Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise a Evropský parlament zavádějí společný rejstřík transparentnosti, jenž má ukázat, kdo se snaží ovlivňovat evropskou politiku

Brusel 23. června 2011 – Evropský parlament a Evropská komise v rámci svého úsilí o další posílení transparentnosti procesu rozhodování EU dnes zavádějí společný veřejný rejstřík transparentnosti, jenž bude lépe než dosud informovat o těch subjektech, které se snaží ovlivňovat evropskou politiku.

Nový rejstřík nahrazuje rejstřík zavedený Komisí v roce 2008, jenž obsahuje již více než 4 000 organizací. Během následujících 12 měsíců budou tyto organizace postupně převedeny do společného rejstříku transparentnosti. Rejstřík bude rovněž rozšířen a bude zahrnovat kromě stávajících lobbistů také právní firmy, nevládní organizace a expertní skupiny typu „think-tank“, zkrátka všechny organizace nebo samostatně výdělečně činné osoby, které se snaží ovlivňovat tvorbu a provádění politik EU. Tím byl učiněn důležitý krok k posílení participativní demokracie, o které EU usiluje.

Organizace a osoby, které se nechají zaregistrovat, budou muset poskytnout více informací než dosud, například o počtu osob působících v poradenství, o hlavních legislativních návrzích, na kterých spolupracovaly, jakož i o obdržených finančních prostředcích z EU.

Zápisem do rejstříku transparentnosti se organizace zavazují k dodržování společného kodexu chování; musí například vždy uvádět svou totožnost a subjekt, pro který pracují, a nesmí získávat informace nečestným způsobem. Pro případ porušení kodexu chování byl rovněž nastíněn mechanismus pro vyřizování stížností a odpovídající opatření.

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič uvedl: „Transparentnost tvorby politik na evropské úrovni opět pokročila. V rejstříku budou uvedeny všechny organizace, ať už obchodní a profesní sdružení, nevládní organizace, expertní skupiny typu „think-tank“ nebo jiné instituce, které nemají co skrývat, a budou poskytovat veřejnosti a orgánům EU informace o své činnosti. Všichni, kteří nebudou uvedení v rejstříku, budou muset odpovědět na otázku, proč nemohou být transparentní. Tím, že nebudou uvedeni v rejstříku, bude jejich každodenní práce zejména v důsledku požadavků Evropského parlamentu ztížena. Jsem potěšen, že také Rada je nyní připravena převzít v rejstříku aktivní úlohu. S novým kodexem chování pro komisaře a nyní se společným rejstříkem transparentnosti jsme vytvořili vzor pro mnoho dalších hlavních měst v Evropě a ve světě.“

Diana Wallisová, místopředsedkyně Evropského parlamentu dodala: „Domnívám se, že jsme nakonec dosáhli cíle, který si naše pracovní skupina před několika lety stanovila, a doufám, že dnešním zavedením tohoto společného rejstříku Komise a Evropského parlamentu pro zástupce zájmových skupin přispějeme k tomu, aby byla v Bruselu vytvořena solidnější kultura transparentnosti.”

„Dosud se mohly objevovat určité nejasnosti. Nyní tomu tak již není: jeden rejstřík, jedno místo, kam se lze nechat zapsat. A pro všechny, kteří se chtějí podílet na rozhodovacím procesu EU, bude tento rejstřík také vyjádřením spolupráce mezi našimi orgány. Proto jsem také velice potěšena, že Rada nyní projevila ochotu učinit patřičné kroky a připojit se k nám. Společně učiníme velký krok správným směrem. Při této příležitosti bych chtěla místopředsedovi Maroši Šefčovičovi poděkovat za jeho otevřenost a ochotu spolupracovat během těchto jednání.“

Internetová stránka rejstříku transparentnosti:

http://europa.eu/transparency-register

MEMO/11/446

Další názory:

Jana Mittermaier, vedoucí bruselského úřadu Transparency International

„Transparency International vítá nový rejstřík transparentnosti jako další krok správným směrem a vybízí Evropskou komisi a Evropský parlament, aby v tomto ohledu přijímaly další opatření. Nový rejstřík je důležitým milníkem na cestě k větší transparentnosti ve všech oblastech souvisejících s činnostmi evropských lobbistů. Bude však účinný pouze tehdy, bude-li používán správným způsobem a v duchu kodexu chování, který je k němu připojen. Nový rejstřík ukáže, zda jsou všechny strany zapojené do lobbování připraveny k větší otevřenosti.“

José Laloum, předseda Asociace evropských konzultantů pro veřejné otázky (EPACA)

„Úspěch rejstříku je jednoznačně v zájmu naší profesní skupiny. Vyzýváme proto Komisi a Parlament, aby zajistily, že se – pokud jde o přístup, účast na akcích a konzultacích – vyplatí nechat se zaregistrovat."

Richard Linning, předseda Mezinárodního sdružení v oblasti public relations (IPRA)

„IPRA, Mezinárodní sdružení v oblasti public relations, zavedení společného rejstříku transparentnosti vítá. Jeho cíle se kryjí s naším vlastním, 50 let starým etickým kodexem, který byl teprve nedávno zveřejněn v srozumitelnějším znění ve více než 25 jazycích. Očekáváme, že nový rejstřík usnadní přístup k úředníkům Komise a poslancům Evropského parlamentu."

Lyn Trytsman-Gray, předseda Společnosti odborníků na evropské záležitosti (SEAP)

„SEAP již dlouhou dobu podporuje a vítá zavedení společného rejstříku transparentnosti Evropského parlamentu a Komise. Transparentnost a důvěra jsou základem smysluplného rozhodování a lobbování. Některým oblastem je však třeba ještě věnovat pozornost. Proto budeme s Komisí úzce spolupracovat, aby se zajistilo, že budou tyto body řešeny.“

Kontaktní osoby:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


Side Bar