Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Комисията възлага последните два договора за реализацията на „Галилео“

Брюксел, 22 юни 2011 г. Последните два от общо шестте договора за европейската програма за глобална навигационна спътникова система „Галилео“ ще бъдат подписани в 16:00 часа от Европейската космическа агенция от името на Европейската комисия на престижното парижко авиационно-космическо изложение в Бурже. Общата стойност на двата договора е 355 млн. евро. Договорът на стойност 281 мнл. евро с „Thales Alenia Space“ (Франция) осигурява форматирането на навигационната информация, която ще бъде разпространявана от спътниците. Договорът с „Astrium“ (Обединено кралство) на стойност 73,5 мнл. евро е за „обслужване“ на спътниците, в това число поддържането и правилното им позициониране на орбита. Подписването на договорите има изключително важно значение за разгръщането и предоставянето на трите начални услуги на „Галилео“ през 2014 г.:

1. базов сигнал за безплатна общодостъпна услуга, която може да бъде използвана от всички,

2. публично регулирана услуга, която включва два шифровани сигнала с контролиран достъп за определени потребители, като правителствени органи, и

3. услуга „издирване и спасяване“ за хуманитарни и спасителни операции.

Според заместник-председателя на Европейската комисия комисар Антонио Таяни, отговарящ за политиката в областта на предприятията и промишлеността, „Възлагането на договорите на дружества от Франция и Обединеното кралство и още веднъж подчертава, че „Галилео“ е пример за истинско трансгранично европейско сътрудничество. Подписването на договорите бележи края на стриктен процес на възлагане на обществени поръчки, както и ново начало за „Галилео“. Стриктен процес, защото аз лично настоявам за намаляване на разходите навсякъде, където е възможно в програмата „Галилео“. И ново начало за „Галилео“, защото сега ние сме изцяло ангажирани в създаването на инфраструктурата, която ще позволи през 2014 г. на гражданите да бъдат предоставени жизненоважни услуги. С нетърпение очакваме изстрелването на първите два работещи спътника по програмата „Галилео“ на 20 октомври от космодрума във Френска Гвиана“.

Кратко представяне

Осигуряването на основните услуги за функционалната готовност на „Галилео“ е разделено на шест договора. През януари 2010 г. бяха възложени три договора за инженеринговата поддръжка на системата, спътниците и носителите (вж. IP/10/7). През октомври 2010 г. в Брюксел беше подписан четвърти договор със „SpaceOpal“ за експлоатация на космическата и наземната инфраструктура (IP/10/1382).

Посредством своите услуги „Галилео“ ще допринесе за развитието на много отрасли на европейската икономика: електрически мрежи, дружества за управление на флотилии от превозни средства, финансови трансакции, корабоплаване, спасителни операции, мироопазващи мисии — всички те ще извлекат полза от безплатната общодостъпна услуга, публично регулираната услуга и услугата за издирване и спасяване.

Освен това „Галилео“ ще даде независимост на Европа с технология, която придобива решаващо значение, включително в области като разпределението на електроенергия и далекосъобщителните мрежи. Очаква се за период от 20 години ефектът от „Галилео“ за европейската икономика да възлезе на 60 млрд. евро, като се вземат предвид допълнителните приходи за промишлеността и положителните социални и обществени последици, без да се отчита не по-малко ценната технологична независимост.

От 2014/2015 г. „Галилео“ ще осигурява три начални услуги, на първо време с мрежа от 18 спътника: начална общодостъпна услуга, начална публично регулирана услуга и начална услуга за издирване и спасяване. По-късно ще бъдат добавени и други услуги, като платена услуга с два шифровани сигнала, осигуряващи по-висока скорост на предаване на данни и данни, проверени с по-голяма точност.

EGNOS (Европейска геостационарна система за навигационно покритие) е регионалната система за повишаване на точността на GPS сигналите в Европа. Тя е предшественикът на системата „Галилео“. Общодостъпната услуга на EGNOS е активна от октомври 2009 г., а неотдавна Комисията пусна в действие още една услуга на EGNOS — „безопасност на човешкия живот“ за въздухоплаването. Вж. IP/11/247

За контакти:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Andrea Maresi (+32 2 299 04 03)


Side Bar