Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Lapset ja perheet hyötyvät EU:n uusista elatusmaksusäännöistä

Bryssel 21.6.2011 – Tästä viikosta alkaen elatusmaksuihin sovelletaan uusia koko EU:ta koskevia sääntöjä, joiden ansiosta elatusmaksujen suorittaminen nopeutuu erotilanteissa. EU:ssa on arviolta 16 miljoonaa kansainvälistä pariskuntaa, ja vuosittain miljoona pariskuntaa päätyy avioeroon. Yhä useammat perheet joutuvat perimään elatusmaksuja tilanteissa, joissa toinen vanhemmista asuu ulkomailla ja kieltäytyy tukemasta lastaan rahallisesti. Uusilla säännöillä perustetaan EU:n laajuinen järjestelmä, jolla helpotetaan elatusmaksujen perimistä ja estetään vanhempia väistelemästä velvollisuuksiaan.

”Lasten oikeudet on aina asetettava etusijalle. Näillä säännöillä varmistetaan, että he saavat tukea silloinkin, kun toinen vanhemmista asuu toisessa EU-maassa”, oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding toteaa.

Nykytilanteessa voi olla vaikeuksia periä maksamattomia elatusmaksuja ja muunlaista elatusapua toisessa EU-maassa asuvalta vanhemmalta esimerkiksi tilanteissa, joissa pariskunta eroaa ja toinen vanhemmista muuttaa ulkomaille. Tämä voi kuormittaa raskaasti vanhempia ja lapsia sekä taloudellisesti että henkisesti, ja lisäksi valtio joutuu usein maksamaan korvatakseen velallisten laiminlyönnit.

Uusien sääntöjen perusteella on helpompi esittää toisessa jäsenvaltiossa asuvalle vanhemmalle elatusvaateita. Useimmissa tapauksissa elatusvelvollisuutta koskeva päätös on voimassa myös toisessa jäsenvaltiossa ilman erillistä menettelyä. Näin prosessi nopeutuu ja vanhemmilta säästyy rahaa. Asiaa koskevassa asetuksessa säädetään myös yhteistyötä koskevista säännöistä, joiden perusteella keskusviranomaiset avustavat elatushakemusasioissa.

Tausta

Toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa annettu asetus (EY) N:o 4/2009 annettiin 18. joulukuuta 2008. Asetusta sovelletaan EU:n jäsenvaltioiden välillä 18. kesäkuuta 2011 alkaen.

Elatusapua koskevalla Haagin yleissopimuksella perustettiin 2007 maailmanlaajuinen järjestelmä lasten ja muiden perheenjäsenten elatusavun perimiseksi. EU allekirjoitti sopimuksen 6. huhtikuuta 2011 (IP/11/441). Sopimuksella luotiin EU:n ja EU:n ulkopuolisten maiden välille yhteiset oikeudelliset puitteet helpottamaan viranomaisten yhteistyötä ja estämään velallisten pako EU:n ulkopuolelle.

Komissio seuraa tarkasti asetuksen täytäntöönpanoa yksittäisissä jäsenvaltioissa varmistaakseen, että asetusta noudatetaan, ja se voi tarvittaessa ryhtyä asianmukaisiin toimiin.

Lisätietoja

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman (+32 2) 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2) 299 13 82)


Side Bar