Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – tlačová správa

Európska komisia chce zmodernizovať smernicu o uznávaní odborných kvalifikácií

Brusel, 22. júna 2011 – Na základe diskusií so zainteresovanými stranami sa Komisia snaží zmodernizovať smernicu o uznávaní odborných kvalifikácií (Smernica 2005/36/ES).

Komisár pre vnútorný trh Michel Barnier uviedol: „Aktualizácia smernice o uznávaní odborných kvalifikácií je jednou z priorít Aktu o jednotnom trhu a pomôže dosiahnuť väčšiu konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva a podporí rast a vytváranie pracovných miest. Musíme odborníkom uľahčiť, aby mohli ísť tam, kde existujú voľné pracovné miesta. Počas tohto procesu zvážime množstvo dôležitých otázok, vrátane vytvorenia profesijného preukazu pre profesie, v ktorých je o takýto preukaz záujem, a zlepšenia požiadaviek na odborné vzdelávanie pre niektoré profesie.“

V Zelenej knihe sa načrtávajú možné spôsoby, ako pokračovať ďalej, ktoré vychádzajú z úspechov dosiahnutých v minulosti a zároveň sa rozvíjajú nové prístupy na podporu mobility:

napríklad zavedenie profesijného preukazu úzko spojeného s Informačným systémom o vnútornom trhu (IMI) by mohlo odborníkom výrazne uľahčiť uznanie ich kvalifikácie v inom členskom štáte. Profesijný preukaz vydaný príslušným orgánom v domovskom členskom štáte odborníka by následne umožnil odborníkovi/odborníčke dokladovať jeho/jej odborné kompetencie (tým, že má potrebnú kvalifikáciu, je oprávnený/oprávnená vykonávať danú činnosť) spotrebiteľom, zamestnávateľom a príslušným orgánom v inom členskom štáte.

Zainteresované strany sa v súvislosti s tým vyzývajú, aby sa vyjadrili k budúcemu potenciálu nových spoločných platforiem s cieľom uľahčiť mobilitu odborníkov v prípade tých profesií, v ktorých neexistuje ich automatické uznávanie, a to spolu s dohodnutými spoločnými kritériami pre odborné kvalifikácie. Mohli by sa použiť na zmenšenie rozdielov v požiadavkách na odborné vzdelávanie).

Okrem toho sa v prípade určitých profesií môžu upraviť aj minimálne požiadavky na odborné vzdelávanie (napr. niektoré profesie v oblasti zdravotníctva a architektúry). Na tento účel by mohli byť potrebné určité úpravy týkajúce sa trvania a obsahu odborného vzdelávania, ako aj prípadných požiadaviek na jazykové zručnosti v zdravotníckych povolaniach. Tým by sa posilnila aj legitímnosť automatického uznávania kvalifikácií.

Zainteresované strany sa vyzývajú, aby na danú konzultáciu reagovali do 20. septembra 2011. Komisia následne zorganizuje 7.novembra 2011 konferenciu na vysokej úrovni. Legislatívny návrh sa očakáva v decembri 2011.

Kontext

Cieľom Zelenej knihy je zhrnúť názory zainteresovaných strán o modernizácii smernice o uznávaní odborných kvalifikácií (Smernica 2005/36/ES).

Prvoradým cieľom je uľahčiť mobilitu občanov EÚ z profesijných dôvodov. Je to jedno z dvanástich opatrení zameraných na rast, ktoré Komisia navrhla v Akte o jednotnom trhu (IP/11/469). Zelená kniha nadväzuje na správu o tom, ako smernica funguje v praxi (IP/10/1367), a na prvú verejnú konzultáciu na technickej úrovni, ktorá bola spustená v januári 2011 (IP/11/14). Konečná hodnotiaca správa, ako aj zhrnutie odpovedí na prvú konzultáciu, budú uverejnené do konca júna.

Konzultačný dokument nájdete na tejto webovej adrese:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_directive_en.htm

Pozri tiež MEMO/11/438

Viac informácií:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

Kontaktné osoby :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar