Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Den digitala agendan: Bara två nätmötesplatser skyddar minderårigas profiler som standardinställning

Bryssel den 21 juni 2011. Bara två av de nätmötesplatser som testats på uppdrag av Europeiska kommissionen (Bebo och MySpace) har standardinställningar som endast gör minderårigas profiler oåtkomliga för alla utanför en godkänd kontaktlista, och endast fyra nätmötesplatser garanterar att minderåriga som standardinställning endast kan kontaktas av sina vänner (Bebo, MySpace, Netlog och SchuelerVZ). De flesta av de 14 testade nätmötesplatserna ger däremot minderåriga åldersanpassad säkerhetsinformation, svarar på begäran om hjälp och ser till att minderårigas profiler är oåtkomliga för externa sökmotorer. Antalet minderåriga som använder nätmötesplatser i EU växer: i dag handlar det om 77 % av ungdomar mellan 13 och 16 år och 38 % av ungdomar mellan 9 och 12 som använder internet.

Dessa resultat framgår av en rapport som nyligen offentliggjorts av kommissionen, om genomförandet av principerna för säkrare nätgemenskaper i EU, en självreglerande överenskommelse som förmedlades av kommissionen år 2009 för att skydda barn online (se IP/09/232). För att uppnå målen i den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200) att öka tilltron till internet har kommissionen inlett en översyn av de nuvarande självreglerande överenskommelserna för skydd av minderåriga online.

Neelie Kroes, EU-kommissionär för den digitala agendan, säger: ”Det är en besvikelse att de flesta nätmötesplatserna inte som standardinställnings kan se till att minderårigas profiler är oåtkomliga för sökmotorer och för alla utanför en godkänd kontaktlista. Jag kommer att uppmana dem att engagera sig för att göra något åt detta i en ändrad version av det självreglerande ramverk vi för närvarande diskuterar. Syftet är inte bara att skydda minderåriga från oönskade kontakter, utan också att skydda deras online-reputation. Ungdomar förstår inte alltid följderna av att dela med sig för mycket av sitt privatliv online. Det behövs utbildning och vägledning från föräldrars sida, men vi måste komplettera detta med skydd fram till dess att ungdomarna kan göra sina val med full medvetenhet om konsekvenserna.”

Möjligheten att identitetsmärka människor på foton, som erbjuds av de flesta nätmötesplatserna, gör det mycket lätt att leta efter foton på personer online. Tonåringar kan dessutom möta andra risker online, som förförelse eller mobbning på nätet. Barn och tonåringar behöver adekvata säkerhetsverktyg för att hantera sin online-identitet på ett ansvarsfullt sätt.

Det test som genomfördes mellan december 2010 och januari 2011 omfattade fjorton webbplatser: Arto, Bebo, Facebook, Giovani.it, Hyves, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Rate.ee, SchülerVZ, IRC Galleria, Tuenti och Zap.lu. Ytterligare nio webbplatser ska testas senare i år.

I rapporten konstaterades följande:

  • 13 av de 14 testade webbplatserna gav säkerhetsinformation, vägledning och/eller fortbildningsmaterial som var specifikt inriktat på minderåriga (alla utom Arto).

  • Säkerhetsinformationen till minderåriga är klar och åldersanpassad på alla webbplatser som tillhandahåller sådan information, vilket är ett stort framsteg mot resultaten av första bedömningen, förra året (se IP/10/144). Det är emellertid fortfarande svårt att hitta dessa uppgifter på många webbplatser.

  • Rapporteringsmekanismerna har blivit bättre sedan 2010. 10 av de 14 webbplatserna som testades har reagerat på användarrapporter med begäran om hjälp, jämfört med bara fem av de 14 år 2010. I de flesta fallen kom svaret inom en dag.

  • Nio webbplatser (Arto, Bebo, Facebook, Giovani, Hyves, Netlog, One, Rate och SchuelerVZ) tillhandahåller användarvillkor som är lätta att förstå för minderåriga och/eller en barnvänlig version av användarvillkoren eller uppförandekodexen.

  • Bebo, Facebook, Myspace, Nasza-Klasa, One, Rate och SchuelerVZ tillhandahåller säkerhetsinformation till barn och föräldrar som både är lätt att hitta oh att förstå.

Dessutom kom man i rapporten fram till följande:

  • Bara Bebo och MySpace garanterar att minderårigas profiler som standardinställning är oåtkomliga för alla utanför en godkänd kontaktlista.

  • Bara Bebo, MySpace, Netlog och SchuelerVZ garanterar att minderåriga som standardinställning bara kan kontaktas av personer på deras godkända kontaktlista.

  • De tio övriga webbplatserna gör det möjligt för ”vänners vänner” (vänner till personer på den godkända kontaktlistan som inte har någon direkt anknytning till användaren, dvs. potentiella främlingar) och/eller icke-vänner att ta kontakt med minderåriga genom personliga meddelanden och/eller kommentarer på deras offentliga profiler (t.ex. i foton, bloggar osv.).

  • Tolv av de fjorton webbplatserna (alla utom Rate och Zap) gör det omöjligt att hitta minderårigas profiler med sökmotorer som Google och Yahoo!, jämfört med sex webbplatser 2010.

  • På de flesta webbplatserna kunde minderåriga däremot hittas av andra användare än vänner via de interna sökmotorerna.

Enligt en undersökning som gjordes tidigare i år (EUKidsOnline – se IP/11/479), svarar 56 % av alla personer mellan 11 och 12 år och 78 % av alla mellan 15 och 16 att de vet hur man ändrar sekretessinställningarna i nätmötesplatsernas profiler.

Allmän information

21 företag har hittills undertecknat principerna för säkrare nätgemenskaper: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani, Google, Hyves, Microsoft Europe, MySpace, Nasza-klasa, Netlog, One, Rate, Skyrock, VZnet Netzwerke, Stardoll, Sulake, Tuenti, Yahoo! Europe och Zap. Wer-kennt-wen anslöt sig i november 2010 men testades inte i den aktuella omgången.

Mer information:

EU:s principer för säkrare nätgemenskaper och bedömningen av deras genomförande:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/eu_action/implementation_princip/index_en.htm

Programmet Safer Internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

EUKidsOnline:

http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx

Webbplatsen för den digitala agendan:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroes webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Följ Neelie Kroes på Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar