Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Komise přidělí závěrečné zakázky a Galileo se stane skutečností

Brusel 22. června 2011. Poslední dvě z celkem šesti smluv na Galileo – evropský globální družicový navigační program – dnes v 16:00 jménem Evropské komise podepíše Evropská kosmická agentura. Stane se tak na prestižním veletrhu letecké techniky na pařížském letišti Le Bourget. Celková hodnota obou smluv je 355 milionů EUR. Smlouvou v hodnotě 281 milionů EUR s francouzskou společností Thales Alenia Space bude zajištěno zpracování navigačních údajů do formátu, který umožní jejich družicový přenos. Smlouva s britskou společností Astrium má hodnotu 73,5 milionů EUR a týká se běžného provozu družic, včetně jejich údržby a správného umístění na oběžné dráze. Podepsání těchto smluv je zásadním předpokladem pro zprovoznění a poskytování třech úvodních služeb, které má Galileo nabízet od roku 2014:

1. základní signál v rámci tzv. „otevřené služby“, jehož využívání bude pro všechny zdarma,

2. veřejná regulovaná služba, která bude zahrnovat dva šifrované signály s řízeným přístupem pro specifické kategorie uživatelů, např. státní subjekty, a

3. vyhledávací a záchranná služba pro účely vyhledávání a záchrany osob v rámci humanitárních činností.

Místopředseda Evropské komise a evropský komisař pro podnikání a průmyslovou politiku Antonio Tajani uvedl: „Přidělení kontraktů francouzské a britské společnosti znovu podtrhuje, že Galileo je příkladem skutečně přeshraniční spolupráce v Evropě. Podpis těchto smluv představuje završení velmi přísného postupu zadávání veřejných zakázek a zároveň pro Galileo znamená započetí nové kapitoly. O velmi přísném postupu mluvím proto, že u programu Galileo osobně dbám na snižování nákladů, kdekoliv je to možné. Proč nová kapitola? Protože teď už jsme opravdu na cestě k vytvoření infrastruktury, která od roku 2014 umožní poskytovat občanům životně důležité služby. Všichni se těšíme, až budou 20. října z kosmodromu ve Francouzské Guyaně vyneseny na oběžnou dráhu první dvě funkční družice Galileo“.

Souvislosti

Zadávání zakázek na služby, které jsou zásadní pro plnou provozuschopnost Galilea, je rozděleno do šesti smluv. V lednu 2010 byly přiděleny tři zakázky na zajištění inženýrské podpory systému, družic a nosných raket (viz IP/10/7). Smlouva na čtvrtou zakázku na provozování vesmírné a pozemní infrastruktury byla podepsána v říjnu 2010 v Bruselu se společností SpaceOpal (IP/10/1382).

Galileo svými službami poskytne podporu mnoha odvětvím evropského hospodářství, jako jsou např.: elektrorozvodné sítě, správa firemních vozových parků, finanční transakce, logistika a doprava, záchranné operace, mírové mise – všechny tyto oblasti budou moci využívat volně poskytovanou otevřenou službu, veřejnou regulovanou službu a vyhledávací a záchrannou službu.

Evropa navíc díky Galileu získá nezávislost v technologii, která se postupně stává kritickou, včetně oblastí, jakými jsou distribuce elektřiny a telekomunikační sítě. Očekává se, že Galileo evropskému hospodářství během dvaceti let přinese 60 miliard EUR ve formě dodatečných příjmů pro průmysl a v podobě veřejného a společenského přínosu, a to bez vyčíslení přínosu technologické nezávislosti.

V úvodní konfiguraci s 18 družicemi bude Galileo v období 2014/2015 poskytovat nejprve tři služby: úvodní otevřenou službu, úvodní veřejnou regulovanou službu a úvodní vyhledávací a záchrannou službu. Později budou následovat další služby, mezi něž bude patřit komerční služba, která bude kombinovat dva šifrované signály umožňující vyšší datovou propustnost s vyšší přesností ověřených dat.

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service – evropská služba pro pokrytí geostacionární navigací) je evropský regionální rozšiřující systém pro signály GPS. Jde o předchůdce Galilea. Otevřená služba poskytovaná pomocí EGNOS je v provozu od října 2009. Nedávno Komise v rámci EGNOS spustila službu „Bezpečnost života“ (Safety-of-Life) využívanou v letectví (viz IP/11/247).

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Andrea Maresi (+32 2 299 04 03)


Side Bar