Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV PT FI PL

Europese Commissie - Persbericht

Commissie onthult winnaars van RegioStars Awards voor de meest vernieuwende regionale projecten in Europa

Brussel, 23 juni 2011 - Johannes Hahn, Europees commissaris voor Regionaal beleid, en de voorzitster van de RegioStars-jury Ann Mettler, executive director van de Brusselse denktank Lisbon Council, maken vanavond de winnaars bekend van de RegioStars Awards 2011. De prijzen worden uitgereikt aan de meest innovatieve onder de projecten die steun hebben ontvangen in het kader van het Europees regionaal beleid; op deze wijze heeft de EU-begroting bijgedragen tot het scheppen van honderden nieuwe banen. Madeira en de Azoren in Portugal, Amsterdam in Nederland, noordelijk midden-Zweden, en Wales in het Verenigd Koninkrijk zullen in het centrum van de belangstelling staan. Andere winnaars zijn gemeenten in de perifere gebieden van Finland, Zweden, Noorwegen, IJsland en de Faeröer-eilanden, dankzij een project voor territoriale samenwerking.

Commissaris Hahn zei hierover: "In deze op economisch vlak turbulente tijden en gezien de ambitieuze Europa 2020-strategie zijn deze voorbeeldige projecten een positief signaal. Zij bewijzen dat onze regio's en steden innovatieve ideeën voortbrengen. Een beter concurrentievermogen, een koolstofarme economie: om deze doelstellingen te halen, die stuk voor stuk Europese prioriteiten zijn, bestaan er al goede oplossingen. We moeten er alleen meer over te weten komen."

Juryvoorzitster Ann Mettler voegde daar aan toe: "De winnende projecten zijn innovatief, zij inspireren en zijn een voorbeeld. Zij kunnen modellen en goede praktijken voor alle regio's zijn. Bovendien tonen ze dat EU-geld goed is gebruikt – en dat is van zeer groot belang met het oog op de harde onderhandelingen die we kunnen verwachten over de volgende financiële vooruitzichten 2013-2020."

Alle regio's in de EU konden projecten indienen waarvoor na 1 januari 2000 steun was verleend uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) of het Cohesiefonds. Achttien lidstaten dienden projecten in die aan de criteria beantwoordden. Hiervan werden er 31 door de jury voorgeselecteerd. Dit jaar werden er zes prijzen uitgereikt: twee over "economisch concurrentievermogen", twee over een "koolstofarme economie", en twee prijzen over informatie en communicatie.

De prijsuitreiking vindt vanavond plaats in het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) in Brussel. Zij maakt deel uit van de jaarlijkse conferentie "Regions for Economic Change" (Regio's voor economische verandering). Tijdens deze conferentie krijgen politici en vertegenwoordigers van de Europese regio's de gelegenheid om belangrijke thema's in verband met het Europees cohesiebeleid te bespreken en om projecten die door regionale EU-fondsen werden gesubsidieerd voor te stellen.

Achtergrond

De winnaars:

Economisch concurrentievermogen

Categorie 1. Netwerk- en clusterinitiatieven ter ondersteuning van regionale groei en van de toegang van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) tot mondiale markten

Groei in mariene milieuwetenschappen, Wales, Verenigd Koninkrijk (1,31 miljoen euro EU-steun van het EFRO)

Het project ondersteunt bedrijven op het gebied van mariene en waterwetenschap. Hoewel het project nog in een vroege fase verkeert, zijn de verwezenlijkingen indrukwekkend: 92 kmo's hebben ondersteuning gekregen, 4 nieuwe bedrijven zijn opgericht, 20 banen zijn gecreëerd en 60 personen zijn geholpen bij het oprichten van een nieuwe onderneming.

Categorie 2. Anticipatie op economische veranderingen

SLIM (Systeemmanagement voor innovatieve platforms), noordelijk midden-Zweden (1,30 miljoen euro EU-steun van het EFRO)

Dit project verbond clusterorganisaties en bedrijven, universiteiten en regionale autoriteiten in drie regio's (Dalarna, Gävleborg en Värmland) teneinde innovatie, regionale groei en ontwikkeling te stimuleren.

Koolstofarme economie

Categorie 3 "CityStar". Bevorderen van duurzame energie in steden

Amsterdam Smart City, Nederland (1,56 miljoen euro EU-steun van het EFRO)

De stad Amsterdam werkt mee aan de 20-20-20-klimaatdoelstellingen van de EU, en heeft zichzelf nog ambitieuzere doelstellingen gezet. Met het programma "Amsterdam, Smart City" heeft de stad aangetoond hoe alle stedelijke organisaties tegen 2015 klimaatneutraal te maken en tegen 2025 de CO2-uitstoot met 40% te verminderen vergeleken met 1990, en tegelijkertijd de economische groei op basis van innovatie te stimuleren.

Categorie 4 "CityStar". Projecten voor een geïntegreerd, schoon stedelijk vervoer

Innovatieve en duurzame mobiliteit in Funchal (CIVITAS MIMOSA), Madeira, Portugal (2,01 miljoen euro EU-steun van het EFRO)

De stad Funchal wordt gekenmerkt door ruwe, heuvelachtige landschappen, waardoor busmotoren sneller verslijten, veel energie wordt verspild en meer uitstoot en geluidshinder ontstaat. Het project had tot doel het totaal aantal passagiers van het openbaar vervoer te verhogen, de tevredenheid van de klanten te vergroten, het vervoer efficiënter te maken en een verschuiving naar alternatieve vervoermiddelen te stimuleren.

Informatie en communicatie

Categorie 5. Promotiefoto voor een medegefinancierd project

Gekozen via online-stemming door het publiek:

Capelinhos-vuurtoren, Portugal (3,37 miljoen euro EU-steun van het EFRO)

De winnende foto werd gebruikt ter promotie van het project "Nieuwe ontwikkeling van Capelinhos-vuurtoren – bezoekerscentrum". Het toont het interieur van de vuurtoren, die zich in de buurt van de Capelinhos-vulkaan bevindt. Het project beoogt de site te ontwikkelen tot een historische, milieugerichte en duurzame toeristische attractie.

Gekozen door de jury:

Age makes no Difference (Leeftijd maakt geen verschil). Partners: Noordelijke gemeenten in Zweden, Finland, Noorwegen, IJsland en de Faeröer-eilanden (438 000 euro EU-steun van het transnationaal samenwerkingsprogramma voor de noordelijke periferie en van het EFRO)

De foto werd gebruikt ter promotie van het project "Ons leven als ouderen II" (Our Life as Elderly II), dat deel uitmaakt van het Europees territoriaal programma "noordelijke periferie". Het beoogt de gemeenten in de noordelijke perifere regio's van Zweden, Finland, Noorwegen, IJsland en de Faeröer-eilanden in staat te stellen om beter om te gaan met de uitdagingen van een vergrijzende bevolking.

Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/regiostars_en.cfm?nmenu=4

Contactpersonen:

Ton Van Lierop (+32 22966565)

Marie-Pierre Jouglain (+32 22984449)


Side Bar