Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Evropska komisija si prizadeva za posodobitev direktive o poklicnih kvalifikacijah

Bruselj, 22. junija 2011 – Evropska komisija si na podlagi posvetovanja z zainteresiranimi stranmi prizadeva za posodobitev direktive o poklicnih kvalifikacijah (Direktiva 2005/36/ES).

Komisar za notranji trg Michel Barnier je povedal: „Posodobitev direktive o poklicnih kvalifikacijah je ena od prednostnih nalog Akta o enotnem trgu. Pripomogla bo h konkurenčnejšemu evropskemu gospodarstvu, obenem pa bo spodbujala rast in nastanek novih delovnih mest. Strokovnjakom moramo omogočiti, da bodo lažje iskali službo tam, kjer so prosta delovna mesta. V tem procesu bomo proučili številne pomembne vidike, tudi uvedbo poklicne izkaznice za poklice, za katere bi to bilo zanimivo, in izboljšanje zahtev glede usposabljanja za nekatere poklice.“

V zeleni knjigi so opisani možni načini, ki temeljijo na preteklih dosežkih, obenem pa pomenijo nov pristop za izboljšanje mobilnosti.

Uvedba poklicne izkaznice, tesno povezane z informacijskim sistemom za notranji trg, bi lahko strokovnjakom na primer znatno olajšala priznanje njihovih kvalifikacij v drugi državi članici. Poklicna kartica, ki bi jo izdal pristojni organ v matični državi članici strokovnjaka, bi temu omogočila, da predloži svoje poverilnice (obstoj potrebnih kvalifikacij, pooblastilo za opravljanje poklica) potrošnikom, delodajalcem in ustreznim organom v drugi državi članici.

Podobno so zainteresirane strani povabljene, da predložijo svoje prispevke glede potencialnih novih skupnih platform za olajševanje mobilnosti strokovnjakov, kjer ni avtomatskega priznavanja na podlagi skupno dogovorjenih meril za poklicne kvalifikacije. Te bi lahko uporabili za zmanjšanje razlik pri zahtevah glede usposabljanja.

Poleg tega bi lahko preoblikovali minimalne zahteve glede usposabljanja za nekatere poklice (npr. nekatere zdravstvene delavce in arhitekte). V ta namen bi bile lahko potrebne nekatere prilagoditve v zvezi s trajanjem in vsebino usposabljanja ter morebiti spremembe zahtev glede jezikovnega znanja zdravstvenih delavcev. To bi tudi okrepilo upravičenost avtomatskega priznavanja kvalifikacij.

Zainteresirane strani so povabljene, da svoje prispevke k posvetovanju predložijo do 20. septembra 2011. Komisija bo po njem 7. novembra 2011 organizirala konferenco na visoki ravni. Zakonodajni predlog je predviden decembra 2011.

Ozadje

Namen zelene knjige je zbrati mnenja zainteresiranih strani glede posodobitve direktive o poklicnih kvalifikacijah (Direktive 2005/36/ES).

Glavni cilj je olajšati mobilnost državljanov EU za poklicne namene. Gre za eno od dvanajstih gibal rasti, predlaganih v Aktu Komisije o enotnem trgu (IP/11/469).

Zelena knjiga temelji na poročilu o praktičnem delovanju direktive (IP/10/1367) in na prvem javnem posvetovanju na tehnični ravni, ki se je začelo januarja 2011 (IP/11/14). Končno ocenjevalno poročilo in povzetek odzivov na prvo posvetovanje bosta objavljena do konca junija.

Dokument o posvetovanju je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_directive_en.htm.

Glej tudi MEMO/11/438

Več informacij je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm.

Kontaktne osebe :

Chantal Hughes: +32 22964450

Catherine Bunyan: +32 22996512

Carmel Dunne: +32 22998894


Side Bar