Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Нови правила на ЕС за издръжка в полза на децата и семействата

Брюксел, 21 юни 2011 г. — Съгласно новите общоевропейски правила, които влизат в сила от тази седмица, децата в целия ЕС ще се възползват от по-бързо изплащане на издръжки, когато родителите им се разделят. При около 16 милиона „международни“ двойки в ЕС и 1 милион развода годишно на все по-голям брой семейства се налага да събират вземания за издръжка, когато единият родител живее в чужбина и отказва да предостави финансова подкрепа. С новите правила се създава общоевропейска система за улесняване на събирането на вземания за издръжка, за да се попречи на липсващите родители да продължават да избягват задълженията си.

„Интересите на децата трябва винаги да стоят на първо място. С тези правила ще се гарантира, че те ще получат финансова подкрепа, дори когато единият от родителите живее далече от тях в друга държава от ЕС“, заяви заместник-председателят на Комисията г-жа Вивиан Рединг, която е комисар на ЕС по въпросите на правосъдието.

Понастоящем европейските граждани са затруднени, например когато се опитват да съберат неизплатени издръжки и други видове подпомагане от някой, който живее в друга държава на ЕС, когато двойките се развеждат и единият родител замине да живее в чужбина. Това може да доведе до значителни последици за родителите и децата както във финансово, така и в психологическо отношение. В допълнение правителствата често поемат изплащането на издръжки вместо длъжниците, които не изпълняват задълженията си.

Новите правила ще позволят на хората ефективно да събират вземанията за издръжка при трансгранични ситуации. В повечето случаи решение за налагане на задължения за издръжка, взето в една държава от ЕС, ще може да се изпълнява в друга държава, без да е необходима специална процедура. Това ще ускори процедурите и ще спести пари на родителите. С регламента се установяват също така правила относно сътрудничеството между централните органи за предоставяне на подпомагане във връзка с молбите за издръжка.

Контекст

На 18 декември 2008 г. бе приет Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка. Регламентът се прилага между държавите-членки на ЕС от 18 юни 2011 г.

На глобално равнище с Хагската конвенция относно издръжката от 2007 г. се създава световна система за събиране на издръжки за деца и други членове на семейството. ЕС подписа Конвенцията на 6 април 2011 г. (IP/11/441). С Конвенцията се създава обща правна рамка между ЕС и държави, които не са членки на ЕС, така че органите да си сътрудничат при събирането на вземания за издръжка, а длъжниците да не могат да избягат от задълженията си, като напуснат територията на ЕС.

Комисията следи отблизо прилагането на регламента от страна на отделните държави-членки с цел да гарантира, че изискванията в него се изпълняват. Ако е необходимо, Комисията може да предприеме подходящи мерки.

За повече информация

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя на Комисията г-жа Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Лица за контакти:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar