Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Bērni un ģimenes būs ieguvēji no jaunajiem ES noteikumiem par uzturlīdzekļu maksājumiem

Briselē, 2011. gada 21. jūnijā. Saskaņā ar ES līmeņa noteikumiem, kas piemērojami no šīs nedēļas, bērni visā ES varēs ātrāk saņemt uzturlīdzekļu maksājumus dalītu ģimeņu gadījumos. Ņemot vērā to, ka ES ir aptuveni 16 miljoni starptautisku pāru un 1 miljons šķiršanos ik gadu, arvien vairāk ģimenēm ir jāpiedzen uzturlīdzekļu maksas gadījumos, kad viens no vecākiem dzīvo citā valstī un atsakās sniegt finanšu palīdzību. Ar jaunajiem noteikumiem tiek izveidota ES mēroga sistēma, lai atvieglotu uzturlīdzekļu maksājumu atgūšanu tā, lai promesošie vecāki vairs nevarētu izvairīties no savām saistībām.

"Bērnu interesēm vienmēr jābūt pirmajā vietā. Šie noteikumi nodrošinās, ka bērni joprojām saņems finanšu atbalstu, ja kāds no vecākiem dzīvo atsevišķi citā ES valstī," sacīja priekšsēdētāja vietniece un ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga.

Pašreiz, mēģinot atgūt nesamaksātos bērna pabalstus un citus uzturlīdzekļu veidus no personas citā ES valstī, eiropieši var saskarties ar problēmām, piemēram, ja pāris izšķiras un viens no vecākiem dodas dzīvot uz citu valsti. Tas var būtiski ietekmēt vecākus un bērnus gan finansiāli, gan psiholoģiski. Turklāt valdībām bieži vien ir jāmaksā, lai kompensētu parādnieku neizpildītās saistības.

Jaunie noteikumi ļaus iedzīvotājiem efektīvi panākt uzturlīdzekļu prasību izpildi pārrobežu situācijās. Vairumā gadījumu lēmums par uzturēšanas saistībām vienā ES valstī būs izpildāms citā valstī bez jebkādām īpašām procedūrām. Tas paātrinās procedūru norisi un ietaupīs vecākiem naudu. Regulā ir izveidoti noteikumi arī par sadarbību starp centrālajām iestādēm, lai sniegtu palīdzību saistībā ar uzturlīdzekļu saistību pieteikumiem.

Pamatinformācija

Regula (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās tika pieņemta 2008. gada 18. decembrī. Regula ir piemērojama ES dalībvalstu starpā no 2011. gada 18. jūnija.

Globālā līmenī 2007. gada Hāgas Konvencijā par uzturlīdzekļu nodrošināšanu ir izveidota vispasaules sistēma bērna pabalsta un citu ģimenes uzturlīdzekļu maksājumu piedziņai. ES parakstīja konvenciju 2011. gada 6. aprīlī (IP/11/441). Konvencijā ir izveidots kopīgs tiesiskais regulējums starp ES valstīm un valstīm ārpus tās, lai iestādes sadarbotos uzturlīdzekļu prasību izpildē un parādnieki vairs nevarētu izvairīties no maksāšanas, pārceļoties prom no ES.

Komisija cieši uzrauga regulas īstenošanu katrā dalībvalstī, lai nodrošinātu, ka regulas prasības tiek izpildītas. Komisija vajadzības gadījumā var veikt visus atbilstošos pasākumus.

Sīkāka informācija

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar