Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Комисията и Европейският парламент откриват съвместен регистър за прозрачност, за да хвърлят светлина върху всички лица и организации, които се опитват да влияят на европейската политика

Брюксел 23 юни 2011 г. — С оглед на по-нататъшното подобряване на прозрачността на процеса на вземане на решения на равнище на ЕС Европейският парламент и Европейската комисия днес откриват съвместен публичен регистър за прозрачност, който предоставя повече информация от всякога относно организациите, които се опитват да влияят на европейската политика.

Новият регистър замества регистъра, създаден от Комисията през 2008 г., в който вече се съдържат повече от 4 000 организации. През следващите 12 месеца те ще бъдат постепенно прехвърлени в съвместния регистър за прозрачност. Обхватът на регистъра също така се разширява и освен традиционните лобисти включва и правни кантори, НПО, организации за политически изследвания, всъщност всички организации или самостоятелно заети лица, които работят, за да влияят върху създаването и изпълнението на политиките на ЕС. Това представлява важна стъпка напред към постигането на целта на ЕС за повече демокрация на участието.

Регистрираните организации ще трябва също така да предоставят повече информация от преди, като например броя на служителите, занимаващи се със застъпничество и лобистка дейност основните законодателни предложения, които дейността им е обхванала, както и сумата на полученото от тях финансиране от ЕС.

Присъединявайки се към регистъра за прозрачност, организациите ще се обвързват със спазването на общ кодекс за поведение, като например поемат ангажимента винаги да посочват името си и организацията за която работят, както и да не се сдобиват с информация по нечестен начин. Срещу тези, които нарушат кодекса за поведение, е предвиден също така механизъм за подаване на жалби, както и конкретни мерки.

Заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович заяви: „Това е добра новина, що се отнася до прозрачността на процеса на създаване на политики в Европа. Всички организации — независимо дали са търговски и професионални сдружения, НПО, организации за политически проучвания или други, които нямат какво да крият — ще бъдат включени в регистъра и ще предоставят на обществеността и на институциите информация относно своите дейности. На всички онези, които не са включени в регистъра, ще трябва да се зададе въпросът защо не работят прозрачно, и тъй като не са регистрирани, ежедневната им работа ще бъде затруднена, по-специално заради изискванията на Европейския парламент. Доволен съм, че сега и Светът иска да играе активна роля по отношение на регистъра. С новия кодекс за поведение на членовете на Комисията, а сега и със съвместния регистър за прозрачност ние установихме стандарти за много други столици в Европа и по света.“

Даяна Уолис, заместник-председател на Европейския парламент, заяви: „Чувствам, че най-накрая постигнахме целта, която нашата работна група си постави преди няколко години, и днес, с откриването на съвместния регистър на Комисията и Парламента за представителите на интереси, се надявам, че ще спомогнем за установяването на по-солидна култура на прозрачност в Брюксел.“

„Възможно е досега да е съществувало известно объркване. Сега вече такова не може да има: един регистър, едно място за регистрация. За всички онези, които желаят да участват в процеса на изработване на политики на ЕС, регистърът ще покаже също, че нашите институции работят заедно. Ето защо съм много доволна, че сега Съветът обяви своето желание да предприеме стъпки, за да се присъедини към нас. Заедно ние правим решителна крачка в правилната посока. В тази връзка бих искала да благодаря на заместник-председателя Марош Шевчович за откритите му методи на работа в духа на сътрудничество по време на преговорите.

Интернет страница на регистъра за прозрачност:

http://europa.eu/transparency-register

MEMO/11/446

Какво казват другите:

Jana Mittermaier, началник на офиса на Transparency International в Брюксел

„Transparency International приветства новия регистър за прозрачност като поредна стъпка в правилната посока и насърчава Европейската комисия и Европейския парламент да предприемат по-нататъшни действия в същата посока. Новият регистър е важен крайъгълен камък за постигането на по-висока степен на прозрачност по отношение на лобистката дейност в ЕС. Той обаче ще бъде ефективен единствено ако бъде използван правилно и в духа на придружаващия го кодекс за поведение. Новият регистър ще бъде тест за ангажимента, поет от всички страни, занимаващи се с лобистка дейност, за постигане на по-голяма степен на откритост.“

José Laloum, председател на EPACA: Европейска асоциация на консултантските фирми в областта на публичната политика (European Public Affairs Consultancies Association)

„Успехът на регистъра несъмнено е в интерес на представителите на нашия бранш и ние призоваваме Комисията и Парламента да гарантират, че регистрацията в него ще носи ясни ползи от гледна точка на достъпа, участието в събития и консултациите.”

Richard Linning, председател на IPRA: Международна асоциация за връзки с обществеността (International Public Relations Association)

„IPRA, Международната асоциация за връзки с обществеността, приветства откриването на общ регистър за прозрачност. Неговите цели съответстват със залегналото в нашия петдесетгодишен етичен кодекс, който наскоро беше представен в обновен вид на по-достъпен език и в превод на повече от 25 езика. Очакваме, че новият регистър ще улесни достъпа до служителите на Комисията и до членовете на Европейския парламент.“

Lyn Trytsman-Gray, председател на SEAP: Организация на специалистите по европейски въпроси (Society of European Affairs Professionals)

„SEAP приветства откриването на регистър за прозрачност, който е общ за Европейския парламент и Комисията — стъпка, която SEAP подкрепя отдавна. Прозрачността и доверието са в основата на добрия процес на вземане на решения и на доброто лобиране. Съществуват обаче някои области, на които трябва да се обърне още внимание, и ние ще работим в тясно сътрудничество с Комисията, за да гарантираме, че те ще бъдат взети предвид.“

Лица за контакт:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar