Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Komisjon allkirjastab viimased lepingud ja Galileo saab reaalsuseks

Brüssel, 22. juuni 2011. Euroopa Kosmoseagentuur allkirjastab täna kell 16.00 Pariisi mainekal Le Bourget' lennundusmessil Euroopa Komisjoni nimel kaks viimast lepingut, mis käsitlevad Euroopa globaalset satelliitnavigatsiooniprogrammi Galileo. Kokku on selliseid lepinguid kuus. Kahe viimase lepingu kogusumma on 355 miljonit eurot. Leping ettevõttega Thales Alenia Space (Prantsusmaa) hõlmab 281 miljonit eurot ja tagab navigatsiooniteabe vormindamise satelliitsidele sobilikuks. Ettevõttega Astrium (Ühendkuningriik) sõlmitava lepingu väärtus on 73,5 miljonit eurot ning see hõlmab satelliitide haldamist, sh satelliitide hooldust ja nende õige asendi tagamist orbiidil. Nende lepingute allkirjastamine on olulise tähtsusega Galileo esimese kolme teenuse kasutusele võtmiseks ja osutamiseks alates 2014. aastast:

1. tasuta avatud teenus, mis hõlmab põhisignaali ja mida saab kasutada igaüks

2. avalik reguleeritud teenus, mis hõlmab kahte krüpteeritud signaali ja millele erikasutajatel (nt valitsusasutused) on kontrollitud juurdepääs ning

3. otsingu- ja päästeteenus otsimis- ja päästetegevuseks humanitaarvaldkonnas.

Ettevõtlus- ja tööstuspoliitika volinik ning komisjoni asepresident Antonio Tajani ütles: „Lepingute sõlmimine Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi ettevõtetega annab veel kord tunnistust sellest, et Gallileo on tõeline Euroopa piiriülese koostöö projekt. Lepingute allkirjastamisega lõpeb põhjalik hankemenetlus ja Gallileo programmi jaoks algab uus etapp. Hankemenetlus oli põhjalik, sest nõudsin isiklikult, et kogu Gallileo programmi ulatuses vähendataks kulusid kõikjal kus võimalik. Uue etapi algust võib aga tähistada seetõttu, et liigume nüüd tõesti taristu loomise suunas, mis võimaldaks osutada kodanikele alates 2014. aastast eluliselt tähtsaid teenuseid. Me kõik ootame Galileo kahe esimese satelliidi starti Prantsuse Guajaana kosmodroomilt 20. oktoobril.

Taust

Gallileo täieliku töövõime saavutamiseks vajalike teenuste hankemenetlus on jagatud kuue lepingu vahel. 2010. aasta jaanuaris allkirjastati kolm lepingut, mis käsitlesid süsteemi tehnilist projekteerimist, satelliite ja kanderakette (vt IP/10/7). Neljas leping allkirjastati ettevõttega SpaceOpal Brüsselis 2010. aasta oktoobris ning see käsitles kosmoses asuva ja maapealse infrastruktuuri haldamist (IP/10/1382).

Galileo teenustest on abi paljudes Euroopa majandussektorites (elektrivõrgud, laevandus-, finants- ja mereveondussektor) ning ka päästeoperatsioonides ja rahuvalvemissioonides osalejatel. Kõik need sektorid saavad kasutada vastavalt kas tasuta avatud teenust, avalikku reguleeritud teenust või otsingu- ja päästeteenust.

On väga oluline, et Galileo annab Euroopale tehnoloogilise sõltumatuse, sealhulgas sellistes strateegilises valdkondades nagu elektrijaotus- ja telekommunikatsioonivõrgud. Galileo süsteem peaks 20 aastaga tooma Euroopa majandusele tulu 60 miljardit eurot (mille moodustavad tööstuse lisasissetulekud), tagama ühiskondliku-avaliku kasu ja pakkuma sõltumatusest tulenevaid eeliseid.

Aastatel 2014 ja 2015 pakub esialgu 18 satelliidist koosnev Galileo süsteem kolme teenust: avatud teenust, avalikku reguleeritud teenust ning otsingu- ja päästeteenust. Edaspidi on kavas pakkuda ka kommertsteenust, mis hõlmab kaht krüpteeritud signaali, mis võimaldab suurendada andmete edastamiskiirust ja täpsust.

EGNOS ehk Euroopa Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem on Euroopa piirkondlik GPS-signaali tugisüsteem. See süsteem on Galileo eelkäija. EGNOSe avatud teenus võeti kasutusele oktoobris 2009 ning komisjon käivitas hiljuti EGNOSe lennuohutusteenuse (vt IP/11/247).

Kontaktisikud:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Andrea Maresi (+32 2 299 04 03)


Side Bar