Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL PT FI PL

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen presenterar vinnarna av utmärkelsen RegioStars för EU:s mest innovativa regionprojekt

Bryssel den 23 juni 2011 – EU-kommissionären för regionalpolitik Johannes Hahn och ordföranden för RegioStars-juryn Ann Mettler, verkställande direktör för tankesmedjan Lisbon Council i Bryssel, tillkännager i kväll vinnarna av RegioStars 2011. Vid prisutdelningen belönas de mest innovativa projekt som fått stöd av EU:s regionalpolitik och som genom EU-medel har skapat hundratals nya arbetstillfällen som inte skulle ha varit möjligt utan EU-stöd. Regionen Norra Mellansverige (Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län) kommer att stå i centrum tillsammans med Madeira och Azorerna i Portugal, Amsterdam i Nederländerna och Wales i Storbritannien. Kommunerna i norra Finland, Sverige, Norge, Island och Färöarna är också vinnare tack vare ett territoriellt samarbetsprojekt.

I dessa turbulenta ekonomiska tider och med EU:s ambitiösa strategi fram till 2020 sänder dessa utmärkta projekt en positiv signal. De visar att våra regioner och städer är en grogrund för innovativa idéer. Goda lösningar för att förverkliga EU:s prioriteringar om ökad konkurrenskraft och en koldioxidsnål ekonomi finns redan i praktiken. Vi behöver bara få veta mera om dem, säger kommissionär Hahn.

– Vi anser att de projekt som utsetts till vinnare är innovativa, inspirerande och exemplariska. De kan tjäna som exempel för och visa på goda lösningar för andra regioner. De visar också att EU-medlen har använts på ett bra sätt – något som är av största betydelse med tanke på de intensiva förhandlingar som kan förväntas om den kommande budgetramen för åren 2013–2020, tillägger juryns ordförande Ann Mettler.

Alla EU-regioner uppmanades att lämna in projekt som finansierats genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) eller sammanhållningsfonden efter den 1 januari 2000. 66 ansökningar som uppfyllde kraven lämnades in från 18 EU-länder. Av dessa valde juryn ut 31 projekt som gick vidare till en andra omgång. I år delades sex utmärkelser ut, två vardera inom temana ekonomisk konkurrenskraft, koldioxidsnål ekonomi samt information och kommunikation.

Kvällens ceremoni kommer att äga rum i Centre for Fine Arts (Bozar) i Bryssel. Den ingår i den årliga konferensen om regioner för ekonomisk förändring, som ger möjlighet för politiker och andra som arbetar i EU:s regioner att diskutera viktiga frågor om EU:s sammanhållningspolitik samt att visa projekt som finansierats med hjälp av EU:s regionalpolitiska medel.

Bakgrund

Vinnarna:

Ekonomisk konkurrenskraft

Kategori 1 – Nätverksarbete och klusterinitiativ till stöd för regional tillväxt och tillträde till de globala marknaderna för små och medelstora företag

Tillväxt inom marin miljövetenskap, Wales, Storbritannien (1,31 miljoner euro i EU-medel från Eruf)

Projektet syftar till att stödja havs- och vattenforskning i Wales. Även om projektet fortfarande bara har börjat ge resultat har dessa ändå hittills varit betydelsefulla: 92 små eller medelstora företag har fått hjälp, fyra nya företag har startats, 20 nya arbetstillfällen har skapats och 60 enskilda personer har fått hjälp att starta eget företag.

Kategori 2 – Förutse ekonomisk förändring

SLIM (systemhantering för innovativa plattformar), regionen Norra Mellansverige (1,30 miljoner euro i EU-medel från Eruf)

I detta projekt sammankopplas klusterorganisationer, klusterföretag, universitet och regionala myndigheter i Dalarnas, Gävleborgs and Värmlands län för att stimulera innovation, regional tillväxt och utveckling.

Koldioxidsnål ekonomi

Kategori 3 "CityStar" – Hållbar energi i städer

Amsterdam Smart City, Nederländerna (1,56 miljoner euro i EU-medel från Eruf)

Amsterdam har i enlighet med EU:s klimatmål 20-20-20 ställt upp ännu ambitiösare mål. Med programmet "Amsterdam, Smart City" har staden visat hur alla kommunala organisationer kan bli klimatneutrala före 2015 och hur man kan minska koldioxidutsläppen med 40 % i förhållande till 1990 års nivå fram till 2025, samtidigt som man främjar en innovationsbaserad ekonomisk tillväxt.

Kategori 4 "CityStar" – Integrerade projekt för ren stadstrafik

Innovativa och hållbara trafiklösningar i Funchal (CIVITAS MIMOSA), Madeira, Portugal (2,01 miljoner euro i EU-medel från Eruf)

Staden Funchal kännetecknas av ett kulligt landskap, vilket innebär hög påfrestning på bussarnas motorer liksom låg energieffektivitet, ökade föroreningar och mer buller. Målen med projektet var att öka det totala antalet passagerare med offentliga transporter, få nöjdare kunder, effektivisera transporterna och främja en övergång till alternativa transportmedel.

Information och kommunikation

Kategori 5 – Bild från ett samfinansierat projekt

Utvald genom en allmän webbomröstning:

Fyren i Capelinhos, Azorerna, Portugal (3,37 miljoner euro i EU-medel från Eruf)

Den vinnande bilden användes i marknadsföringen av projektet "Redevelopment of Capelinhos Lighthouse – Interpretation Centre project". Det visar interiören av fyren, som är belägen nära vulkanen i Capelinhos. Projektet syftade till att utveckla platsen som en historisk, miljövänlig och hållbar turistattraktion.

Utvald av juryn:

Åldern har ingen betydelse, partner: Kommuner i norra Sverige, Finland, Norge, Island och Färöarna (438 000 euro i EU-medel från det transnationella samarbetsprogrammet för den norra periferin och från Eruf)

Bilden användes i marknadsföringen av projektet ”Our Life as Elderly II", som utgör en del av ett europeiskt territoriellt program för den norra periferin. Syftet med projektet var att förbereda kommunerna i norra Sverige, Finland, Norge, Island och Färöarna för att bättra kunna möta utmaningarna med den åldrande befolkningen.

Mer information:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/regiostars_en.cfm?nmenu=4

Kontaktpersoner:

Ton Van Lierop +32 2 296 65 65)

Marie-Pierre Jouglain +32 2 298 44 49)


Side Bar