Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjoni pressiteade

Komisjon ja Euroopa Parlament loovad ühise läbipaistvusregistri, millest saab teavet kõigi nende kohta, kes püüavad Euroopa poliitikat mõjutada

Brüssel, 23. juuni 2011 – Püüdes aidata kaasa ELi otsustusprotsessi läbipaistvuse suurendamisele, käivitavad Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon täna ühise avaliku läbipaistvusregistri, millest saab varasemast enam Euroopa poliitika mõjutajate kohta.

Uus register asendab komisjoni poolt 2008. aastal loodu, mis juba sisaldab enam kui 4000 organisatsiooni. Need andmed kantakse järgneva 12 kuu jooksul järk-järgult üle ühisesse läbipaistvusregistrisse. Samuti laiendatakse registrit, et see hõlmaks peale tavapäraste lobistide õigusbüroosid, valitsusväliseid organisatsioone, mõttekodasid - tegelikult iga organisatsiooni või füüsilisest isikust ettevõtjat, kes tegeleb ELi poliitika kujundamise ja rakendamise mõjutamisega. Register on oluline samm ELi eesmärgiks oleva suurema osalusdemokraatia poole.

Registreeritud annavad ka varasemast enam teavet, näiteks nende huvide kaitsmisega tegelevate töötajate arv, peamised õigusaktide ettepanekud, mida nad on käsitlenud, samuti saadud ELi rahastamise summa.

Registreerudes läbipaistvusregistrisse, võtavad organisatsioonid kohustuse järgida ühist käitumisjuhendit, näiteks teha alati teatavaks oma nimi ja üksus, kelle heaks nad töötavad ning mitte hankida teavet ebaausal teel. Töötatakse välja ka kaebuste esitamise mehhanism ja käitumisjuhise rikkujate suhtes kohaldatavad meetmed.

Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič ütles: „Register on Euroopa poliitikakujundamise läbipaistvuse seisukohast hea uudis. Kõik organisatsioonid, kas kaubandus- või kutseorganisatsioonid, valitsusvälised organisatsioonid, mõttekojad või teised, kellel ei ole midagi varjata, registreeritakse ning nad esitavad avalikkusele ja institutsioonidele teavet oma tegevuse kohta. Kõigilt neilt, kes ei ole registreeritud, küsitakse, miks nad ei võiks seda teha – ning nende igapäevane töö muutub registreerumata jätmise läbi raskemaks, eelkõige Euroopa Parlamendi nõuete tõttu. Mul on hea meel, et ka nõukogu soovib nüüd registris aktiivselt osaleda. Volinike uued käitumisjuhised ja ühine läbipaistvusregister on teetähised paljude Euroopa ja maailma riikide jaoks.”

Euroopa Parlamendi asepresident Diana Wallis sõnas: „Ma tunnen, et oleme lõpuks saavutanud oma töörühma aastaid tagasi seatud eesmärgi ning loodan, et komisjoni ja parlamendi loodud huvide esindajate ühise registri abil aitame me kaasa suuremale läbipaistvusele Brüsselis.

Kuni tänaseni on valitsenud teatav segadus. Nüüd ei ole see enam võimalik: üks register, üks koht registreeruda. Ja kõigi nende jaoks, kes soovivad ELi poliitika kujundamises osaleda, näitab see register, et meie institutsioonid teevad koostööd. Seepärast on mul väga hea meel, et nõukogu on nüüd teatanud oma tahtest meiega ühineda. Koos astume me suure sammu õiges suunas. Seepärast sooviksin ma tänada asepresident Maroš Šefčoviči avatuse ja koostöövalmiduse eest neil läbirääkimistel.”

Läbipaistvusregistri veebisait:

http://europa.eu/transparency-register

MEMO/11/446

Arvamusi

Jana Mittermaier, Transparency Internationali Brüsseli büroo juhataja:

„Transparency International avaldab heameelt uue läbipaistvusregistri kui järjekordse sammu üle õiges suunas ning kutsub Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamenti sel kursil püsima. Uus register on oluline saavutus suurema läbipaistvuse loomisel seoses ELi lobitegevusega. Kuid register annab tulemusi vaid siis, kui seda nõuetekohaselt kasutatakse ja järgitakse käitumisjuhiseid. Uus register paneb proovile kõigi lobitöös osalejate võetud kohustuse olla avatum.”

José Laloum, EPACA (Euroopa Avalike Suhete Konsultatsioonifirmade Ühendus) esimees:

„Registri toimimise edukus on selgelt meie elukutse huvides ning me ärgitame komisjoni ja Parlamenti tagama, et registreerunutel oleks konkreetne eelis juurdepääsu, sündmustel osalemise ja konsulteerimise osas.”

Richard Linning IPRA (Rahvusvaheline Suhtekorraldajate Ühendus) president:

„IPRA, Rahvusvaheline Suhtekorraldajate Ühendus, rõõmustab ühise läbipaistvusregistri loomise üle. Selle eesmärgid on kooskõlas meie 50 aastat vana eetikakoodeksiga, mida hiljuti uuendati keeleliselt ja mis tõlgiti enam kui 25 keelde. Me loodame, et uus register hõlbustab suhtlemist komisjoni ametnike ja parlamendiliikmetega.”

Lyn Trytsman-Gray, SEAPi (Euroopa Asjade Spetsialistide Ühing) president:

„SEAP peab õigeks Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühise läbipaistvusregistri käivitamist, millele SEAP on juba kaua toetust avaldanud. Läbipaistvus ja usaldus on eduka otsuste tegemise ja hea lobitöö keskmes. Siiski on valdkondi, mis veel tähelepanu vajavad ja me teeme komisjoniga tihedat koostööd nende käsitlemisel.”

Kontaktisikud:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar