Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa Európskej komisie EMBARGO 16:30

Komisia prideľuje záverečné zákazky a Galileo sa stáva skutočnosťou

V Bruseli 22. júna 2011. Posledné dve z celkovo šiestich zmlúv týkajúcich sa systému Galileo (Európsky satelitný navigačný systém) dnes o 16.00 hod. v mene Európskej komisie podpíše Európske vesmírna agentúra. Stane sa tak na prestížnom leteckom a kozmickom veľtrhu na parížskom letisku Le Bourget. Tieto dve zmluvy majú celkovú hodnotu 355 miliónov EUR. Zmluvou v hodnote 281 miliónov EUR s francúzskou spoločnosťou Thales Alenia Space bude zabezpečené spracovanie navigačných údajov do formátu, ktorý umožní ich satelitný prenos. Zmluva podpísaná s britskou spoločnosťou Astrium má hodnotu 73,5 miliónov EUR a týka sa bežnej prevádzky družíc vrátane ich údržby a správneho umiestnenia na obežnej dráhe. Podpísanie týchto zmlúv je zásadným predpokladom spustenia a poskytovania troch úvodných služieb, ktoré má Galileo ponúkať v roku 2014:

1. základný signál v rámci verejne prístupnej služby, ktorého používanie bude pre všetkých bezplatné,

2. verejná regulovaná služba, ktorá bude zahŕňať dva šifrované signály s riadeným prístupom pre špecifické kategórie používateľov, napr. štátne subjekty a

3. pátracia a záchranná služba na účely vyhľadávania a záchrany osôb v rámci humanitárnych činností.

Podpredseda Európskej komisie a európsky komisár pre podnikanie a priemyselnú politiku Antonio Tajani uviedol: „Pridelenie zmlúv francúzskej a britskej spoločnosti znovu podčiarkuje, že Galileo je príkladom skutočne cezhraničnej spolupráce v Európe. Podpis týchto zmlúv predstavuje zavŕšenie veľmi prísneho postupu verejného obstarávania a zároveň pre program Galileo znamená začiatok novej kapitoly. O veľmi prísnom prístupe hovorím preto, že pri programe Galileo osobne dbám na znižovanie nákladov, kdekoľvek je to možné. Prečo nová kapitola? Pretože teraz sme už skutočne na ceste k vytvoreniu infraštruktúry, ktorá od roku 2014 umožní poskytovať občanom životné dôležité služby. Všetci sa tešíme na to, ako budú 20. októbra z kozmodrómu vo Francúzskej Guyane spustené na obežnú dráhu prvé dve funkčné družice Galileo“.

Kontext

Zadávanie zákaziek na služby, ktoré sú zásadné pre plnú prevádzkyschopnosť Galilea, je rozdelené do šiestich zmlúv. V januári 2010 boli pridelené tri zákazky na zabezpečenie inžinierskej podpory systému, družíc a nosných rakiet (pozri IP/10/7). Zmluva na štvrtú zákazku bola podpísaná v októbri 2010 v Bruseli so spoločnosťou SpaceOpal - išlo o prevádzku vesmírnej a pozemnej infraštruktúry (IP/10/1382).

Galileo bude prostredníctvom svojich služieb oporou pre mnoho sektorov európskeho hospodárstva: elektrorozvodné siete, správa firemných vozových parkov, finančné transakcie, námorná doprava/logistika/zasielateľstvo, záchranné operácie, mierové misie – všetky tieto oblasti budú ťažiť z voľne poskytovanej otvorenej služby, verejne regulovanej služby a pátracej a záchrannej služby.

Galileo okrem toho Európe umožní, aby bola nezávislá v rámci technológie, ktorá sa stáva rozhodujúcou, a to vrátane takých oblastí, ako sú distribúcia elektriny a telekomunikačné siete. Očakáva sa, že Galileo, okrem výhody nezávislosti, prinesie do európskeho hospodárstva za obdobie 20 rokov 60 miliárd EUR v zmysle dodatočných príjmov pre priemysel a v podobe verejného a sociálneho prínosu.

Galileo poskytne tri počiatočné služby v rokoch 2014/2015 na základe začiatočnej konštelácie 18 družíc: počiatočnú službu Open Service (verejne prístupná služba), počiatočnú službu Public Regulated Service (verejná regulovaná služba) a počiatočnú službu Search-and-Rescue Service (pátracia a záchranná služba). Neskôr budú nasledovať ďalšie služby, medzi ktoré bude patriť komerčná služba, ktorá bude kombinovať dva šifrované signály umožňujúce vyššiu dátovú priepustnosť s vyššou presnosťou overených dát.

EGNOS (Európska geostacionárna navigačná prekrývacia služba) je európsky regionálny rozširujúci systém pre signály GPS. Je predchodcom systému Galileo. Verejne prístupná služba EGNOS je funkčná od októbra 2009 a Komisia nedávno začala so službou EGNOS s názvom „Safety-of-Life“ (Ochrana života) pre letectvo: pozri IP/11/247.

Kontaktné osoby :

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Andrea Maresi (+32 2 299 04 03)


Side Bar