Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisija un Eiropas Parlaments atklāj Kopējo pārredzamības reģistru, lai sniegtu informāciju par visiem, kas mēģina ietekmēt Eiropas politiku

Briselē, 2011. gada 23. jūnijā. Cenšoties uzlabot ES lēmumu pieņemšanas procesa pārredzamību, šodien Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija atklāj kopēju, publisku Pārredzamības reģistru, kas vairāk kā jebkad sniedz informāciju par tiem, kas mēģina ietekmēt Eiropas politiku.

Jaunais reģistrs aizstāj Komisijas 2008. gadā izveidoto reģistru, kurā jau ietvertas vairāk nekā 4000 organizācijas. Nākamajos 12 mēnešos tās pakāpeniski pārvietos uz Kopējo pārredzamības reģistru. Tajā papildus tradicionālajiem lobētājiem iekļaus arī juristu birojus, NVO, ideju laboratorijas, kā arī jebkuru organizāciju vai pašnodarbinātu personu, kas ir iesaistīta ES politikas veidošanā un īstenošanā. Tas ir galvenais solis ceļā uz ES mērķi par plašāku līdzdalības demokrātiju.

Reģistrētajiem būs arī jāsniedz vairāk informācijas nekā iepriekš, piemēram, lobēšanā iesaistīto darbinieku skaits, galvenie tiesību aktu priekšlikumi, ko tie ir sagatavojuši, kā arī saņemtais ES finansējuma apjoms.

Reģistrējoties Pārredzamības reģistrā, organizācijas apņemsies pildīt kopēju rīcības kodeksu, kas paredz, piemēram, vienmēr norādīt savu vārdu un iestādi, kā labā tās strādā, kā arī neiegūt informāciju negodīgā veidā. Ir izstrādāts sūdzību iesniegšanas mehānisms un pasākumi, ko piemēro pret rīcības kodeksa pārkāpējiem.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs sacīja: Šīs ir labas ziņas politikas veidošanas pārredzamībai Eiropā. Visas organizācijas, tirdzniecības asociācijas vai profesionālās apvienības, NVO, ideju laboratorijas vai citas, kurām nav nekas slēpjams, tiks iekļautas reģistrā un sniegs sabiedrībai un iestādēm informāciju par savu darbu. Visām organizācijām, kas nav reģistrā, būs jāatbild, kāpēc tās nevar būt pārredzamas, un nereģistrēšanās dēļ to ikdienas darbs kļūs sarežģītāks, īpaši pildot Eiropas Parlamenta prasības. Esmu gandarīts, ka arī Padome patlaban vēlas aktīvi piedalīties minētā reģistra darbībā. Ar Komisāru rīcības kodeksu un tagad arī Kopējo pārredzamības reģistru mēs esam parādījuši piemēru citām valstīm Eiropā un pasaulē.”

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietniece Diāna Volisa teica: Man šķiet, ka mēs beidzot esam sasnieguši mērķi, ko mūsu darba grupa bija noteikusi pirms vairākiem gadiem, un šodien, atklājot šo kopējo reģistru Komisijas un Parlamenta interešu pārstāvjiem, es ceru, ka mēs palīdzēsim ieviest stabilāku pārredzamības kultūru Briselē.”

Līdz šim, iespējams, ir bijušas neskaidrības. Tagad to vairs nevar būt: viens reģistrs — vienīgā vieta, kur pierakstīties. Visiem tiem, kas vēlas piedalīties ES politikas veidošanas procesā, šis reģistrs arī pierādīs, ka mūsu iestādes strādā kopā. Tādēļ esmu patīkami pārsteigta, ka Padome tagad ir paziņojusi par savu vēlēšanos veikt pasākumus, lai mums pievienotos. Kopā mēs speram svarīgu soli pareizajā virzienā. Ņemot to vērā, es vēlos pateikties Komisijas priekšsēdētāja vietniekam Marošam Šefčovičam par viņa atklātību un vēlmi sadarboties šo sarunu laikā.”

Pārredzamības reģistra tīmekļa vietne:

http://europa.eu/transparency-register

MEMO/11/446

Ko saka citi:

Transparency International Briseles biroja vadītāja Jana Mittermaier:

Transparency International atzinīgi vērtē jauno Pārredzamības reģistru kā vēl vienu soli pareizajā virzienā un ierosina Eiropas Komisijai un Eiropas Parlamentam turpināt darbu šajā jomā. Jaunais reģistrs ir svarīgs pagrieziena punkts lielākas pārredzamības radīšanā attiecībā uz ES lobēšanas darbībām. Tomēr tas būs efektīvs tikai, ja tiks pareizi izmantots, kā arī, ja tiks ievērots tam pievienotais rīcības kodekss. Jaunais reģistrs pārbaudīs, vai visas lobēšanā iesaistītās puses ievēro lielākas atklātības saistības.

Eiropas Sabiedrisko attiecību konsultāciju asociācijas (EPACA) priekšsēdētājs José Laloum:

„Reģistra veiksmīga darbība neapšaubāmi ir mūsu profesiju interesēs, un mēs rosinām Komisiju un Parlamentu nodrošināt, ka reģistrējoties var saņemt skaidras priekšrocības attiecībā uz pieeju, līdzdalību pasākumos un apspriedēs.”

Starptautiskās Sabiedrisko attiecību asociācijas priekšsēdētājs Richard Linning:

„Starptautiskā Sabiedrisko attiecību asociācija atzinīgi vērtē kopējā pārraudzības reģistra atklāšanu. Tā mērķi atbilst mūsu pašu 50 gadu vecajam ētikas kodeksam, ko nesen pārskatīja, to skaidrāk definējot un pārtulkojot vairāk nekā 25 valodās. Mēs sagaidām, ka jaunais reģistrs uzlabos pieeju Komisijas ierēdņiem un Eiropas Parlamenta locekļiem.”

Eiropas Lietu profesionāļu biedrības (SEAP) priekšsēdētāja Lyn Trytsman-Gray:

„Eiropas Lietu profesionāļu biedrība atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta un Komisijas kopējā Pārredzamības reģistra atklāšanu, ko SEAP ir atbalstījusi jau ilgu laiku. Pārredzamība un uzticamība ir labas lēmumu pieņemšanas un labas lobēšanas pamatā. Tomēr dažām jomām vēl jāvelta uzmanība, un mēs cieši sadarbosimies ar Komisiju, lai to nodrošinātu.

Kontaktpersonas :

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar