Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa Európskej komisie

Komisia a Európsky parlament chcú spoločným registrom transparentnosti zviditeľniť všetky subjekty, ktoré sa usilujú ovplyvniť európske politiky

Brusel, 23. júna 2011 – Snaha Európskeho parlamentu a Európskej komisie o ďalšie zvýšenie transparentnosti v rámci rozhodovacieho procesu EÚ dnes vyústila do otvorenia ich spoločného verejného registra transparentnosti, ktorý doposiaľ najúplnejšie informuje o subjektoch, ktoré sa usilujú ovplyvňovať európske politiky.

Novým registrom sa nahrádza bývalý register Komisie zriadený v roku 2008, ktorý už zahŕňa vyše 4000 organizácií. Tie sa postupne počas najbližších 12 mesiacov presunú do spoločného registra transparentnosti. Tento nový spoločný register okrem tradičných lobistov zahŕňa aj právnické firmy, MVO, think-tanky, čiže v podstate akékoľvek organizácie alebo samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sú zapojené do ovplyvňovania tvorby a vykonávania politík EÚ. Ide o zásadný krok je z hľadiska napĺňania cieľa EÚ, ktorým je posilnenie participatívnej demokracie.

Zaregistrované subjekty budú musieť poskytnúť viac informácií ako v minulosti: budú musieť uviesť napríklad počet zamestnancov zapojených do obhajoby, hlavné legislatívne návrhy, na ktorých pracovali, ako aj výšku získanej finančnej podpory od EÚ.

Zápisom do registra transparentnosti sa organizácie zaviažu dodržiavať spoločný kódex správania, ktorý napríklad obsahuje záväzok, že vždy uvedú svoje meno a subjekt, pre ktorý pracujú, a nikdy nebudú získavať informácie nečestným spôsobom. Pre prípad porušenia kódexu správania sa navrhuje mechanizmus podania sťažnosti a určité ďalšie opatrenia.

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič uviedol: „Je to dobrá správa pre transparentnosť tvorby politík v Európe. V registri budú uvedené všetky organizácie, či už obchodné a profesijné združenia, MVO, think-tanky a iné, ktoré nemajú čo skrývať, a poskytnú verejnosti a inštitúciám informácie o svojej činnosti. Všetkých ostatných, ktorí nie sú v registri, sa budeme musieť spýtať, prečo nemôžu byť transparentní, a ich každodenná práca sa odmietnutím registrácie najmä na základe požiadaviek Európskeho parlamentu skomplikuje. S potešením konštatujem, že záujem o aktívnu spoluúčasť na registri prejavila aj Rada. Novým kódexom správania komisárov a teraz aj spoločným registrom transparentnosti sme stanovili vzorovú úroveň v tejto oblasti pre mnohé iné hlavné mestá Európy a sveta.“

Podpredsedníčka Európskeho parlamentu Diana Wallisová vyhlásila: „Mám pocit, že sa nám konečne podarilo dosiahnuť cieľ našej pracovnej skupiny, ktorý sme si stanovili pred niekoľkými rokmi, a ja dúfam, že dnešným otvorením tohto spoločného registra zástupcov záujmových skupín v Komisii a Parlamente prispejeme k vytvoreniu odolnejšej kultúry transparentnosti v Bruseli.“

„Doteraz mohlo dochádzať k určitým nejasnostiam. Od dnešného dňa už nie: jeden register znamená jediné miesto na zápis. A pre všetkých, ktorí sa chcú zapájať do procesu tvorby politík EÚ je tento register zároveň dôkazom, že naše inštitúcie vedia postupovať spoločne. Preto mám radosť, že Rada oznámila svoju ochotu pridať sa k nám. Spolu podnikáme kroky tým správnym smerom. V tejto súvislosti by som chcela poďakovať podpredsedovi Marošovi Šefčovičovi za jeho otvorené a ústretové pracovné metódy v rámci týchto rokovaní.“

Webové stránky registra transparentnosti:

http://europa.eu/transparency-register

MEMO/11/446

Čo hovoria ostatní:

Jana Mittermaierová, vedúca bruselskej kancelárie organizácieTransparency International

„Transparency International víta nový register transparentnosti ako ďalší krok správnym smerom a vyzýva Európsku komisiu a Európsky parlament, aby pokračovali v prijímaní ďalších podobných opatrení. Nový register je dôležitým míľnikom vo zvyšovaní transparentnosti v lobistických aktivitách zameraných na EÚ. Jeho účinnosť však závisí od riadneho používania v duchu sprievodného kódexu správania. Nový register preverí odhodlanie všetkých strán zapojených do lobingu prispieť k väčšej otvorenosti.“

José Laloum, predseda združenia EPACA: European Public Affairs Consultancies Association (Európske združenie poradcov pre verejné otázky)

„Úspech registra je jednoznačne v záujme našich odvetví a vyzývame Komisiu a Parlament, aby zaregistrovaným zabezpečili zjavné výhody z hľadiska prístupu, účasti na podujatiach a konzultáciách.“

Richard Linning, prezident organizácie IPRA: International Public Relations Association (Medzinárodné združenie pre styk s verejnosťou)

„IPRA, Medzinárodné združenie pre styk s verejnosťou, víta zavedenie spoločného registra transparentnosti. Jeho ciele sú v súlade s naším 50 rokov existujúcim etickým kódexom, ktorý sme nedávno obnovili v zrozumiteľnejšom jazyku vo viac ako 25 prekladových verziách. Od nového registra očakávame, že zracionalizuje prístup k úradníkom Komisie a poslancom EP.“

Lyn Trytsman-Grayová, prezidentka organizácie SEAP: Society of European Affairs Professionals (Spoločnosť odborníkov na európske záležitosti)

„SEAP víta zavedenie spoločného registra transparentnosti Európskeho parlamentu a Komisie, ktorý SEAP dlhodobo podporuje. Transparentnosť a dôvera sú základom dobrého rozhodovania a dobrého lobingu. Niektoré oblasti si však ešte vyžadujú pozornosť, a preto úzko spolupracujeme s Komisiou, aby sa tieto problémy riešili.“

KONTAKTY :

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar