Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Commissie wil de richtlijn Beroepskwalificaties moderniseren

Brussel, 22 juni 2011 – De Europese Commissie wil in overleg met de belanghebbenden de richtlijn Beroepskwalificaties moderniseren (Richtlijn 2005/36/EG).

Michel Barnier, commissaris voor Interne markt en diensten, zegt hierover: "Het aanpassen van de richtlijn Beroepskwalificaties is een van de prioriteiten van de "Single Market Act" en zal het concurrentievermogen van de Europese economie verhogen en tevens de groei en de werkgelegenheid stimuleren. We moeten het voor beroepsbeoefenaren gemakkelijker maken om te gaan naar waar er vacatures zijn. Tijdens dit proces zullen we een aantal belangrijke kwesties in overweging nemen, zoals de invoering van een beroepskaart voor geïnteresseerde beroepen en de verbetering van de opleidingseisen voor bepaalde beroepen."

In het Groenboek worden mogelijke toekomsttrajecten uitgestippeld die op reeds bereikte resultaten voortbouwen en tegelijkertijd nieuwe benaderingen ontvouwen om de mobiliteit te bevorderen:

Zo zou de invoering van een beroepskaart die gekoppeld is aan het Informatiesysteem Interne Markt (IMI) het voor beroepsbeoefenaren bijvoorbeeld veel gemakkelijker kunnen maken om hun kwalificaties in een andere lidstaat erkend te krijgen. Een beroepskaart die wordt uitgereikt door een bevoegde autoriteit in de lidstaat van herkomst van de beroepsbeoefenaar zou deze dan in staat stellen zijn of haar troeven (het hebben van de juiste beroepskwalificaties, gerechtigd zijn om een bepaald beroep uit te oefenen) tegenover consumenten, werkgevers en bevoegde autoriteiten in een andere lidstaat uit te spelen.

Belanghebbende partijen worden ook uitgenodigd om hun mening te geven over het potentieel van nieuwe gemeenschappelijke platforms om de mobiliteit van beroepsbeoefenaren te vergemakkelijken waar er geen automatische erkenning is, via het opstellen van gezamenlijk overeengekomen criteria voor beroepskwalificaties. Deze kunnen dan worden aangewend om verschillen in opleidingseisen te verkleinen.

Daarenboven zouden de minimumopleidingseisen voor bepaalde beroepen (bijv. sommige gezondheidszorgberoepen en architecten) kunnen worden hervormd. Hiertoe zouden bepaalde aanpassingen van de duur en de inhoud van de opleiding, alsook een mogelijke wijziging van de vereiste taalvaardigheden voor gezondheidszorgberoepen, nodig kunnen zijn. Dit zou tevens de legitimiteit van de automatische erkenning van beroepskwalificaties ten goede komen.

Belanghebbende partijen worden verzocht tegen 20 september 2011 op de raadpleging te reageren. De Commissie zal vervolgens op 7 november 2011 een conferentie op hoog niveau organiseren. Een wetgevingsvoorstel is gepland voor december 2011.

Achtergrond

Het Groenboek is bedoeld om de visies van de belanghebbenden over de modernisering van de richtlijn Beroepskwalificaties (Richtlijn 2005/36/EG) bijeen te brengen.

Hoofddoel is de mobiliteit van EU-burgers voor professionele doeleinden te vergemakkelijken. Het is een van de twaalf hefbomen voor groei die door de Commissie in haar "Single Market Act" (IP/11/469) zijn voorgesteld. Het Groenboek is gebaseerd op een verslag over de werking van de richtlijn in de praktijk (IP/10/1367) en een eerste in januari 2011 gestarte openbare raadpleging op technisch niveau (IP/11/14). Eind juni zullen zowel een definitief evaluatieverslag als een samenvatting van de reacties op de eerste raadpleging worden gepubliceerd.

Het raadplegingsdocument vindt u hier:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_directive_en.htm

Zie ook MEMO/11/438

Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

Contactpersonen :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar