Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV PT FI PL

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen afslører vinderne af "RegioStars Awards", der går til Europas mest innovative regionale projekter

Bruxelles, den 23. juni 2011 – Johannes Hahn, der er EU-kommissær for regionalpolitik, og Ann Mettler, der er formand for RegioStars-juryen og generaldirektør for tænketanken "Lisbon Council", vil i aften afsløre vinderne af "RegioStars Awards" 2011. Ved prisuddelingen fejres de mest innovative projekter, som har modtaget støtte via den europæiske regionalpolitik og EU-budgettet og medvirket til at skabe hundredvis af nye arbejdspladser, som ellers ikke ville have set dagens lys. Madeira og Acorerne i Portugal, Amsterdam i Nederlandene, Norra Mellansverige og Wales bliver midtpunkt for ceremonien. Kommuner i de nordlige randområder i Finland, Sverige, Norge og Færøerne er også prisvindere takket være et territorialt samarbejdsprojekt.

EU-kommissær Hahn sagde: "I en kontekst med turbulente økonomiske tider og Europas ambitiøse strategi frem til 2020 udsender disse eksemplariske projekter et positivt signal. De viser, at vores regioner og storbyer fungerer som udklækningssteder for innovative ideer. Der findes allerede gode praktiske løsninger på de europæiske prioriteringer, der består i at sikre større konkurrenceevne og opbygge en kulstoffattig økonomi. Vi skal bare udforske dem grundigere."

Juryformanden Ann Mettler tilføjede: "Vi mener, at de projekter, der er blevet udvalgt som vindere i deres respektive kategorier, er innovative og inspirerende og tjener som gode eksempler for andre. De kan komme til at fungere som rollemodeller og eksempler på god praksis for andre regioner. Og de viser, at EU-midler er blevet udnyttet fornuftigt, hvilket er særdeles vigtigt i betragtning af de intense forhandlinger, der kan forventes i forbindelse med de næste finansielle overslag for 2013-20."

Alle EU's regioner blev opfordret til at forelægge projekter, der havde modtaget støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden efter den 1. januar 2000. 18 medlemsstater fremlagde i alt 66 projekter, hvoraf 31 blev shortlistet af juryen. I år var der seks priser på spil: to inden for kategorien "økonomisk konkurrenceevne", to inden for kategorien "en økonomi med lav CO2-udledning" og to på informations- og kommunikationsområdet.

Ceremonien i aften finder sted i Centre des Beaux Arts (Bozar) i Bruxelles. Den er led i den årlige konference "Regions for Economic Change", hvor politikere og andre personer fra Europas forskellige regioner har mulighed for at diskutere spørgsmål vedrørende EU's samhørighedspolitik og de projekter, som EU's regionalfonde bidrager til at finansiere.

Baggrund:

Vinderne:

Økonomisk konkurrenceevne

Kategori 1. Netværks- og klyngeinitiativer, der støtter regional vækst og små og mellemstore virksomheders adgang til de globale markeder

Stigende havmiljøforskning, Wales, Det Forenede Kongerige (1,31 mio. EUR i EFRU-støtte)

Projektet tjener til at støtte virksomheder i Wales, der beskæftiger sig med havforskning og "aquatic science". Skønt projektet stadig befinder sig i den indledende fase, er der allerede opnået store resultater med 92 støttede smv'er, 4 nystartede virksomheder, 20 nye arbejdspladser og 60 enkeltpersoner, der har fået hjælp til at starte ny virksomhed.

Kategori 2. Foregribelse af økonomiske ændringer.

SLIM (system-management for innovative platforme), Norra Mellansverige (1,3 mio. EUR i EFRU-støtte)

Projektet førte klyngeorganisationer og virksomheder, universiteter og regionale myndigheder sammen i tre regioner (Dalarna, Gävleborg og Värmland) for at stimulere innovation, regional vækst og udvikling.

Økonomi med lav CO2-udledning

Kategori 3 "CityStar". Fremme af bæredygtig energi i storbyer.

Amsterdam Smart City, Nederlandene (1,56 mio. EUR i EFRU-støtte)

Amsterdam har med udgangspunkt i EU's 20-20-20-klimamål sat sig selv nogle endnu mere ambitiøse mål. Med programmet "Amsterdam, Smart City" har den vist, hvordan alle kommunale organisationer kan gøres klimaneutrale før 2015, og hvordan man senest i 2025 kan reducere CO2-emissionerne med 40 % sammenlignet med 1990 og fremme en økonomisk vækst baseret på innovation.

Kategori 4 "CityStar". Integrerede, rene bytransportprojekter

Innovativ og holdbar mobilitet i Funchal (CIVITAS MIMOSA), Madeira, Portugal (2,01 mio. EUR i EFRU-støtte)

Byen Funchal er kendetegnet ved sit barske og bakkede landskab, der slider på bussernes motorer og resulterer i lav energieffektivitet, stor miljøbelastning og et højt støjniveau. Formålet med dette projekt var at forøge antallet af brugere af offentlige transport, forbedre brugernes tilfredshed og transportsystemets effektivitet og føre udviklingen i retning af alternative transportmidler.

Information og kommunikation

Kategori 5. Reklamefoto af et medfinansieret projekt.

Udvalgt ved internetafstemning:

Capelinhos fyrtårn, Acorerne, Portugal (3,37 mio. EUR i EFRU-støtte)

Vinderfotoet blev brugt til at promovere projektet "Istandsættelse af Capelinhos fyrtårn – besøgscenter". Det viser den indvendige del af fyrtårnet, der ligger i nærheden af vulkanen Capelinhos. Projektet tager sigte på at udvikle stedet som en historisk, miljøvenlig og bæredygtig turistattraktion.

Udvalgt af juryen:

Alder spiller ingen rolle, Partnere: Nordlige kommuner i Sverige, Finland, Norge, Island og Færøerne (438 000 EUR i EU-støtte fra programmet for tværnationalt samarbejde i de nordlige randområder og fra EFRU)

Fotografiet blev brugt til promovere programmet "Vores liv som ældre II", der er led i det europæiske territoriale program "De nordlige randområder". Det tjente til at forberede kommunerne i randområderne i Sverige, Finland, Norge, Island og Færøerne på følgerne af en aldrende befolkning.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/regiostars_en.cfm?nmenu=4

Kontakt:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)


Side Bar