Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comunicat de presă al Comisiei Europene

Copiii și familiile vor beneficia de noile norme ale UE privind plata alocațiilor de întreținere

Bruxelles, 21 iunie 2011 – În conformitate cu noile norme ale UE care se vor aplica începând cu această săptămână, copiii din UE vor beneficia de plata mai rapidă a alocațiilor de întreține în cazul în care familiile se despart. Întrucât se estimează că în UE există 16 milioane de cupluri internaționale și 1 milion de divorțuri anual, tot mai multe familii se confruntă cu problema obținerii alocațiilor de întreținere atunci când unul dintre părinți locuiește în străinătate și refuză să acorde ajutor financiar. Noile norme instituie un sistem la nivelul UE pentru a facilita recuperarea alocațiilor de întreținere, astfel încât părinții absenți să nu mai poată să se sustragă obligațiilor ce le revin.

„Interesul copiilor trebuie să prevaleze întotdeauna. Prin intermediul acestor norme se va asigura faptul că aceștia vor primi în continuare sprijin financiar în cazul în care un părinte trăiește separat de copiii săi, într-o altă țară a UE”, a declarat doamna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar UE pentru justiție.

În prezent, europenii se pot confrunta cu probleme atunci când încearcă să recupereze sumele neplătite reprezentând sprijin financiar pentru copii și alte forme de întreținere de la o persoană aflată într-o altă țară a UE, cum ar fi atunci când un cuplu divorțează și unul dintre părinți se mută în străinătate. Acest lucru poate implica costuri considerabile pentru părinți și copii, atât din punct de vedere financiar, cât și psihologic. În plus, de multe ori guvernele sunt nevoite să plătească în locul debitorilor care nu își respectă obligațiile.

Noile norme vor permite recuperarea în mod eficient a creanțelor legate de obligațiile de întreținere în situații transfrontaliere. În cele mai multe cazuri, o decizie privind obligațiile de întreținere dintr-o țară a UE va fi executorie în alt stat membru fără nicio procedură specială. Acest lucru va accelera procedura și va genera economii pentru părinți. De asemenea, regulamentul instituie norme privind cooperarea dintre autoritățile centrale pentru a oferi asistență în ceea ce privește cererile de întreținere.

Context

Regulamentul (CE) nr. 4/2009 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere a fost adoptat la 18 decembrie 2008. Regulamentul se aplică între statele membre ale UE începând din 18 iunie 2011.

La nivel internațional, Convenția de la Haga din 2007 privind obligațiile de întreținere instituie un sistem mondial de obținere a alocației de întreținere pentru copii și alți membri ai familiei. UE a semnat această convenție la 6 aprilie 2011 (IP/11/441). Prin convenție se creează un cadru legal comun între țările din UE și țările terțe, astfel încât autoritățile să coopereze în executarea creanțelor în materie de întreținere, iar debitorii să nu mai poată eluda obligațiile de plată părăsind UE.

Comisia monitorizează îndeaproape punerea în aplicare a regulamentului de către statele membre, pentru a se asigura că cerințele acestuia sunt îndeplinite. Comisia poate lua toate măsurile corespunzătoare, dacă va fi cazul.

Pentru informații suplimentare

Sala de presă a Direcției Generale Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina de întâmpinare a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

persoane de contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar