Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL SV PT PL

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan innovatiivisimmat alueelliset hankkeet saavat tänään RegioStars-palkinnon

Bryssel, 23. kesäkuuta 2011 - Aluepolitiikasta vastaava Euroopan komission jäsen Johannes Hahn ja RegioStars-palkintolautakunnan puheenjohtaja, Brysselissä sijaitsevan Lisbon Council -ajatushautomon johtaja Ann Mettler julkistavat tänä iltana vuoden 2011 RegioStars-palkintojen saajat. Palkintojenjakoseremoniassa annetaan tunnustus innovatiivisimmille EU:n aluepoliittista tukea saaneille hankkeille, jotka ovat luoneet EU:n talousarvion tukemana satoja uusia työpaikkoja, jotka olisivat muutoin jääneet syntymättä. Keskeisesti esillä ovat Portugalin Madeira ja Azorit, Alankomaiden Amsterdam, pohjoinen Keski-Ruotsi sekä Yhdistyneen kuningaskunnan Wales. Voittajien joukossa ovat alueellisen yhteistyöhankkeen ansiosta myös Suomen, Ruotsin, Norjan, Islannin ja Färsaarten syrjäisten pohjoisten alueiden kunnat.

Komissaari Hahn totesi näiden esimerkillisten hankkeiden antavan positiivisen signaalin levottomassa taloudellisessa tilanteessa ja EU:n kunnianhimoista 2020-strategiaa toteutettaessa. ”Nämä hankkeet osoittavat, että alueillamme ja kaupungeissamme syntyy innovatiivisia ideoita. Hyviä ratkaisuja, joilla saavutetaan parempaa kilpailukykyä ja vähähiilistä taloutta koskevat EU:n tavoitteet, on jo olemassa. Meidän on vain opittava tuntemaan ne”, hän jatkoi.

Palkintolautakunnan puheenjohtaja Ann Mettler uskoi luokkansa voittaneiden hankkeiden olevan innovatiivisia, innoittavia ja esikuvallisia. ”Ne voivat toimia roolimalleina ja tarjota hyviä käytäntöjä muille alueille. Lisäksi ne osoittavat, että EU:n varat on pantu hyvään käyttöön – tämä on ensiarvoisen tärkeää, kun ajatellaan kauden 2013–2020 rahoitusnäkymistä tulossa olevia tiukkoja neuvotteluja”, hän totesi.

Kaikkia EU:n alueita pyydettiin esittämään kilpailua varten hankkeita, joihin on 1.1.2000 jälkeen saatu osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) tai koheesiorahastosta. Kilpailuehdot täyttäviä hakemuksia saapui 18 jäsenvaltiosta kaikkiaan 66, joista palkintolautakunta valitsi viimeiseen vaiheeseen 31 hanketta. Tänä vuonna luovutetaan kuusi palkintoa: kaksi ”taloudellisen kilpailukyvyn”, kaksi ”vähähiilisen talouden” ja kaksi ” tiedotuksen ja viestinnän” alalla.

Tämäniltainen tilaisuus pidetään Brysselin Bozar-taidekeskuksessa. Se on osa vuosittain järjestettävää ’Alueet talouden muutosten edistäjinä’ -konferenssia, joka tarjoaa Euroopan eri alueilta tuleville poliittisille päättäjille ja asiantuntijoille tilaisuuden vaihtaa näkemyksiä Euroopan koheesiopolitiikkaan liittyvistä tärkeistä aihepiireistä ja esitellä EU:n aluerahastoista rahoitettuja hankkeitaan.

Taustaa

Voittajat:

Taloudellinen kilpailukyky

Luokka 1. Verkostoituminen ja klusterialoitteet, joilla tuetaan alueellista kasvua sekä pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) pääsyä maailmanmarkkinoille

Ympäristöllisen merentutkimuksen kasvu, Wales, Yhdistynyt kuningaskunta (1,31 miljoonaa euroa EU-rahoitusta EAKR:sta)

Hankkeella pyritään tukemaan meren- ja vesitutkimuksen alan liiketoimintaa Walesissa. Vaikka hanke on vasta alkuvaiheessa, tähänastiset saavutukset ovat vakuuttavia: hankkeessa on avustettu 92:a pk-yritystä, luotu 4 uutta yritystä, luotu 20 uutta työpaikkaa ja avustettu 60:ta henkilöä uuden yrityksen perustamisessa.

Luokka 2. Taloudellisen muutoksen ennakoiminen

SLIM (System Management for Innovative Platforms), pohjoinen Keski-Ruotsi (1,30 miljoonaa euroa EU-rahoitusta EAKR:sta)

Tämä hanke kokosi yhteen klusteriorganisaatioita ja -yrityksiä, yliopistoja ja alueviranomaisia kolmella alueella (Dalarna, Gävleborg ja Värmland) tavoitteena lisätä innovointia sekä alueellista kasvua ja kehitystä.

Vähähiilinen talous

Luokka 3. CityStar. Kestävän energian edistäminen kaupungeissa

Amsterdam Smart City, Alankomaat (1,56 miljoonaa euroa EU-rahoitusta EAKR:sta)

EU:n 20-20-20-strategian ilmastotavoitteiden mukaisesti toimiva Amsterdamin kaupunki on asettanut itselleen vieläkin kunnianhimoisempia tavoitteita. Ohjelmalla ’Amsterdam, Smart City’ se on osoittanut, miten kaikista kaupungin elimistä voidaan tehdä ilmastoneutraaleja ennen vuotta 2015 ja kuinka hiilidioksidipäästöjä vähennetään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2025 mennessä ja samalla edistetään innovointiin perustuvaa talouskasvua.

Luokka 4. CityStar. Integroidun, puhtaan kaupunkiliikenteen hankkeet

Innovatiivinen ja kestävä liikkuvuus Funchalissa (CIVITAS MIMOSA), Madeira, Portugali (2,01 miljoonaa euroa EU-rahoitusta EAKR:sta)

Funchalin kaupungille on ominaista jylhä kallioinen maisema, minkä vuoksi linja-autojen moottorit kuluvat nopeasti, energiatehokkuus on matala ja saaste- ja melupäästöt kasvavat. Hankkeen tavoitteena oli lisätä julkisten kulkuneuvojen matkustajamääriä, parantaa käyttäjätyytyväisyyttä, nostaa kuljetustehokkuutta ja kannustaa vaihtoehtoisiin kuljetusmuotoihin siirtymistä.

Tiedotus ja viestintä

Luokka 5. Yhteisrahoitetun hankkeen mainoskuva

Valittu julkisessa verkkoäänestyksessä:

Capelinhoksen majakka, Azorit, Portugali (3,37 miljoonaa euroa EU-rahoitusta EAKR:sta)

Voittoisaa valokuvaa on käytetty mainostamaan hanketta ’Redevelopment of Capelinhos Lighthouse – Interpretation Centre’. Kuvassa näkyvät Capelinhoksen tulivuoren kraaterin lähellä sijaitsevan majakan sisätilat. Hankkeen avulla paikasta on pyritty kehittämään historiallinen, ympäristöllinen ja kestävä matkailukohde.

Palkintolautakunnan valinta:

Iällä ei ole väliä. Kumppanit: Suomen, Ruotsin, Norjan, Islannin ja Färsaarten pohjoiset kunnat (438 000 euroa EU-rahoitusta Pohjoisen periferian rajatylittävästä yhteistyöohjelmasta ja EAKR:sta)

Kuvaa on käytetty mainostamaan hanketta ”Our Life as Elderly II”, joka on osa Euroopan alueellista ohjelmaa ”Pohjoinen periferia”. Tavoitteena on auttaa Suomen, Ruotsin, Norjan, Islannin ja Färsaarten syrjäisten pohjoisten alueiden kuntia vastaamaan haasteisiin, joita väestön ikääntyminen tuo tullessaan.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/regiostars_en.cfm?nmenu=4

Yhteyshenkilöt:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)


Side Bar