Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PL

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο τύπου

Η πόλη Wrocław προτείνεται για την ανάδειξη Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας στην Πολωνία το 2016

Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 – Σήμερα η πολωνική πόλη Wrocław προτείνεται για τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 2016 από ανεξάρτητη επιτροπή επιλογής. Θα λάβει τον τίτλο μαζί με μια ισπανική πόλη, που πρόκειται να επιλεγεί την επόμενη εβδομάδα. Η επίσημη απονομή του τίτλου από το Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πραγματοποιηθεί το Μάιο 2012.

Η κα Ανδρούλλα Βασιλείου, Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία, δήλωσε: «Χαίρομαι πολύ για το μεγάλο ενθουσιασμό του παρουσιάζει η Πολωνία για τον τίτλο του 2016 και συγχαίρω Wrocław. Πολλές πόλεις παρουσίασαν εξαιρετικές προτάσεις, έτσι η επιτυχία της Wrocław αποτελεί μεγάλο επίτευγμα. Ελπίζω, να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατό καλύτερα αυτής της μοναδικής ευκαιρίας, όπως ο τίτλος μπορεί να προσφέρει σημαντικά πολιτιστικά, οικονομικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα για την πόλη και την ευρύτερη γειτονική περιφέρεια. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην Wrocław και ευελπιστώ να αποτελέσει ο τίτλος μέρος μιας μακροπρόθεσμης πολιτιστικής στρατηγικής.»

Ιστορικό του φακέλου

Η Πολωνία και η Ισπανία είναι τα δύο κράτη μέλη που φιλοξενούν τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 2016. Ο κατάλογος των χωρών οι οποίες θα φιλοξενήσουν τον τίτλο μέχρι το 2019 καθορίστηκαν σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Υπουργών το 2006.

Οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες επιλέγονται από ανεξάρτητη επιτροπή: ένας αρχικός κατάλογος των επικρατέστερων πόλεων καταρτίζεται ύστερα από φάση προκαταρκτικής επιλογής, και η τελική επιλογή γίνεται εννέα μήνες αργότερα. Οι δύο πόλεις που επιλέχθηκαν (μία ανά χώρα) ορίζονται κατόπιν επίσημα από το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ.

Ένδεκα πόλεις υπέβαλαν αίτηση στην Πολωνία (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Łódź, Lublin, Toruń, Poznań, Szczecin, Warszawa και Wrocław) και ο κατάλογος των επικρατέστερων πόλεων ήταν ο εξής: Gdańsk, Katowice, Lublin, Warszawa και Wrocław.

Οι αιτήσεις εξετάστηκαν από επιτροπή που αποτελούνταν από 13 ανεξάρτητους πολιτιστικούς εμπειρογνώμονες· έξι διορίστηκαν από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και οι υπόλοιποι επτά από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Εξετάζουν τις αιτήσεις με βάση τα κριτήρια που καθορίστηκαν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Οι πόλεις έχουν εκπονήσει πολιτιστικό πρόγραμμα που έχει πιο έντονη ευρωπαϊκή διάσταση και βελτίωση της συμμετοχής των πολιτών που ζουν στην πόλη, στα περίχωρά τους και στο εξωτερικό. Η ευρωπαϊκή διάσταση αντανακλάται στα επιλεγμένα θέματα και ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται οι εκδηλώσεις του προγράμματος (ενθαρρύνεται η συνεργασία πολιτιστικών φορέων σε διάφορες χώρες της ΕΕ). Το πρόγραμμα πρέπει επίσης να έχουν διαρκή αντίκτυπο και να συμβάλλουν σε μακροπρόθεσμη πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης.

Τα μέλη της επιτροπής που διορίστηκαν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι:

  • Διορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ο Sir Jeremy Isaacs (ΗΒ) τηλεοπτικό στέλεχος και πρώην Διευθυντής του Royal Opera House, Covent Garden· Manfred Gaulhofer (AT), Γενικός διευθυντής της πόλης Γκράτζ 2003, ο οποίος διαχειρίστηκε πολλά ευρωπαϊκά σχέδια.

  • Διορίστηκε από το Συμβούλιο: Erna Hennicot-Schoepges (LU), πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), η οποία προεδρεύει σε διάφορους εθνικούς και διεθνείς πολιτιστικούς οργανισμούς· Constantin Chiriac (RO), Αντιπρόεδρος της πόλης Sibiu 2007 και νυν διευθυντής του εθνικού θεάτρου Radu Stanca.

  • Διορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Andreas Wiesand (DE), σύμβουλος και ερευνητής στον τομέα της πολιτιστικής πολιτικές και δραστηριότητες· Danuta Glondys (PL), επικεφαλής της ένωσης Villa Decius, που διαχειρίζεται πολλές δραστηριότητες στον διεθνή πολιτιστικό τομέα.

  • Διορίστηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών: Elisabeth Vitouch (AT), αντιπροσωπεύει την επιτροπή πολιτισμού και εκπαίδευσης της Επιτροπής των Περιφερειών και είναι μέλος της κυβέρνησης της πόλης της Βιέννης.

Ύστερα από τις πόλεις Turku (Φινλανδία) και Tallinn (Eσθονία) φέτος, οι πόλεις Guimarães (Πορτογαλία) και Maribor (Σλοβενία) θα είναι οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες το 2012, οι πόλεις Marseille (Γαλλία) και Kosice (Σλοβακία) το 2013, Umeå (Σουηδία) και Riga (Λετονία) το 2014 και Mons (Bέλγιο) και Plzen (Τσεχική Δημοκρατία) το 2015.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm

Αρμόδιοι επαφής:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar