Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen vil forsøge at modernisere direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer

Bruxelles, den 22. juni 2011 – Europa-Kommissionen er i samråd med interessenter ved at modernisere direktivet om erhvervsmæssige kvaifikationer (Direktiv 2005/36/EF).

Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtaler: "En opdatering af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer er en af prioriteterne i akten for det indre marked, og det vil kunne gøre europæisk økonomi mere konkurrencedygtig og samtidig fremme vækst og jobskabelse. Vi må gøre det lettere for erhvervsudøvere at tage derhen, hvor jobbene er. Vi vil se på en række vigtige emner i den forbindelse, blandt andet indførelsen af et erhvervspas for interesserede erhverv, og vi vil forbedre uddannelseskravene for visse erhverv."

I grønbogen fokuseres der på, hvordan vi kan komme videre fra, hvor vi står nu, og udvikle nye tilgange for at fremme mobiliteten.

For eksempel vil indførelsen af et erhvervspas, som er nært forbundet med det indre markeds informationssystem (IMI), kunne gøre det meget lettere for erhvervsudøvere at få deres kvalifikationer anerkendt i en anden medlemsstat. Med et erhvervspas, der er udstedt af en kompetent myndighed i erhvervsudøverens hjemland, vil erhvervsudøveren kunne vise forbrugere, arbejdsgivere og relevante myndigheder i en anden medlemsstat, hvilke beviser (for de nødvendige kvalifikationer, for autorisation til at udøve erhvervet) han/hun er i besiddelse af.

Interessenterne opfordres også til at komme med indlæg om, hvilket potentiale der er i nye fælles platforme, som skal fremme mobiliteten blandt erhvervsudøvere, hvis der ikke er en automatisk anerkendelse, ved at udvikle fælles anerkendte kriterier for erhvervsmæssige kvalifikationer. De vil kunne bruges til at mindske forskelle i uddannelseskrav).

Desuden vil minimumskravene til uddannelse for visse erhverv (f.eks. nogle sundhedsfaglige erhverv og arkitekter) kunne ændres. I den forbindelse kan det blive nødvendigt med visse tilpasninger af varighed og uddannelsesindhold samt med eventuel ændring af sprogkravene inden for sundhedsfaglige erhverv. Det vil også kunne give mere legitimitet til den automatiske anerkendelse af kvalifikationer.

Interessenter opfordres til at besvare høringen senest den 20. september 2011. Kommissionen vil derefter afholde en konference på højt niveau den 7. november 2011. Der skal efter planen forelægges et lovgivningsforslag i december 2011.

Baggrund

Formålet med grønbogen er at samle interessenters synspunkter til moderniseringen af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer (Direktiv 2005/36/EF).

Det primære formål hermed at fremme mobiliteten blandt EU's borgere i erhvervsøjemed. Det er et af de tolv indsatsområder for vækst, som bliver foreslået i Kommissionens akt for det indre marked (IP/11/469). Grønbogen er en opfølgning på en rapport om, hvordan direktivet fungerer i praksis (IP/10/1367), og på den første i en række af tekniske høringer, som blev lanceret i januar 2011 (IP/11/14). Inden udgangen af juni vil der blive offentliggjort en evalueringsrapport og et resumé over svarene på den første høring.

Høringsdokumentet kan ses på netstedet:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_directive_en.htm

Se også MEMO/11/438

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

Kontakt :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar