Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να εκσυγχρονίσει την οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2011 – Μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να εκσυγχρονίσει την οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα (οδηγία 2005/36/ΕΚ).

Ο Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά Michel Barnier δήλωσε: «Η επικαιροποίηση της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες της Πράξης για την Ενιαία αγορά και θα βοηθήσει την ευρωπαϊκή οικονομία να γίνει πιο ανταγωνιστική, προωθώντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Χρειάζεται να διευκολύνουμε τους επαγγελματίες να πάνε όπου υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας. Κατά τη διαδικασία αυτή, θα εξετάσουμε ορισμένα σημαντικά ζητήματα, όπως είναι η καθιέρωση επαγγελματικής κάρτας για τα ενδιαφερόμενα επαγγέλματα και η βελτίωση των απαιτήσεων εκπαίδευσης για ορισμένα επαγγέλματα.»

Στην Πράσινη Βίβλο συνοψίζονται οι πιθανές μελλοντικές ενέργειες, που θα αξιοποιούν τα επιτεύγματα του παρελθόντος, καθώς και η χάραξη νέων προσεγγίσεων για την ενίσχυση της κινητικότητας:

Η καθιέρωση επαγγελματικής κάρτας, π.χ., στενά συνδεδεμένης με το Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI), θα μπορούσε να διευκολύνει σημαντικά τους επαγγελματίες όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τους σε άλλο κράτος μέλος. Η επαγγελματική κάρτα, που θα εκδίδεται από αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του επαγγελματία, θα δίνει τη δυνατότητα στον επαγγελματία να επιδεικνύει τα διαπιστευτήριά του (ότι διαθέτει τα αναγκαία προσόντα και άδεια άσκησης επαγγέλματος) στους καταναλωτές, στους εργοδότες και στις σχετικές αρχές σε άλλο κράτος μέλος.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις δυνατότητες για νέες κοινές πλατφόρμες, προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητικότητα των επαγγελματιών όπου δεν υφίσταται αυτόματη αναγνώριση, με τη διαμόρφωση κριτηρίων κοινής αποδοχής για τα επαγγελματικά προσόντα, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των διαφορών ως προς τις απαιτήσεις εκπαίδευσης.

Επιπλέον, θα μπορούσε να γίνει μεταρρύθμιση των ελάχιστων απαιτήσεων εκπαίδευσης για ορισμένα επαγγέλματα (π.χ. ορισμένα επαγγέλματα του τομέα της υγείας και τους αρχιτέκτονες). Για τον σκοπό αυτό, ενδέχεται να χρειαστούν κάποιες προσαρμογές της διάρκειας και του περιεχομένου της εκπαίδευσης, και πιθανόν τροποποίηση των απαιτούμενων γλωσσικών γνώσεων για τα επαγγέλματα του τομέα της υγείας. Έτσι θα ενισχυθεί επίσης η νομιμότητα της αυτόματης αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις απαντήσεις τους έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2011. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα διοργανώσει σχετικό συνέδριο υψηλού επιπέδου στις 7 Νοεμβρίου 2011. Τον Δεκέμβριο του 2011 προβλέπεται να υποβληθεί νομοθετική πρόταση.

Ιστορικό

Σκοπός της Πράσινης Βίβλου είναι να συγκεντρωθούν οι απόψεις των ενδιαφερομένων σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα (οδηγία 2005/36/ΕΚ).

Πρωταρχικός στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να διευκολυνθεί η κινητικότητα των πολιτών της ΕΕ για επαγγελματικούς σκοπούς, η οποία αποτελεί μία από τις δώδεκα δράσεις για την ανάπτυξη που προτείνονται από την Επιτροπή στην Πράξη για την Ενιαία αγορά (IP/11/469). Η Πράσινη Βίβλος έπεται μιας έκθεσης σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της οδηγίας στην πράξη (IP/10/1367) και μιας πρώτης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικού επιπέδου, που δρομολογήθηκε τον Ιανουάριο του 2011 (IP/11/14). Έως το τέλος Ιουνίου θα δημοσιευθεί η τελική έκθεση αξιολόγησης, όπως και η σύνοψη των απαντήσεων που δόθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης διαβούλευσης.

Το έγγραφο διαβούλευσης βρίσκεται στην εξής διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_directive_en.htm

Βλ. επίσης MEMO/11/438

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

Πληροφορίες:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar