Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Nye EU-regler om underholdningsbidrag vil gavne børn og familier

Bruxelles, den 21. juni 2011 - I henhold til nye EU-regler, der finder anvendelse fra denne uge, vil børn i hele EU få gavn af hurtigere udbetalinger af underholdningsbidrag, når forældrene går fra hinanden. Der vurderes at være 16 millioner internationale par i EU og 1 million skilsmisser om året, og flere og flere familier har brug for at inddrive underholdningsbidrag, når en af forældrene lever i udlandet og nægter at betale. De nye regler skaber et nyt system på EU-plan, der letter inddrivelsen af underholdningsbidrag, så forældre ikke længere kan undgå at betale ved at bo udenlands.

"Børnenes interesser skal altid gå i forreste række. Disse regler sikrer, at de stadig vil få økonomisk støtte, selv om en af forældrene bor i et andet EU-land, udtalte Viviane Reding, næstformand i Europa-Kommissionen og EU-kommissær for retlige anliggender.

I dag kan europæiske borgere støde på problemer, når de vil inddrive ubetalte underholdningsbidrag og andre former for finansielle forpligtelser i et andet EU-land, som det kan ske, når et par skilles, og den ene part flytter til udlandet. Det kan være hårdt for forældrene og børnene, både økonomisk og psykologisk. Desuden kan regeringerne blive nødt til at dække de bidragspligtiges gæld.

De nye regler gør det lettere for borgerne at inddrive underholdningsbidrag i situationer, der vedrører flere medlemsstater. I de fleste tilfælde kan en afgørelse om betaling af underholdningsbidrag, der afsiges i én medlemsstat, kunne håndhæves i en anden medlemsstat uden yderligere særlige procedurer. Dette vil fremskynde procedurerne, og forældrene vil spare penge. Forordningen fastsætter også regler om samarbejdet mellem centrale myndigheder med hensyn til hjælp i sager om underholdningspligt.

Baggrund

Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt blev vedtaget den 18. december 2008. Forordningen finder anvendelse i EU-medlemsstaterne fra den 18. juni 2011.

På globalt niveau etablerer Haagerkonventionen om underholdsbidrag et verdensomspændende system for inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlemmer. EU underskrev konventionen den 6. april 2011 (IP/11/441). Konventionen giver en fælles retlig ramme, således at myndighederne i EU og i lande uden for EU kan samarbejde om at inddrive underholdsbidrag, og bidragspligtige kan ikke længere unddrage sig deres forpligtelser ved at forlade EU.

Kommissionen følger nøje medlemsstaternes gennemførelser af forordningen for at sikre, at de lever op til kravene i forordningen. Kommissionen kan om nødvendigt træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger.

Yderligere oplysninger

Nyheder fra Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Webstedet for Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender og næstformand i Kommissionen

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar