Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Vaikai ir šeimos galės naudotis naujomis išlaikymo išmokų ES taisyklėmis

2011 m. birželio 21 d., Briuselis. Pagal naujas visoje ES taikytinas taisykles, kurios įsigalioja šią savaitę, iširus šeimoms vaikai visoje ES galės greičiau gauti išlaikymo išmokas. Apskaičiuota, kad ES yra apie 16 mln. tarptautinių porų, o kiekvienais metais įvyksta 1 mln. skyrybų, todėl vis daugiau šeimų bus svarbu išieškoti išlaikymo išmokas, kai vienas iš tėvų gyvena užsienyje ir atsisako teikti finansinę paramą. Pagal naujas taisykles nustatyta visoje ES galiosianti sistema, kuri leis lengviau išieškoti išlaikymo išmokas, kad kitur išvykę gyvenanti tėvai negalėtų išvengti savo pareigų.

„Vaiko interesai visada turi būti svarbiausi. Šiomis taisyklėmis bus užtikrinta, kad vaikai vis vien gautų finansinę paramą, jei vienas iš tėvų gyvena atskirai kitoje ES šalyje”, – pasakė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding.

Šiuo metu europiečiai patiria sunkumų bandydami išieškoti nesumokėtas vaiko išlaikymo išmokas ir gauti kitą išlaikymo paramą iš asmens, gyvenančio kitoje ES šalyje, kai pora išsiskiria ir vienas iš tėvų išvyksta gyventi į užsienį. Tai gali daug kainuoti ir tėvams, ir vaikams tiek finansiniu, tiek psichologiniu požiūriu. Be to, dažnai skolininkų nesumokėtas lėšas turi sumokėti valstybė.

Pagal naujas taisykles žmonės galės veiksmingai išieškoti išlaikymo išmokas tarpvalstybinių ginčų atvejais. Daugeliu atveju sprendimas dėl išlaikymo pareigų vienoje ES šalyje bus vykdomas kitoje šalyje be specialių procedūrų. Dėl to paspartės procedūros, o tėvai sutaupys pinigų. Reglamentu taip pat nustatomos centrinių institucijų bendradarbiavimo taisyklės, pagal kurias bus teikiama pagalba, susijusi su prašymais dėl išlaikymo.

Pagrindiniai faktai

2008 m. gruodžio 18 d. priimtas Reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje. Šis reglamentas ES valstybėse narėse taikomas nuo 2011 m. birželio 18 d.

Pasauliniu lygmeniu visuotinė vaiko išlaikymo ir kitų šeimos išmokų išieškojimo sistema nustatyta Hagos konvencijoje dėl išlaikymo pareigų. ES pasirašė konvenciją 2011 m. balandžio 6 d. (IP/11/441). Konvencija sukuriami bendri teisinio reglamentavimo pagrindai ES ir trečiosiose šalyse, kuriais vadovaudamosi institucijos galės bendradarbiauti, kad būtų įvykdyti išlaikymo reikalavimai, o skolininkai nebegalėtų išvengti prievolių išvykdami iš ES.

Komisija atidžiai stebi, kaip atskiros valstybės narės įgyvendina reglamentą, kad užtikrintų reglamento reikalavimų laikymąsi. Prireikus Komisija galės imtis visų atitinkamų priemonių.

Daugiau informacijos

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman (+32 2) 296 24 06

Mina Andreeva (+32 2) 299 13 82


Side Bar