Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen og Europa-Parlamentet opretter et fælles gennemsigtighedsregister for at kaste lys over alle dem, der forsøger at påvirke EU's politikker

Bruxelles, den 23. juni 2011 – I bestræbelserne på yderligere at øge gennemsigtigheden af beslutningstagningen i EU lancerer Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen i dag et fælles offentligt gennemsigtighedsregister, der giver flere oplysninger end nogensinde før om dem, der forsøger at påvirke EU´s politikker.

Det nye register erstatter det, der blev oprettet af Kommission i 2008, og som allerede indeholder oplysninger om mere end 4 000 organisationer. Disse vil i de næste 12 måneder gradvist blive overført til det fælles gennemsigtighedsregister. Det nye register vil også vedrøre flere personer og organisationer og ikke kun traditionelle lobbyister og for eksempel indeholde oplysninger om advokatvirksomheder, ngo'er, tænketanke og selvstændige erhvervsdrivende, der beskæftiger sig med at påvirke udformningen og gennemførelsen af EU's politikker. Dette er et vigtigt skridt fremad mod EU's mål om mere participatorisk demokrati.

De registrerede skal også give flere oplysninger end før som for eksempel oplysninger om antallet af ansatte, der beskæftiger sig med lobbyvirksomhed, de vigtigste lovforslag, de har interesseret sig for, og omfanget af de EU-midler, de modtager.

Ved at underskrive gennemsigtighedsregisteret forpligter organisationerne sig til at følge en fælles adfærdskodeks og for eksempel altid at præsentere sig med angivelse af deres navn og navnet på den enhed, de arbejder for, og til ikke at opnå oplysninger på uhæderlig vis. Der er også udarbejdet en klagemekanisme og foranstaltninger i tilfælde af, at adfærdskodekset ikke overholdes.

Næstformand for Kommissionen Maroš Šefčovič udtalte: "Dette er gode nyheder for gennemsigtigheden vedrørende udarbejdelsen af EU-politikkerne. Alle organisationer, hvad enten det er handelskamre, professionelle organisationer, ngo'er, tænketanke eller andre, der ikke har noget at skjule, vil optræde i registeret og vil give offentligheden og institutionerne informationer om deres arbejde. Alle de, der ikke er i registeret, vil blive spurgt, hvorfor de ikke kan optræde gennemsigtigt – og deres daglige arbejde vil være vanskeligere at udføre, fordi de ikke står i registeret, og navnlig på grund af krav, som Europa-Parlamentet stiller. Jeg glæder mig over, at også Rådet nu er villig til at spille en aktiv rolle i registeret. Med det nye adfærdskodeks for kommissærer og nu det fælles gennemsigtighedsregister har vi sat nye standarder for andre storbyer i Europa og i verden."

Diana Wallis, næstformand i Europa-Parlamentet, udtalte: "Jeg føler, at vi endelig har nået det mål, som vores arbejdsgruppe satte sig for mange år siden, og i dag, med lanceringen af Kommissionens og Parlamentets fælles register over interesserepræsentanter, er det mit håb, at vi vil bidrage til at stadfæste en mere solid kultur for gennemsigtighed i Bruxelles."

"Indtil nu har der været en del forvirring. Det er der ikke længere. Der er ét register og ét sted for underskriften. Og for alle de, der ønsker at bidrage til beslutningsprocesserne i EU, vil dette register også vise, at institutionerne samarbejder. Derfor er jeg begejstret for, at Rådet nu har bekendtgjort, at det er villig til at slutte sig til os. Sammen tager vi et godt skridt i den rigtige retning. Jeg ønsker at takke næstformand Maroš Šefčovič for hans åbne indstilling og samarbejdsvilje i disse forhandlinger."

Webstedet for gennemsigtighedsregisteret:

http://europa.eu/transparency-register

MEMO/11/446

Hvad andre mener:

Jana Mittermaier, formand for Transparency International's kontor i Bruxelles:

"Transparency International glæder sig over oprettelsen af det nye gennemsigtighedsregister, da der tages et skridt i den rigtige retning, og vi opfordrer Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet til at tage yderligere skridt i denne retning. Det nye register er en vigtig milepæl i skabelsen af større gennemsigtighed omkring lobbyvirksomheder og EU-politik. Det kan dog kun blive effektivt, hvis det anvendes korrekt, og ånden bag det tilhørende adfærdskodeks følges. Det nye register vil være en lakmusprøve på alle lobbyisternes indstilling over for mere åbenhed."

José Laloum, formand for EPACA, European Public Affairs Consultancies Association

"Det er helt klart i vores professions interesse, at registeret fungerer, og vi opfordrer Kommissionen og Parlamentet til at sikre, at der er klare fordele forbundet med at være registreret, som bedre adgang til begivenheder og høringer."

Richard Linning, formand for IPRA: International Public Relations Association

"IPRA glæder sig over oprettelsen af det fælles gennemsigtighedsregister. Målsætningerne med registeret er i samklang med vores over halvtreds år gamle adfærdskodeks, der nylig er blevet udarbejdet i et klarere sprog og oversat til mere end 25 sprog. Vi forventer, at det nye register vil lette adgangen til Kommissionens tjenestemænd og til Parlamentsmedlemmerne."

Lyn Trytsman-Gray, formand for SEAP: Society of European Affairs Professionals

"SEAP glæder sig over oprettelsen af et fælles gennemsigtighedsregister for Europa-Parlamentet og Kommissionen, hvilket SEAP har støttet i lang tid. Gennemsigtighed og tillid er væsentlig for god beslutningstagning og for et godt lobbyarbejde. Der er dog nogle områder, der stadig bør have en del opmærksomhed, og vi vil samarbejde tæt med Kommissionen for at sikre, at disse spørgsmål tages op."

Kontaktpersoner:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar