Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Wrocław będzie Europejską Stolicą Kultury w Polsce w 2016 r.

Bruksela, 21 czerwca 2011 r. – Niezależna komisja oceniająca wskazała dziś Wrocław jako zalecanego kandydata do miana Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. Wrocław będzie dzierżyć ten tytuł razem z hiszpańskim miastem, które zostanie wybrane w przyszłym tygodniu. Formalnej nominacji dokona Rada Ministrów UE w maju 2012 r.

Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: „Bardzo cieszy mnie ogromny entuzjazm, z jakim Polska podchodzi do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. Gratuluję Wrocławiowi. Wiele miast przedstawiło świetne kandydatury, zatem sukces Wrocławia jest wielkim osiągnięciem. Mam nadzieję, że Wrocław optymalnie wykorzysta tę jedyną w swoim rodzaju szansę, tytuł ten może bowiem przynieść znaczne korzyści kulturalne, gospodarcze i społeczne zarówno samemu miastu, jak i jego regionowi. Życzę Wrocławiowi powodzenia i liczę na to, że będzie postrzegać swój tytuł w kontekście długookresowej strategii kulturalnej.”

Kontekst

W 2016 r. gospodarzami Europejskich Stolic Kultury będą Polska i Hiszpania. Wykaz krajów, którym będzie przypadać ten tytuł do 2019 r., został określony w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w 2006 r.

Europejskie Stolice Kultury są wybierane przez niezależną komisję. Po etapie preselekcji powstaje wstępna krótka lista miast, a po dziewięciu miesiącach zapada ostateczna decyzja. Następnie Rada Ministrów UE oficjalnie wyznacza dwa wybrane miasta (po jednym z dwóch krajów).

W Polsce kandydowało jedenaście miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Łódź, Lublin, Toruń, Poznań, Szczecin, Warszawa i Wrocław, a na krótkiej liście znalazły się: Gdańsk, Katowice, Lublin, Warszawa i Wrocław.

Wnioski kandydatów zostały przeanalizowane przez komisję złożoną z 13 niezależnych ekspertów z dziedziny kultury. Sześciu spośród nich zostało wskazanych przez zainteresowane państwo członkowskie, siedmiu zaś przez instytucje europejskie. Oceniają oni wnioski na podstawie kryteriów określonych w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady.

Miasta mają przygotować program kulturalny o silnie uwydatnionym wymiarze europejskim, sprzyjający udziałowi mieszkańców miasta i jego okolic, a także przyjezdnych z zagranicy. Europejski wymiar odzwierciedlony jest w doborze tematów oraz w sposobie organizacji (zachęca się do współpracy między podmiotami kulturalnymi w różnych państwach członkowskich). Program musi mieć także trwałe rezultaty i przyczyniać się do rozwoju kulturalnego i społecznego miasta w dłuższej perspektywie.

Oto członkowie komisji wskazani przez instytucje europejskie:

  • mianowani przez Komisję Europejską: Sir Jeremy Isaacs (Zjednoczone Królestwo), dyrektor stacji telewizyjnej i były dyrektor Royal Opera House, Covent Garden; Manfred Gaulhofer (Austria), dyrektor generalny Graz 2003, który prowadził liczne projekty europejskie.

  • mianowani przez Radę: Erna Hennicot-Schoepges (Luksemburg), była członkini Parlamentu Europejskiego, Zgromadzenia Rady Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), obecnie przewodniczy wielu krajowym i międzynarodowym organizacjom kulturalnym; Constantin Chiriac (Rumunia), wiceprzewodniczący kandydatury Sybina w 2007 r., aktualny dyrektor rumuńskiego teatru narodowego Radu Stanca.

  • mianowani przez Parlament Europejski: Andreas Wiesand (Niemcy), konsultant i badacz w dziedzinie polityki i działań kulturalnych; Danuta Glondys (Polska), dyrektor Stowarzyszenia Willa Decjusza prowadzącego liczne działania w dziedzinie kultury na poziomie międzynarodowym.

  • mianowani przez Komitet Regionów: Elisabeth Vitouch (Austria), reprezentująca Komisję Kultury, Edukacji i Badań Naukowych Komitetu Regionów, członkini Rady Miasta Wiedeń.

W tym roku Europejskimi Stolicami Kultury są Turku (Finlandia) i Tallinn (Estonia), w 2012 r. będą to Guimarães (Portugalia) i Maribor (Słowenia), w 2013 r. Marsylia (Francja) i Koszyce (Słowacja), Umeå (Szwecja) i Ryga (Łotwa) w 2014 oraz Mons (Belgia) i Pilzno (Republika Czeska) w 2015 r.

Dodatkowe informacje:

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar