Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa Európskej komisie

Nová právna úprava EÚ vyplácania výživného zlepší situáciu detí a rodín

Brusel 21. júna 2011 Nová právna úprava EÚ, ktorá platí od tohto týždňa, zlepší situáciu detí z rozdelených rodín v rámci celej EÚ, pretože umožní rýchlejšie vyplácanie výživného. Vzhľadom na odhadovaných 16 miliónov medzinárodných párov v EÚ a 1 milión rozvodov ročne, stále viac a viac rodín je nútených vymáhať výživné v prípade, že jeden z rodičov žije v zahraničí a odmieta poskytovať finančnú podporu. Nová právna úprava stanovuje v rámci EÚ systém na uľahčenie vymáhania výživného, podľa ktorého sa rodičia žijúci v inej krajine EÚ nebudú môcť ďalej vyhýbať svojim povinnostiam.

„Záujem detí musí byť vždy na prvom mieste. Táto právna úprava zabezpečí, aby naďalej dostávali finančnú podporu, ak rodič žije oddelene od nich v inej krajine EÚ“, povedala podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová.

V súčasnosti môžu Európania čeliť problémom, ak sa snažia vymáhať nezaplatené výživné na dieťa alebo iné formy výživného od niekoho z inej krajiny EÚ napríklad v prípade, že pár sa rozvedie a jeden z rodičov odíde žiť do zahraničia. To môže pre rodičov a deti prinášať nielen značné finančné náklady, ale aj psychický stres. Okrem toho musí štát často kompenzovať platobnú neschopnosť dlžníkov.

Vďaka novej právnej úprave bude možné účinne vymáhať výživné v situáciách s medzinárodným rozsahom. Vo väčšine prípadov bude rozhodnutie o výživnom prijaté v jednej krajine EÚ vykonateľné aj v inej krajine bez osobitného konania. Tým sa konania urýchlia a rodičia ušetria peniaze. Príslušné nariadenie stanovuje aj pravidlá upravujúce spoluprácu medzi ústrednými orgánmi, ktoré pri návrhoch o určenie výživného poskytujú pomoc.

Kontext

Dňa 18. decembra 2008 bolo prijaté nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. Nariadenie sa medzi členskými štátmi EÚ uplatňuje od 18. júna 2011.

Na medzinárodnej úrovní stanovuje Haagsky dohovor o výživnom celosvetový systém vymáhania výživného na dieťa a iných foriem výživného. EÚ podpísala dohovor 6. apríla 2011 (IP/11/441). Dohovor vytvára spoločný právny rámec upravujúci vzťahy medzi krajinami v EÚ a mimo nej a zabezpečujúci, aby úrady pri vymáhaní výživného spolupracovali a aby dlžníci po odchode z EÚ už neunikali pred svojimi zákonnými povinnosťami.

Komisia starostlivo sleduje vykonávanie nariadenia jednotlivými členskými štátmi, aby zabezpečila, že požiadavky nariadenia sa dodržiavajú. Komisia môže v prípade potreby prijať akékoľvek vhodné opatrenia.

Ďalšie informácie

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar