Navigation path

Left navigation

Additional tools

Az Európai Bizottság sajtóközleménye

Az Európai Bizottság korszerűsíteni kívánja a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelvet

Brüsszel, 2011. június 22. – Az Európai Bizottság az érdekelt felekkel konzultálva korszerűsíteni kívánja a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelvet (2005/36/EK irányelv).

Michel Barnier, a belső piacért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „A szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv korszerűsítése az egységes piaci intézkedéscsomag egyik sarkalatos eleme – segítségével versenyképesebbé tehetjük az európai gazdaságot, és egyidejűleg ösztönözni tudjuk a növekedést és a munkahelyteremtést. Meg kell könnyítenünk a szakemberek számára, hogy ott helyezkedhessenek el, ahol szükség van képességeikre. Az irányelv korszerűsítése során számos kérdést megvizsgálunk majd, köztük az ún. szakmai kártya kibocsátását az érintett szakmák számára, valamint egyes szakmák képzési követelményeinek javítását.”

A zöld könyv a múltban elért eredményekre támaszkodva és a mobilitás javításának új megközelítési módjait kidolgozva vázolja fel a lehetséges előrelépési útvonalakat.

A belső piaci rendszerhez (IMI) szorosan kapcsolódó szakmai kártya bevezetése például jelentősen megkönnyítené a szakemberek számára képesítésük más tagállambeli gyors elismerését. A szakember székhely szerinti tagállamának illetékes hatósága által kiadott szakmai kártya lehetővé tenné a szakember számára, hogy más tagállam fogyasztói, munkaadói és érintett hatóságai felé bemutassa jogosítványait (vagyis hogy rendelkezik a szükséges képesítéssel és jogosult szakmájának gyakorlására).

A Bizottság arra kéri az érdekelt feleket, hogy az automatikus elismerés körén kívül eső szakemberek mobilitását a szakmai képesítésekre vonatkozó, közösen megállapított feltételrendszer kidolgozása révén megkönnyíteni kívánó új közös követelményrendszerekben rejlő potenciál kapcsán is tegyék meg észrevételeiket. E közös követelményrendszerek segítségével csökkenthetők a képzési követelmények terén meglévő különbségek.

Emellett egyes szakmák (pl. bizonyos egészségügyi szakmák és az építészmérnökök) esetében a képzési minimumkövetelmények reformjára is sor kerülhet. E célból szükség lehet az egészségügyi szakmák esetében a képzési időtartam és a képzési tartalom kiigazítására, valamint az előírt nyelvi készségek esetleges módosítására. Ez a képesítések feltétel nélküli elismerésének legitimitását is megerősítené.

Az érdekeltek 2011. szeptember 20-ig tehetik meg észrevételeiket a konzultáció kapcsán. A Bizottság ezt követően 2011. november 7-én magas szintű konferenciát rendez majd. Jogalkotási javaslat 2011 decemberében várható.

Háttér-információk

A zöld könyv célja az érdekelt feleknek a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv (2005/36/EK irányelv) korszerűsítésével kapcsolatos véleményének összegyűjtése.

A korszerűsítés elsődleges célkitűzése az uniós polgárok szakmai célú mobilitásának megkönnyítése, hiszen az a Bizottság által az egységes piaci intézkedéscsomagban (IP/11/469) a növekedés érdekében javasolt tizenkét mozgatórugó egyike. A zöld könyvet megelőzte az irányelv gyakorlati működését elemző jelentés (IP/10/1367), valamint 2011 januárjában egy első, technikai szintű nyilvános konzultáció (IP/11/14). A végső értékelő jelentést, valamint az első konzultáció során kapott válaszok összefoglalóját június végén teszik közzé.

A konzultációs dokumentum az alábbi címen érhető el:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_directive_en.htm

Lásd még: MEMO/11/438

További információk az alábbi honlapon találhatók:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar