Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Nieuwe EU‑regels over alimentatie gunstig voor kinderen en hun familie

Brussel, 21 juni 2011 ‑ Volgens nieuwe EU‑regels die vanaf deze week gelden, hoeven kinderen in de EU minder lang te wachten op alimentatie wanneer het gezin uiteenvalt. Met ongeveer 16 miljoen internationale paren in de EU en 1 miljoen echtscheidingen per jaar, moet steeds vaker alimentatie worden ingevorderd wanneer een van de ouders in het buitenland woont en weigert financieel bij te dragen. De nieuwe regels roepen een EU‑systeem in het leven dat de inning van alimentatie moet vergemakkelijken, zodat niet-aanwezige ouders zich niet langer aan hun verplichtingen kunnen onttrekken.

"Het belang van het kind moet altijd vooropstaan. Deze regels zorgen ervoor dat kinderen ook financiële steun blijven ontvangen als een van hun ouders in een ander EU‑land woont", aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU‑commissaris voor Justitie.

Nu kan het nog problematisch zijn om niet-betaalde alimentatie voor kinderen en andere onderhoudsbijdragen te innen van iemand die in een ander EU‑land woont, bijvoorbeeld wanneer een echtpaar uit elkaar gaat en een van de ouders in het buitenland gaat wonen. Dat kan een zware wissel trekken op ouders en kinderen, zowel in financieel als in psychologisch opzicht. Bovendien moet de overheid vaak bijspringen als iemand zich aan zijn onderhoudsverplichtingen onttrekt.

Met de nieuwe regels kunnen mensen daadwerkelijk alimentatie innen in grensoverschrijdende situaties. In de meeste gevallen is een beslissing over onderhoudsverplichtingen die in het ene EU‑land is gegeven, in het andere EU‑land uitvoerbaar zonder speciale procedure. Hierdoor zullen de procedures sneller verlopen en zullen de kosten voor ouders minder hoog oplopen. De verordening bevat ook regels voor samenwerking tussen de centrale autoriteiten die bijstand moeten verlenen bij alimentatieverzoeken.

Achtergrond

Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen is op 18 december 2008 vastgesteld. De verordening is vanaf 18 juni 2011 van toepassing in de EU‑lidstaten.

Het Haags alimentatieverdrag roept een wereldwijd systeem in het leven voor het innen van alimentatie voor kinderen en andere familieleden. De EU heeft het verdrag ondertekend op 6 april 2011 (IP/11/441). Het verdrag creëert een gemeenschappelijk rechtskader voor landen binnen en buiten de EU, waardoor autoriteiten goed kunnen samenwerken bij de tenuitvoerlegging van onderhoudsverplichtingen en mensen niet langer aan hun alimentatieverplichtingen kunnen ontsnappen door de EU te verlaten.

De Commissie volgt de tenuitvoerlegging van de verordening door de lidstaten van nabij, om ervoor te zorgen dat de voorschriften worden nageleefd. De Commissie kan vervolgens alle nodige maatregelen treffen.

Voor nadere informatie:

Algemene newssite van DG Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Contactpersonen:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar