Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Bus pasirašytos paskutinės sutartys, kad GALILEO vizija taptų tikrove

Briuselis, 2011 m. birželio 22 d. Šią dieną 16 val. Paryžiuje, prestižinėje aviacijos parodoje „Le Bourget“, Europos kosmoso agentūra Europos Komisijos vardu pasirašys paskutines dvi iš šešių sutarčių, susijusių su Europos visuotinės palydovinės navigacijos programa GALILEO. Bendra abiejų sutarčių vertė – 355 mln. eurų. 281 mln. eurų vertės sutartimi su bendrove Thales Alenia Space (Prancūzija) užtikrinamas navigacinės informacijos, skirtos perduoti palydovais, apdorojimas. 73,5 mln. eurų vertės sutartis su bendrove Astrium (Jungtinė Karalystė) susijusi su palydovų eksploatacija, įskaitant jų priežiūrą ir teisingos padėties nustatymą orbitoje. Pasirašyti šias sutartis itin svarbu, siekiant 2014 m. pagal programą GALILEO pradėti teikti tris pirmąsias paslaugas:

1. Nemokamos visiems prieinamos atvirosios paslaugos, teikiamos naudojant pagrindinį signalą.

2. Riboto naudojimo paslaugos valstybinėms institucijoms, skirtos konkretiems vartotojams, kaip antai valstybinės įstaigos, ir teikiamos naudojant du koduotus signalus.

3. Paieškos ir gelbėjimo paslaugos, reikalingos žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijoms vykdyti.

Už pramonę ir verslumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „Sutarčių sudarymas su Prancūzijos ir JK bendrovėmis yra dar vienas įrodymas, kad Europos valstybės pasiryžusios bendradarbiauti. Toks tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir yra programos GALILEO pagrindas. Pasirašius sutartis baigiasi laikantis griežtų reikalavimų atlikta viešųjų pirkimų procedūra ir prasideda naujas GALILEO įgyvendinimo etapas. Griežtų reikalavimų laikytasi, nes aš pats primygtinai reikalavau kiek įmanoma mažinti programos išlaidas. Naujas GALILEO etapas reiškia, kad dabar esame tikrai gerai pasirengę įdiegti infrastruktūrą, kuri 2014 m. pradės teikti piliečiams labai svarbias paslaugas. Su nekantrumu laukiame dviejų pirmųjų GALILEO palydovų paleidimo iš Prancūzijos Gvianos kosmodromo šių metų spalio 20 d.“

Pagrindiniai faktai

Visiškam GALILEO operaciniam pajėgumui pasiekti reikalingų paslaugų viešieji pirkimai buvo suskirstyti į šešias dalis. 2010 m. sausio mėn. sudarytos trys sutartys, pagal kurias užtikrinta techninė sistemos parama ir palydovų bei paleidimo įrangos veikimas (žr. IP/10/7). 2010 m. spalio mėn. Briuselyje su bendrove SpaceOpal pasirašyta ketvirtoji – antžeminių ir kosmoso infrastruktūrų eksploatavimo – sutartis (žr. IP/10/1382).

GALILEO paslaugomis naudosis daug Europos ekonomikos sektorių. Nemokamos atvirosios paslaugos, paslaugos valstybinėms institucijoms bei paieškos ir gelbėjimo paslaugos bus naudingos elektros energijos tinklams, laivyno valdymo įmonėms, finansiniams sandoriams, krovinių vežimo pramonei, gelbėjimo operacijoms ir taikos palaikymo misijoms.

Be to, įdiegus GALILEO, Europa galės savarankiškai naudotis vis svarbesne tampančia technologija, taip pat tokiose srityse, kaip elektros skirstymas ir telekomunikacijų tinklai. Tikimasi, kad per 20 metų GALILEO nauda Europos ekonomikai, t. y. papildomos pramonės pajamos ir visuomeninė bei socialinė nauda, sieks 60 mlrd. eurų. O kur dar nauda dėl įgyto savarankiškumo!

2014–2015 m. pagal programą GALILEO pirminė 18 palydovų sistema teiks tris pirmąsias paslaugas: pirminės atvirosios paslaugos, pirminės paslaugos valstybinėms institucijoms ir pirminės paieškos ir gelbėjimo paslaugos. Vėliau, naudojant du koduotus signalus, bus teikiamos komercinės paslaugos, kad būtų pasiektas didesnis duomenų pralaidumas ir patvirtintų duomenų tikslumas.

EGNOS (Europos geostacionarinė navigacinė tinklo sistema) yra Europos regioninė GPS signalų tikslinimo sistema. Ji yra GALILEO pirmtakė. EGNOS atvirosios paslaugos teikiamos nuo 2009 m. spalio mėn., o neseniai Komisija paskelbė, kad galima naudotis aviacijai skirtomis EGNOS žmogaus gyvybės apsaugos paslaugomis (žr. IP/11/247).

Asmenys ryšiams:

Carlo Corazza (tel. +32 2 295 17 52),

Andrea Maresi (tel. +32 2 299 04 03).


Side Bar