Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Kommissionen tilldelar de sista avtalen i Galileo

Bryssel den 22 juni 2011. De sista två avtalen av totalt sex för det europeiska globala satellitnavigationsprogrammet Galileo undertecknas kl. 16.00 av Europeiska rymdstyrelsen på EU-kommissionens vägnar vid flyg- och rymdmässan på Le Bourget i Paris. De två avtalen är värda totalt 355 miljoner euro. Avtalet med det franska företaget Thales Alenia Space på 281 miljoner euro garanterar formatet på de navigationsdata som satelliterna ska sända. Avtalet med det brittiska företaget Astrium på 73,5 miljoner euro rör den löpande skötseln av satelliterna, bl.a. underhåll och rätt positionering av satelliterna i omloppsbanan. Avtalen är en förutsättning för att Galileo ska kunna placeras ut och börja leverera sina första tre tjänster 2014:

1. Den kostnadsfria signalen i den öppna tjänsten, som alla kan använda.

2. Den offentliga reglerade tjänsten, med två krypterade signaler med kontrollerad tillgång för särskilda användare, t.ex. myndigheter.

3. Lokaliserings- och räddningstjänsten.

 Tilldelningen av avtalen till de franska och brittiska företagen betonar det gränsöverskridande samarbete i Europa som Galileo innebär. Avtalen är slutpunkten i en rigorös upphandling och början på ett nytt kapitel för Galileo. Upphandlingen har varit rigorös eftersom jag personligen kräver att kostnaderna måste hållas ned överallt där det går i hela Galileoprogrammet. Ett nytt kapitel för Galileo eftersom vi nu har kommit långt på vägen att bygga upp den infrastruktur som behövs för att förse allmänheten med vitala tjänster 2014. Vi ser alla fram emot uppskjutningen av de första två reguljära Galileosatelliterna den 20 oktober från rymdhamnen i Franska Guyana, säger kommissionens vice ordförande Antonio Tajani, som ansvarar för näringsliv.

Bakgrund

Upphandlingen av de tjänster som krävs för Galileos fullständiga operativa kapacitet är uppdelad på sex avtal. I januari 2010 tilldelades tre avtal om systemteknikstöd, satelliter och raketer (se IP/10/7). Ett fjärde avtal undertecknades i Bryssel i oktober 2010 med SpaceOpal om drift av infrastruktur i rymden och på marken (IP/10/1382).

Galileos tjänster kommer att bidra till många delar av den europeiska ekonomin – elnät, åkerier, finansföretag, sjöfart, räddningstjänst och fredsbevarande styrkor kommer alla att gynnas av den kostnadsfria öppna tjänsten, den offentliga reglerade tjänsten och lokaliserings- och räddningstjänsten.

Dessutom gör Galileo Europa oberoende på ett allt mer kritiskt teknikområde , bl.a. för eldistribution och telenät. Galileo förväntas tillföra den europeiska ekonomin ett mervärde på 60 miljarder euro över tjugo år i form av merintäkter för näringslivet och ökad samhällsnytta, förutom fördelen med att vara tekniskt oberoende.

Galileo ska tillhandahålla tre tjänster från och med 2014/2015 med hjälp av inledningsvis 18 satelliter: den öppna tjänsten, den offentliga reglerade tjänsten och lokaliserings- och räddningstjänsten. Senare tillkommer en kommersiell tjänst där två krypterade signaler kombineras för ökad överföringshastighet och autentiserade data med högre noggrannhet.

Egnos (European Geostationary Navigation Overlay Service) är Europas regionala påbyggnad på GPS-signalerna. Det är föregångaren till Galileo. Egnos öppna tjänst har varit i drift sedan oktober 2009, och kommissionen presenterade nyligen Egnos säkerhetskritiska tjänst för luftfarten, se IP/11/247 .

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza +32 22951752

Andrea Maresi +32 22990403


Side Bar