγκεν.

Τέλος, χαιρετίζω τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να εγκαινιάσει διάλογο για τη μετανάστευση με τις χώρες της νότιας Μεσογείου, στο πλαίσιο του οποίου θα συζητηθούν όλες οι πτυχές της μετανάστευσης, της κινητικότητας και της ασφάλειας. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να αρχίσει εποικοδομητικό διάλογο προς αυτή την κατεύθυνση σε μια προσπάθεια να στηρίξει τις χώρες αυτές στην πορεία τους προς τη δημοκρατία και να διευκολύνει τη μετανάστευση και την κινητικότητα κατά τρόπο αμοιβαία επωφελή», δήλωσε η αρμόδια για τις εσωτερικές υποθέσεις Επίτροπος Cecilia Malmström.

Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της Επιτροπής στους τομείς της πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου προετοίμασαν το έδαφος για συζητήσεις μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ. Σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Επιτροπή θα δώσει βάρος στα εξής:

1- Εξασφάλιση της ολοκλήρωσης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου μέχρι το 2012

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έστειλε ένα σαφές μήνυμα που καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα αποτελεσματικό, δίκαιο και προστατευτικό Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ) μέχρι το 2012.

  • Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ταχεία επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη δέσμη προτάσεων για το άσυλο συνολικά. Οι τροποποιημένες προτάσεις οδηγιών για τις διαδικασίες ασύλου και για τις συνθήκες υποδοχής, οι οποίες εκδόθηκαν πρόσφατα από την Επιτροπή (IP/11/665 και MEMO/11/365), θα πρέπει να διευκολύνουν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συννομοθετών και να συμβάλουν στην πρόοδο σε όλα τα υπόλοιπα μέσα του ΚΕΣΑ.

2- Ενίσχυση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων – κατοχύρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων

Είναι ανάγκη να διατηρήσουμε υψηλά επίπεδα ασφάλειας στα εξωτερικά μας σύνορα και συγχρόνως να απλουστεύσουμε τη διέλευση των συνόρων για όσους ταξιδεύουν ή μεταναστεύουν νόμιμα στην ΕΕ.

  • Η Επιτροπή θα προστατεύσει το επίτευγμα του Σένγκεν ως χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Εκτός από τη δημιουργία ενός ισχυρότερου συστήματος παρακολούθησης της αξιολόγησης για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των κανόνων του Σένγκεν, η Επιτροπή άρχισε να εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός μηχανισμού διασφάλισης του Σένγκεν, ο οποίος θα χρησιμοποιείται σε κρίσιμες καταστάσεις όταν ένα κράτος μέλος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του στα σύνορα ή όταν ένα τμήμα των συνόρων δέχεται σοβαρή πίεση. Το ενδεχόμενο προσωρινής επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων θα μπορούσε να περιληφθεί στον υφιστάμενο μηχανισμό αξιολόγησης του Σένγκεν ως ύστατο μέτρο και υπό αυστηρούς όρους. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να υποβάλει την πρότασή της στις αρχές του φθινοπώρου.

  • Στα τέλη του έτους (Δεκέμβριο), η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για ένα Ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR), προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα άμεσης ανταλλαγής επιχειρησιακών πληροφοριών για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύπτει στα εξωτερικά σύνορα μεταξύ των ομόρων κρατών μελών. Το σύστημα θα πρέπει να έχει τεθεί σε λειτουργία μέχρι το 2013.

  • Η Επιτροπή θα αναπτύξει επίσης περαιτέρω ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των συνόρων, το οποίο θα χρησιμοποιεί πλήρως τις νέες τεχνολογίες. Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος εισόδου-εξόδου, το οποίο θα εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία που αφορούν τη διέλευση των συνόρων από υπηκόους τρίτων χωρών είναι διαθέσιμα για συνοριακούς ελέγχους και για τις υπηρεσίες αλλοδαπών, καθώς και ενός προγράμματος καταχώρισης των ταξιδιωτών, το οποίο θα επιτρέπει στους υπηκόους τρίτων χωρών να χρησιμοποιούν αυτόματο συνοριακό έλεγχο και, επομένως, θα καταστήσει την πρόσβαση στην ΕΕ ευκολότερη, θα εξεταστεί σε ανακοίνωση η έκδοση της οποίας έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους. Την άνοιξη του 2012 θα ακολουθήσουν νομοθετικές προτάσεις.

3- Προώθηση της συνεργασίας με τρίτες χώρες

Οι τελευταίες εξελίξεις σε ολόκληρη τη Μεσόγειο απαιτούν συνεπή προσέγγιση και η ΕΕ θα πρέπει να είναι έτοιμη να βοηθήσει, να συνεργαστεί και να προσφέρει προοπτικές.

  • Η Επιτροπή είναι έτοιμη να αρχίσει διάλογο για τη μετανάστευση, την κινητικότητα και την ασφάλεια με την Τυνησία, το Μαρόκο και την Αίγυπτο. Ο διάλογος αυτός θα προετοιμάσει το έδαφος για τη σύναψη εταιρικών σχέσεων κινητικότητας οι οποίες θα περιλαμβάνουν όλα τα μέτρα που απαιτούνται για τη διαχείριση της μετανάστευσης και της κινητικότητας κατά τρόπο αμοιβαία επωφελή. Η προώθηση των επαφών μεταξύ λαών και η παροχή περισσότερων ευκαιριών σε σπουδαστές, ερευνητές και επιχειρηματίες, ώστε να ταξιδεύουν μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της στη νότια ακτή της Μεσογείου, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής. Μελλοντικά, θα μπορούσε να εξεταστεί η έναρξη διαλόγου με περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης, όταν θα πληρούνται επαρκείς προϋποθέσεις (IP/11/629 και MEMO/11/330).

  • Τον Νοέμβριο του 2011, η Επιτροπή θα παρουσιάσει την αξιολόγηση και μελλοντική ανάπτυξη της Παγκόσμιας Προσέγγισης για τη Μετανάστευση. Στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη μιας γενικής ευρωπαϊκής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των ζητημάτων μετανάστευσης στις σχέσεις της Ένωσης με τρίτες χώρες, με τον συνδυασμό των διαφόρων τομέων πολιτικής, όπως η ανάπτυξη, οι κοινωνικές υποθέσεις και η απασχόληση, οι εξωτερικές σχέσεις και οι εσωτερικές υποθέσεις. Έτσι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τον διάλογο και την επιχειρησιακή συνεργασία με τους εταίρους μας αφενός μακροπρόθεσμα και αφετέρου αντιμετωπίζοντας γρήγορα καταστάσεις κρίσης και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ιστορικό

Στις 4 Μαΐου 2011, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για τη μετανάστευση, η οποία αναλύει τις συνιστώσες μιας ευρείας μεταναστευτικής πολιτικής, διερευνά τη σημερινή κρίση στη νότια Μεσόγειο και, επίσης, εξετάζει τα θέματα της μετανάστευσης και του ασύλου σε μακροπρόθεσμη προοπτική (IP/11/532 και MEMO/11/273).

Περισσότερες πληροφορίες

Αρχική σελίδα της Cecilia Malmström, Επιτρόπου της ΕΕ αρμόδιας για τις Εσωτερικές Υποθέσεις:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Αρχική σελίδα της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar