Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Děti a rodiny budou mít výhodu z nové právní úpravy EU plateb výživného

Brusel, 21. června 2011 – podle nové právní úpravy platné v celé EU budou v EU prováděny platby výživného v případě rozdělení rodin rychleji, z čehož budou mít prospěch děti v EU. S ohledem na odhadovaný počet 16 milionů mezinárodních párů v EU a 1 milion rozvodů ročně musí čím dál více rodin vymáhat výživné, pokud jeden z rodičů žije v zahraničí a odmítá poskytovat finanční podporu. Nová pravidla stanoví systém pro usnadnění vymáhání plateb výživného, který platí v celé EU, takže rodiče žijící v jiném státě se nebudou moci vyhýbat svým povinnostem.

„Zájmy dětí musejí být vždy na prvním místě. Tato pravidla zaručí, že budou nadále dostávat finanční podporu, pokud bude jeden rodič žít odděleně v jiném státě EU,“ řekla místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost.

V současnosti Evropané mohou čelit problémům při vymáhání nezaplaceného výživného na dítě a jiných forem výživného od osoby z jiné země EU, pokud se například pár rozvede a jeden z rodičů následně žije v zahraničí. To může mít za následek značné dopady na rodiče a děti, jak finanční, tak i psychologické. Kromě toho státy často musejí poskytovat plnění v případě platební neschopnosti dlužníků.

Nová pravidla umožní lidem účinně vymáhat výživné v situacích s mezinárodním prvkem. Ve většině případů bude rozhodnutí o výživném vydané v jedné zemi EU vykonatelné v jiné bez zvláštního řízení, což celý postup urychlí a ušetří rodičům peníze. Nařízení rovněž stanoví pravidla upravující spolupráci mezi ústředními orgány pro poskytování podpory s ohledem na žaloby o výživné.

Souvislosti

Dne 18. prosince 2008 bylo přijato nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností. Nařízení se mezi členskými státy EU použije od 18. června 2011.

Na globální úrovni zavádí Haagská úmluva o vyživovací povinnosti celosvětový systém vymáhání výživného na dítě a jiných druhů výživného mezi členy rodiny. EU podepsala úmluvu dne 6. dubna 2011 (IP/11/441). Úmluva vytváří společný právní rámec mezi EU a zeměmi mimo EU, na jehož základě mohou úřady spolupracovat při vymáhání pohledávek výživného, a dlužníci tak odchodem z EU už nebudou moci unikat svým povinnostem.

Komise pečlivě sleduje uplatňování nařízení jednotlivými členskými státy, aby bylo zaručeno, že požadavky nařízení budou splněny. V případě potřeby může Komise přijmout veškerá vhodná opatření.

Další informace

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby :

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar