Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija ir Europos Parlamentas pradeda bendro skaidrumo registro veiklą, siekdami pateikti informaciją apie visus tuos, kurie siekia daryti įtaką Europos politikai

Briuselis, 2011 m. birželio 23 d. Siekdami dar didesnio ES sprendimų priėmimo proceso skaidrumo, Europos Parlamentas ir Europos Komisija šiandien pradeda bendro viešo skaidrumo registro veiklą. Šiame registre pateikiama daugiau nei bet kada anksčiau informacijos apie tuos, kurie siekia daryti įtaką Europos politikai.

Naujasis registras pakeičia Komisijos 2008 m. sukurtą senąjį registrą, kuriame jau užregistruota daugiau kaip 4 000 organizacijų. Per kitus 12 mėnesių šie duomenys bus palaipsniui perkelti į bendrą skaidrumo registrą. Be to, išplečiamas šio registro taikymo mastas – be tradicinių lobistų, jame bus registruojamos advokatų kontoros, NVO, tyrimų institucijos, t. y. bet kuri organizacija ar savarankiškai dirbantis asmuo, dalyvaujantys formuojant ir įgyvendinant ES politiką. Tai svarbus žingsnis siekiant vieno iš ES tikslų – labiau dalyvaujamosios demokratijos.

Užsiregistravusieji taip pat turės pateikti daugiau informacijos nei anksčiau, pavyzdžiui, jie turės nurodyti darbuotojų, dalyvaujančių atstovavimo veikloje, skaičių, pagrindinius pateiktus pasiūlymus dėl teisės aktų ir tai, kiek ES lėšų yra gavę.

Užsiregistruodamos skaidrumo registre organizacijos įsipareigoja laikytis elgesio kodekso ir pasižada, pavyzdžiui, visada nurodyti savo pavadinimą ir subjektą, kuriam jos dirba, taip pat nesiekti nesąžiningu būdu išgauti informaciją. Nurodyta ir skundų pateikimo tvarka bei priemonės, taikytinos pažeidus elgesio kodeksą.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius sakė: Tai gera su Europos politikos formavimo skaidrumu susijusi žinia. Registre bus galima rasti visas organizacijas – prekybos ir profesines asociacijas, NVO, tyrimų institucijas ar kitas, neturinčias ko slėpti organizacijas, kurios visuomenei ir institucijoms pateiks informacijos apie savo darbą. Visų kitų, nesančių registre, bus klausiama, dėl kokių priežasčių jie negali būti skaidrūs. Neužsiregistravusiems bus sunkiau atlikti kasdienį darbą, visų pirma dėl Europos Parlamento reikalavimų. Man malonu, kad Taryba taip pat pareiškė norą aktyviai dalyvauti su registru susijusioje veikloje. Priėmę naująjį Komisijos narių elgesio kodeksą ir šiandien pradėję bendro skaidrumo registro veiklą, daugeliui kitų Europos ir pasaulio sostinių parodėme siektiną pavyzdį.

Europos Parlamento pirmininko pavaduotoja Diana Wallis sakė:Manau, kad pagaliau pasiekėme prieš keletą metų mūsų darbo grupės užsibrėžtą tikslą, todėl tikiuosi, kad šiandien pradedantis veikti Komisijos ir Europos Parlamento sukurtas bendras interesų grupių atstovų registras padės veiksmingiau įtvirtinti skaidrumo kultūrą Briuselyje.

Anksčiau pasitaikydavo neaiškumų, bet dabar jų negali būti, nes yra tik vienas registras, kuriame reikia užsiregistruoti. Visiems tiems, kurie nori dalyvauti formuojant ES politiką ir naudojasi šiuo registru, bus akivaizdu, kad mūsų institucijos dirba išvien. Todėl džiaugiuosi, kad Taryba paskelbė norinti imtis veiksmų, kad prisijungtų prie mūsų. Kartu žengiame tvirtą žingsnį teisinga linkme. Šia proga norėčiau padėkoti Komisijos Pirmininko pavaduotojui Marošui Šefčovičiui, kad per šias derybas jis taikė aiškius bendradarbiavimu pagrįstus darbo metodus.

Skaidrumo registro interneto svetainė

http://europa.eu/transparency-register.

MEMO/11/446

Kitos nuomonės

Transparency International biuro Briuselyje vadovė Jana Mittermaier:

Transparency International teigiamai vertina naująjį skaidrumo registrą, nes tai – dar vienas žingsnis teisinga linkme, ir ragina Europos Komisiją ir Europos Parlamentą imtis tolesnių veiksmų šioje srityje. Naujasis registras yra svarbus užtikrinant didesnį lobistinės veiklos ES skaidrumą. Vis dėlto šis registras bus naudingas tik tuo atveju, jeigu bus tinkamai naudojamas, laikantis prie jo pridedamo elgesio kodekso. Naujasis registras padės įvertinti visų lobistinėje veikloje dalyvaujančių šalių įsipareigojimą būti atviresnėms.“

Europos viešųjų reikalų konsultantų asociacijos (angl. EPACA) pirmininkas José Laloumas:

„Mūsų profesijų atstovai labai suinteresuoti, kad registras sėkmingai veiktų. Todėl raginame Komisiją ir Europos Parlamentą užtikrinti, kad registro nauda būtų akivaizdi jame užregistravusiesiems, visų pirma kalbant apie prieigą prie registro, dalyvavimą renginiuose ir konsultacijas.“

Tarptautinės ryšių su visuomene asociacijos (angl. IPRA) vadovas Richardas Linningas:

„Tarptautinė ryšių su visuomene asociacija (angl. IPRA) palankiai vertina tai, kad pradėjo veikti bendras skaidrumo registras. Registro tikslai atitinka mūsų 50-ies metų senumo elgesio kodekso principus. Neseniai iš naujo paskelbėme šio kodekso aiškiau išdėstytą redakciją ir jo vertimus į daugiau kaip 25 kalbas. Tikimės, kad naudojantis naujuoju registru bus paprasčiau susisiekti su Komisijos pareigūnais ir Europos Parlamento nariais.“

Europos reikalų profesionalų draugijos (angl. SEAP) vadovas Lynas Trytsmanas-Gray'jus

„SEAP džiaugiasi, kad pradėjo veikti bendras Europos Parlamento ir Komisijos skaidrumo registras, kurio idėją SEAP rėmė jau nuo seno. Skaidrumas ir pasitikėjimas – gero sprendimų priėmimo proceso ir geros lobistinės veiklos pagrindas. Vis dėlto tam tikroms sritims reikia skirti daugiau dėmesio, todėl mes glaudžiai bendradarbiausime su Komisija, siekdami užtikrinti, kad tai būtų daroma.“

Asmenys ryšiams:

Antonio Gravili, tel. (+32 2) 295 43 17

Marilyn Carruthers, tel. (+32 2) 299 94 51


Side Bar