Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – lehdistötiedote

Komissio tekee viimeiset hankintasopimukset Galileon käyttöön ottamiseksi

Bryssel 22.6.2011. Euroopan avaruusjärjestö allekirjoittaa Euroopan komission puolesta kaksi viimeistä (yhteensä kuudesta) EU:n maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää Galileoa koskevaa hankintasopimusta arvostetuilla Le Bourget Aerospace Fair -messuilla Pariisissa kello 16.00. Sopimusten arvo on yhteensä 355 miljoonaa euroa. Ranskalaisen Thales Alenia Spacen kanssa allekirjoitetulla 281 miljoonan euron suuruisella sopimuksella varmistetaan satelliittien lähettämien navigointitietojen formatointi. Brittiläisen Astriumin kanssa allekirjoitetussa 73,5 miljoonan euron suuruisessa sopimuksessa on kyse satelliittien ylläpidosta, johon sisältyvät satelliittien huoltaminen ja niiden oikea sijainti kiertoradalla.

Sopimusten allekirjoittamisella on olennainen vaikutus siihen, että vuonna 2014 voidaan ottaa käyttöön ja toimittaa Galileon kolme ensimmäistä palvelua:

1. maksuttoman avoimen palvelun (Open Service ) perussignaali, joka on kaikkien käytettävissä,

2. julkisesti säännelty palvelu (Public Regulated Service), joka koostuu kahdesta koodatusta signaalista ja johon pääsevät vain tietyt käyttäjät kuten viranomaiset, ja

3. etsintä- ja pelastuspalvelu (Search-and-Rescue Service) humanitaarisia etsintä- ja pelastustoimia varten.

”Sopimusten tekeminen ranskalaisen ja brittiläisen yrityksen kanssa on aitoa rajat ylittävää eurooppalaista yhteistyötä, jota Galileo nimenomaan edustaa”, totesi teollisuus- ja yritystoiminnasta vastaava varapuheenjohtaja Antonio Tajani. ”Sopimusten allekirjoittaminen päättää tiukan hankintamenettelyn ja avaa uuden luvun Galileon historiassa. Tiukan siksi, että haluamme ehdottomasti vähentää Galileo-ohjelman kuluja niin paljon kuin mahdollista. Ja uuden luvun Galileon historiassa siksi, että nyt olemme vihdoin saamassa paikalleen infrastruktuurin, jolla voidaan tuottaa elintärkeitä palveluja kansalaisille vuonna 2014. Odotamme innolla Galileon kahden ensimmäisen operatiivisen satelliitin laukaisua, joka tapahtuu Ranskan Guayanassa sijaitsevasta avaruuskeskuksesta 20. lokakuuta.”

Taustaa

Galileon täyden toimintakapasiteetin vaatimien palvelujen hankinta suoritetaan kuudella sopimuksella. Tammikuussa 2010 tehtiin kolme sopimusta, jotka koskivat järjestelmäsuunnittelun tukea, satelliitteja ja laukaisulaitteita (ks. IP/10/7). Neljäs sopimus allekirjoitettiin Brysselissä lokakuussa 2010 SpaceOpalin kanssa. Se koski avaruus- ja maainfrastruktuurin käyttöä (IP/10/1382).

Galileon palveluilla tuetaan monia Euroopan talouden aloja. Esimerkiksi sähköverkot, liikennöintiyritykset, rahoitusmarkkinoiden transaktiot, meriliikenne, pelastustoimet ja rauhanturvatehtävät hyötyvät kaikki maksuttomasta avoimesta palvelusta, julkisesti säännellystä palvelusta ja etsintä- ja pelastuspalvelusta.

Lisäksi Galileo tekee Euroopasta riippumattoman yhä merkittävämmäksi tulevan teknologian suhteen, myös sellaisten alojen kuten sähkönjakelun ja televerkkojen osalta. Galileon uskotaan 20 vuoden kuluessa hyödyttävän Euroopan teollisuutta 60 miljardilla eurolla teollisuuden lisätuloina sekä julkisina ja sosiaalisina etuina, riippumattomuudesta puhumattakaan.

Galileo tarjoaa alkuvaiheessa vuosina 2014–2015 kolme palvelua ensimmäisten 18 satelliitin kautta: alustavan avoimen palvelun (initial Open Service), alustavan julkisesti säännellyn palvelun (initial Public Regulated Service ) ja alustavan etsintä- ja pelastuspalvelun (initial Search-and-Rescue Service). Myöhemmin lisättävä kaupallinen palvelu (Commercial Service) tarjoaa kaksi koodattua signaalia, jotka takaavat nopeamman tiedonsiirron ja tarkemmat tiedot.

EGNOS (Euroopan geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä) on Euroopan alueellinen GPS-signaalien tukijärjestelmä. Se on Galileon edeltäjä. EGNOSin avoin palvelu on ollut toiminnassa lokakuusta 2009 alkaen, ja komissio käynnisti äskettäin ihmishengen turvaavan palvelun ilmailualaa varten (EGNOS “Safety-of-Life”). Ks. IP/11/247

Yhteystiedot:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Andrea Maresi (+32 2 299 04 03)


Side Bar