Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Komisija in Evropski parlament predstavila skupen register za preglednost“, da bi omogočila jasnejši vpogled v akterje, ki si prizadevajo vplivati na evropsko politiko

Bruselj, 23. junij 2011 – Evropski parlament in Evropska komisija si prizadevata dodatno izboljšati preglednost procesa odločanja v EU, zato danes predstavljata skupen javni „register za preglednost“, ki zagotavlja več podatkov kot kdajkoli prej o akterjih, ki si prizadevajo vplivati na evropsko politiko.

Novi register bo zamenjal register, ki ga je Komisija vzpostavila leta 2008 in ki že vsebuje več kot 4000 organizacij. Te bodo v skupni „register za preglednost“ postopoma prenesene v naslednjih 12 mesecih. Novi register bo zdaj poleg tradicionalnih lobistov zajemal tudi odvetniške pisarne, nevladne organizacije, skupine za razmislek, torej vse organizacije ali samozaposlene posameznike, ki si prizadevajo vplivati na oblikovanje in izvajanje politik EU. To je ključen korak k uresničitvi cilja EU kot bolj participativne demokracije.

Organizacije, ki se bodo registrirale, bodo prav tako morale zagotoviti več podatkov kot prej, na primer število zaposlenih, ki so udeleženi pri lobiranju, glavne zakonodajne predloge, pri katerih so sodelovale, ter v kolikšni meri so financirane iz sredstev EU.

Z vpisom v „register za preglednost“ se bodo organizacije zavezale skupnemu kodeksu ravnanja in se tako na primer obvezale, da se bodo vedno predstavile z imenom in subjektom, za katerega delajo, ter da ne bodo pridobivale informacij na nepošten način. Za akterje, ki kršijo kodeks ravnanja, so v grobem določeni tudi mehanizem za obravnavanje pritožb in ukrepi v zvezi z njimi.

Podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič je povedal: To je dobra novica za preglednost oblikovanja politik v Evropi. Vse organizacije, bodisi poslovna in poklicna združenja, nevladne organizacije ter ustvarjalne enote bodisi drugi, ki ničesar ne skrivajo, bodo vpisani v register ter bodo javnosti in institucijam zagotovili podatke o svojem delu. Vse, ki ne bodo v registru, bo treba vprašati, zakaj ne morejo biti pregledni – in zaradi tega bo njihovo vsakdanje delo oteženo, zlasti zaradi zahtev Evropskega parlamenta. Veseli me, da je zdaj tudi Svet pripravljen prevzeti aktivno vlogo v zvezi z registrom. Z novim kodeksom ravnanja za komisarje in zdaj tudi skupnim „registrom za preglednost“ smo postavili merila uspešnosti za veliko drugih glavnih mest v Evropi in po svetu.

Podpredsednica Evropskega parlamenta Diana Wallis je dejala: Menim, da smo končno dosegli cilj, ki si ga je naša delovna skupina zadala pred več leti, in upam, da bomo danes s predstavitvijo tega skupnega registra Komisije in Parlamenta o zastopnikih interesnih skupin pripomogli k ustvarjanju boljše kulture preglednosti v Bruslju.

V preteklosti je včasih prihajalo do zmede, zdaj pa je več ne bo: en register, eno vpisno mesto. Vsem, ki bi bili radi udeleženi v procesu odločanja v EU, bo ta register pokazal, da naše institucije med seboj sodelujejo. Zato sem navdušena, da je Svet javno izrazil svojo pripravljenost za sprejetje ukrepov, s katerimi se nam bo pridružil. Skupaj gremo v pravo smer. Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila podpredsedniku Marošu Šefčoviču za njegove odprte delovne metode in podporo pri teh pogajanjih.

Spletna stran registra za preglednost:

http://europa.eu/transparency-register

MEMO/11/446

Kaj pravijo drugi:

Jana Mittermaier, vodja bruseljskega urada organizacije Transparency International

Organizacija Transparency International novi „register za preglednost“ vidi kot še en korak v pravo smer ter spodbuja Evropsko komisijo in Evropski parlament, naj sprejmeta nadaljnje ukrepe v zvezi s tem. Novi register je pomemben mejnik pri ustvarjanju boljše preglednosti dejavnosti lobiranja v EU. Toda učinkovit bo le, če bo njegova uporaba ustrezna in skladna s kodeksom ravnanja, ki ga spremlja. Novi register bo preskus zavezanosti vseh strani, udeleženih v lobiranju, k večji odprtosti.

José Laloum, predsednik Evropske zveze svetovalcev za javne zadeve (EPACA, European Public Affairs Consultancies' Association)

Uspeh registra bi bil seveda v veliko pomoč našim dejavnostim, Komisiji in Parlamentu pa priporočamo, naj zagotovita, da bodo akterji, vpisani v register, deležni jasnih prednosti v smislu dostopa, udeležbe v dogodkih in pri posvetovanju.

Richard Linning, predsednik Mednarodne zveze za odnose z javnostjo (IPRA, International Public Relations Association)

Organizacija IPRA je izrazila zadovoljstvo nad skupnim „registrom za preglednost“. Njegovi cilji so skladni z našim etičnim kodeksom, starim petdeset let, ki je bil pred kratkim posodobljen z jasnejšo ubeseditvijo in v več kot 25 prevodih. Pričakujemo, da bo novi register poenostavil dostop do uradnikov Komisije in evropskih poslancev.

Lyn Trytsman-Gray, predsednica Združenja strokovnjakov za evropske zadeve (SEAP, Society of European Affairs Professionals)

Organizacija SEAP pozdravlja skupni „register za preglednost“ za Evropski parlament in Komisijo, ki ga naše združenje že dolgo podpira. Preglednost in zaupanje sta bistven del dobrega sprejemanja odločitev in dobrega lobiranja. Kljub temu pa obstaja nekaj področij, ki so potrebna naše pozornosti, zato bomo sodelovali s Komisijo, da bi zagotovili njihovo obravnavo.

Contacts :

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar