Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija: sporočilo za medije

Nova pravila EU o preživninah v korist otrok in družin

Bruselj, 21. junija 2011 – V skladu z novimi pravili na ravni EU, ki se začnejo uporabljati ta teden, bodo postopki plačevanja preživnin za otroke ob ločitvi staršev veliko hitrejši. V EU živi približno 16 milijonov mednarodnih parov, ločitev pa je vsako leto okrog milijon, zato je vedno več družin primoranih izterjati preživnino, kadar eden od staršev živi v tujini in ne želi prispevati finančne pomoči. Z novimi pravili se vzpostavlja sistem na ravni EU, ki bo omogočal lažjo izterjavo preživnin, tako da se odsotni starši ne bodo mogli več izmikati svojim obveznostim.

„Koristi otrok je treba postaviti na prvo mesto. „S temi pravili bomo jim zagotovili finančno podporo tudi v primeru, da eden od njihovih staršev živi v drugi državi članici EU," je dejala podpredsednica Komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding.

Trenutno lahko Evropejci pri izterjavi neplačanih otroških preživnin ali drugih oblik preživnine od oseb, ki živijo v drugi državi članici EU, naletijo na težave, na primer v primerih, ko se zakonca ločita in se eden od njiju preseli v tujino. Za starše in otroke lahko to pomeni veliko breme, tako finančno kot tudi psihološko. Poleg tega morajo neplačane prispevke preživninskih zavezancev pogosto plačati države.

Na podlagi novih pravil bo mogoča učinkovita izterjava preživnin v čezmejnih primerih. V večini primerov bo mogoče sodne odločbe o preživnini, sprejete v eni državi članici EU, uveljavljati tudi v drugih državah brez posebnega postopka. Postopki bodo tako hitrejši, starši pa bodo prihranili denar. Uredba določa tudi pravila o sodelovanju med osrednjimi organi za zagotavljanje pomoči pri vlogah za preživnino.

Ozadje

Uredba Sveta (ES) št. 4/2009 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah je bila sprejeta 18. decembra 2008. Uredba se v državah članicah EU uporablja od 18. junija 2011.

Na svetovni ravni se s haaško konvencijo o preživninskih obveznostih iz leta 2007 uvaja sistem za mednarodno izterjavo preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin. EU je konvencijo podpisala 6. aprila 2011 (IP/11/441). Konvencija med EU in državami, ki niso njene članice, vzpostavlja skupni pravni okvir, ki pristojnim organom omogoča sodelovanje pri izvrševanju preživninskih zahtevkov in preživninskim zavezancem preprečuje, da bi se izognili plačevanju preživnine z zapustitvijo ozemlja EU.

Komisija tesno spremlja izvajanje uredbe v posameznih državah članicah, da bi zagotovila izpolnjevanje zahtev uredbe. Po potrebi lahko sprejme ustrezne ukrepe.

Dodatne informacije

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Spletna stran podpredsednice Komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktni osebi:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar