Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissio ja Euroopan parlamentti perustavat yhteisen avoimuusrekisterin EU:n päätöksentekoon osallistuville

Bryssel 23. kesäkuuta 2011 – Komissio ja Euroopan parlamentti lisäsivät tänään EU:n päätöksentekoprosessien avoimuutta perustamalla yhteisen julkisen avoimuusrekisterin, josta saa aiempaa paremmin tietoja tahoista, jotka pyrkivät vaikuttamaan EU:n toimintalinjoihin.

Uusi rekisteri korvaa komission vuonna 2008 perustaman rekisterin, jossa on tiedot yli 4 000:sta organisaatiosta. Nämä tiedot siirretään asteittain yhteiseen avoimuusrekisteriin tulevien 12 kuukauden aikana. Uusi avoimuusrekisteri kattaa perinteisten edunvalvojien lisäksi paljon muitakin toimijoita, kuten lakiasiaintoimistot, valtiosta riippumattomat järjestöt, ajatushautomot ja periaatteessa kaikki organisaatiot tai itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka pyrkivät vaikuttamaan EU:n politiikan laatimiseen ja täytäntöönpanoon. Tämä on tärkeä askel kohti EU:n tavoitteena olevaa osallistuvampaa demokratiaa.

Rekisteröityjen on annettava aiempaa enemmän tietoja itsestään, kuten rekisterin soveltamisalaan kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden lukumäärä, rekisteröidyn toimintoihin kuuluneet tärkeimmät lainsäädäntöehdotukset sekä EU:lta saatu rahoitus.

Avoimuusrekisteristä tehdyn sopimuksen allekirjoittavat organisaatiot sitoutuvat noudattamaan yhteistä hyvää edunvalvontatapaa, jonka mukaan niiden on aina esittäydyttävä omalla ja edustamansa yhteisön nimellä ja hankittava tietoja vain rehellisillä ja asiallisilla keinoilla. Hyvää edunvalvontatapaa rikkoviin sovelletaan valitusjärjestelmää ja siihen sisältyviä toimia.

”Tämä sopimus lisää EU:n poliittisen päätöksenteon avoimuutta. Rekisteriin ilmoittautuvat ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt, valtiosta riippumattomat järjestöt, ajatushautomot ja kaikki muut organisaatiot, joilla ei ole mitään salattavaa ja jotka haluavat antaa yleisölle ja EU:n toimielimille tietoja työstään. Rekisterin ulkopuolelle jättäytyneiltä voidaan kysyä, mistä avoimuuden puute johtuu. Kyseiset toimijat havaitsevat päivittäisen työnsä vaikeutuvan erityisesti Euroopan parlamentin soveltamien vaatimusten vuoksi. Olen tyytyväinen, että myös neuvosto osallistuu aktiivisesti rekisterin toteuttamiseen. Komission jäsenten uudet toimintasäännöt ja yhteinen avoimuusrekisteri ovat tiennäyttäjiä monille muille pääkaupungeille Euroopassa ja koko maailmassa”, sanoi komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič.

”Olemme vihdoin päässeet tavoitteeseen, jonka työryhmämme asetti useita vuosia sitten. Uskon, että tänään perustettu komission ja Euroopan parlamentin yhteinen edunvalvojien rekisteri auttaa lisäämään EU:n toiminnan avoimuutta Brysselissä”, totesi Euroopan parlamentin varapuhemies Diana Wallis ja jatkoi:

Aiemmin rekisteröitymiseen liittyvät asiat ovat saattaneet aiheuttaa epävarmuutta. Enää se ei ole mahdollista: yhdessä paikassa ilmoittaudutaan yhteen rekisteriin. Uusi rekisteri myös osoittaa toimielintemme yhteistyökyvyn niille, jotka haluavat mukaan EU:n poliittiseen päätöksentekoon. Tämän vuoksi olen erittäin tyytyväinen, että neuvosto on halukas osallistumaan hankkeeseemme. Otamme yhdessä pitkän askeleen oikeaan suuntaan. Tässä yhteydessä haluan kiittää komission varapuheenjohtajaa Maroš Šefčovičia hänen avoimista ja yhteistyöhaluisista työtavoistaan näiden neuvottelujen aikana.”

Avoimuusrekisterin verkkosivusto:

http://europa.eu/transparency-register

MEMO/11/446

Muita kommentteja

Jana Mittermaier, Transparency International -järjestön Brysselin- toimiston johtaja:

”Transparency International pitää uutta avoimuusrekisteriä oikeansuuntaisena toimena ja kannustaa Euroopan komissiota ja Euroopan parlamenttia jatkamaan tätä työtä. Uusi rekisteri on merkittävä virstanpylväs lisättäessä EU:n lobbaustoiminnan avoimuutta. Rekisteriä on kuitenkin käytettävä asianmukaisesti ja siihen liitettyjen hyvän edunvalvontatavan sääntöjen hengessä. Uudella rekisterillä testataan kaikkien edunvalvontaan osallistuvien sidosryhmien sitoutuminen avoimuuden lisäämiseen.”

José Laloum, EPACA:n (European Public Affairs Consultancies Association) puheenjohtaja:

”Rekisterin menestyminen on selkeästi ammattikuntamme etujen mukaista. Kehotamme komissiota ja parlamenttia varmistamaan, että rekisteröinti tuottaa konkreettista hyötyä tietojen saannissa, tapahtumiin osallistumisessa ja konsulttitoiminnassa.”

Richard Linning, IPRA:n (International Public Relations Association) puheenjohtaja:

”IPRA kiittää komissiota ja parlamenttia yhteisen avoimuusrekisterin perustamisesta. Sen tavoitteet vastaavat omia 50 vuotta voimassa olleita eettisiä ohjeitamme, joista on vastikään julkaistu selväkielisempi versio yli 25 kielellä. Odotamme uuden rekisterin helpottavan komission virkamiesten ja Euroopan parlamentin jäsenten tavoittamista.”

Lyn Trytsman-Gray, SEAP:n (Society of European Affairs Professionals) puheenjohtaja:

”SEAP on tyytyväinen, että sen pitkään kannattama Euroopan parlamentin ja komission yhteinen avoimuusrekisteri on perustettu. Avoimuus ja luottamus ovat hyvän päätöksenteon ja edunvalvonnan kulmakiviä. Joillakin osa-alueilla tarvitaan kuitenkin vielä parannuksia, ja teemme komission kanssa tiiviisti yhteistyötä ongelmien ratkaisemiseksi.”

Yhteyshenkilöt:

Antonio Gravili (+32-2) 295 43 17

Marilyn Carruthers (+32-2) 299 94 51


Side Bar