Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy EMBARGO 16:30

Realizacja projektu Galileo dzięki podpisaniu przez Komisję ostatecznych umów

Bruksela, dnia 22 czerwca 2011 r. O godzinie 16.00 na prestiżowych targach lotniczych w podparyskim Le Bourget Europejska Agencja Kosmiczna podpisze w imieniu Komisji dwie z sześciu ostatecznych umów dotyczących programu europejskiej globalnej nawigacji satelitarnej Galileo. Łączna wartość obu umów wynosi 355 mln euro. Pierwsza z nich, podpisana z francuskim przedsiębiorstwem Thales Alenia Space na kwotę 281 mln euro, obejmuje formatowanie danych nawigacyjnych, które będą przekazywane przez satelity. Umowa na kwotę 73,5 mln euro, podpisana z brytyjską firmą Astrium, dotyczy obsługi satelitów, w tym ich konserwacji i właściwego pozycjonowania na orbicie. Podpisanie umów było niezbędnym etapem umożliwiającym rozmieszczenie satelitów i rozpoczęcie w 2014 r. świadczenia przez Galileo trzech pierwszych usług:

1. bezpłatnej powszechnie dostępnej usługi sygnału podstawowego;

2. usługi publicznej o regulowanym dostępie obejmującej dwa zakodowane sygnały przeznaczone dla konkretnych użytkowników, takich jak organy rządowe, do których dostęp będzie kontrolowany; oraz

3. usługi poszukiwawczo-ratowniczej służącej humanitarnym akcjom poszukiwawczo-ratowniczym.

Wiceprzewodniczący Antonio Tajani, europejski komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, powiedział: „Podpisanie umów z przedsiębiorstwami francuskim i brytyjskim ponownie podkreśla transgraniczny charakter europejskiej współpracy w ramach Galileo. Stanowi ono zwieńczenie rygorystycznie przeprowadzonej procedury udzielania zamówień i otwiera nowy rozdział w historii Galileo. Użyłem słowa rygorystyczna, gdyż osobiście nalegałem na redukcję kosztów, wszędzie gdzie było to możliwe i na wszystkich etapach programu Galileo. Wspominam o otwarciu nowego rozdziału, gdyż znajdujemy się dziś na ostatnim odcinku drogi, która prowadzi do zbudowania infrastruktury umożliwiającej zapewnienie naszym obywatelom niezbędnych usług w 2014 r. Oczekujemy teraz wyniesienia na orbitę pierwszego z dwóch operacyjnych satelitów Galileo, co nastąpi 20 października w porcie kosmicznym w Gujanie Francuskiej.”

Kontekst

Zamówienia na usługi niezbędne do zapewnienia pełnej operacyjności Galileo zostały podzielone na sześć umów. W styczniu 2010 r. udzielono trzech zamówień na zapewnienie wsparcia inżynierii systemu, budowę satelitów i pojazdów nośnych (zob. IP/10/7). W październiku 2010 r. z przedsiębiorstwem SpaceOpa została podpisana w Brukseli czwarta umowa obejmująca zarządzanie infrastrukturą naziemną i kosmiczną (IP/10/1382).

Dzięki świadczonym usługom Galileo będzie stanowić podstawę działalności wielu sektorów gospodarki europejskiej. Z bezpłatnej powszechnie dostępnej usługi, z usługi publicznej o regulowanym dostępie oraz usługi poszukiwawczo-ratowniczej korzystać będą sieci energetyczne, przedsiębiorstwa zarządzające flotą, przemysł morski, organizacje przeprowadzające transakcje finansowe, akcje ratownicze i misje pokojowe.

Galileo zapewni ponadto Europie niezależność w zakresie technologii, która ma coraz bardziej istotne znaczenie, zwłaszcza w takich dziedzinach jak sieci energetyczne i telekomunikacyjne. Oczekuje się, że Galileo przyniesie gospodarce europejskiej 60 mld euro w ciągu 20 lat w postaci dodatkowych dochodów dla przedsiębiorstw oraz korzyści publicznych i społecznych, do których dodać należy korzyści wynikające z niezależności.

Od roku 2014/2015 system Galileo będzie świadczył trzy początkowe usługi w oparciu o początkową konstelację 18 satelitów: wstępną usługę otwartą, wstępną usługę publiczną o regulowanym dostępie oraz wstępną usługę poszukiwawczo-ratowniczą. Usługi, które pojawią się w dalszej kolejności, obejmą usługę komercyjną, która zapewni dostęp do dwóch kodowanych sygnałów umożliwiających większą przepustowość danych i uzyskanie dokładniejszych poświadczonych danych.

EGNOS (europejski system wspomagania satelitarnego) to europejski system wzmacniania regionalnych sygnałów GPS. Jest to prekursor programu Galileo. Otwarta usługa EGNOS jest dostępna od października 2009 r., a Komisja niedawno uruchomiła w ramach EGNOS usługę bezpieczeństwa („Safety-of-Life”) dla lotnictwa; zob. IP/11/247.

Informacji udzielają:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Andrea Maresi (+32 2 299 04 03)


Side Bar