Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV PT EL CS PL

IP/11/76

Bryssel 27. tammikuuta 2011

Suomen soveltamat matkatoimistojen alv-säännöt käsitellään EU:n tuomioistuimessa

Euroopan komissio on päättänyt haastaa kahdeksan jäsenvaltiota oikeuteen, koska ne eivät ole panneet asianmukaisella tavalla täytäntöön matkatoimistojen arvonlisäverotusta koskevia EU-sääntöjä. Suomen lisäksi tämä koskee Espanjaa, Italiaa, Kreikkaa, Portugalia, Puolaa, Ranskaa ja Tšekkiä. Alv-direktiivissä 2006/112/EY on matkatoimistoja koskevia erityissäännöksiä (ns. voittomarginaalijärjestelmä), joita sovelletaan, kun matkatoimistot myyvät matkustajille matkapaketteja. Edellä mainitut jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole panneet näitä säännöksiä täytäntöön asianmukaisesti, mikä on vääristänyt matkatoimistojen välistä kilpailua.

Voittomarginaalijärjestelmä lisättiin alv-direktiiviin, jotta matkatoimistojen arvonlisäverotus olisi yksinkertaisempaa. Matkatoimistojen myymiin paketteihin saattaa nimittäin sisältyä eri maissa sijaitsevia osia, jolloin niihin olisi sovellettava eri alv-sääntöjä. Matkatoimistot voivat soveltaa järjestelmää myydessään matkapaketteja matkustajille, mutta ei myydessään niitä muilla yrityksille, erityisesti muille matkatoimistoille jälleenmyyntiä varten.

Edellä mainitut kahdeksan jäsenvaltiota eivät ole panneet voittomarginaalijärjestelmää täytäntöön moitteettomasti, vaan ne soveltavat sitä usein myös matkatoimistojen väliseen myyntiin. Tämä vääristää matkatoimistojen välistä kilpailua, sillä tällaisissa tapauksissa joitakin matkatoimistoja verotetaan ankarammin kuin toisia.

Komissio analysoi voittomarginaalijärjestelmän soveltamista eri jäsenvaltioissa vuonna 2006 ja totesi, että 13 jäsenvaltiota ei ollut pannut sitä täytäntöön moitteettomasti. Tämän jälkeen Alankomaat, Kypros, Latvia, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta muuttivat lainsäädäntönsä EU:n säännösten mukaiseksi. Espanja, Italia, Kreikka, Portugali, Puola, Ranska, Suomi ja Tšekki eivät kuitenkaan muuttaneet sääntöjään, minkä vuoksi komissio saattaa nyt asian EU:n tuomioistuimen käsittelyyn.

Komissio lähetti perustellut lausunnot näille jäsenvaltioille helmikuussa 2008 (ks. IP/08/333).

Seuraavassa osoitteessa on muita lehdistötiedotteita, jotka käsittelevät vero- ja tullialalla vireille pantuja rikkomusmenettelyjä:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

Uusimmat tiedot jäsenvaltioita vastaan käynnistetyistä rikkomusmenettelyistä on sivustolla

http://ec.europa.eu/community_law/index_fi.htm

Lisätietoja EU:n määräysten rikkomisesta johtuvasta menettelystä on asiakirjassa

MEMO/11/45.


Side Bar