Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Digitalna agenda: samo dve spletišči socialnega mreženja samodejno varujeta zasebnost profilov mladoletnikov

Bruselj, 21. junija 2011 – Samo dve spletišči socialnega mreženja (Bebo in MySpace), testirani v imenu Evropske komisije, razpolagata s samodejnimi nastavitvami, ki samo stikom na odobrenem seznamu omogočajo dostop do profilov mladoletnikov, samo štiri pa samodejno zagotavljajo, da lahko stike z mladoletniki navežejo samo prijatelji (Bebo, MySpace, Netlog in SchuelerVZ). Večina med 14 spletišči, ki so bila testirana, mladoletnikom zagotavlja starosti prilagojene varnostne informacije, odgovarja na prošnje za pomoč in preprečuje, da bi zunanji iskalniki našli profile mladoletnikov. Število mladoletnikov, ki uporabljajo spletišča socialnega mreženja, v EU narašča. Trenutno jih uporablja 77 % trinajst- do šestnajstletnikov in 38 % devet- do dvanajstletnikov, ki uporabljajo internet.

To so rezultati poročila o izvajanju „načel za varnejše socialno mreženje za EU“, ki ga je objavila Komisija. Ta načela so samourejevalni sporazum za večjo varnost otrok na spletu (glej IP/09/232), ki ga je leta 2009 izpogajala Komisija. Komisija je v okviru cilja povečanja zaupanja v internet iz digitalne agende za Evropo (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200) začela pregled trenutnih samourejevalnih sporazumov za zaščito mladoletnikov na spletu.

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, pristojna za digitalno agendo, je dejala: „Razočarana sem, da večina spletišč za socialno mreženje še vedno nima samodejne nastavitve, da lahko do profilov mladoletnikov dostopajo samo njihovi odobreni stiki. Pozivala jih bom, da sprejmejo jasno zavezo, da se ta pomanjkljivost odpravi v spremenjeni različici samourejevalnega okvira, o katerem zdaj razpravljamo. S tem ne želimo samo zaščititi mladoletnikov pred nezaželenimi stiki, temveč želimo zaščititi tudi njihov ugled na spletu. Mladostniki se ne zavedajo popolnoma, kakšne so lahko posledice, če na spletu razkrijejo preveč o svojem zasebnem življenju. Dokler mladostniki sami ne morejo sprejemati odločitev ob popolnem zavedanju posledic, potrebujejo pomoč učiteljev in staršev, ki pa jih moramo podpirati z zaščitnimi mehanizmi.“

Zaradi možnosti označevanja ljudi na slikah, ki jo ponuja večina spletišč socialnega mreženja, je iskanje fotografij določene osebe na internetu zelo enostavno. Najstniki so lahko na internetu izpostavljeni tudi drugim nevarnostim, kot sta navezovanje stikov („grooming“) in kibernetsko ustrahovanje. Otroci in najstniki potrebujejo za odgovorno upravljanje spletne identitete ustrezna varnostna orodja.

V testiranjih, ki so potekala med decembrom 2010 in januarjem 2011, je bilo preučenih 14 spletišč, in sicer Arto, Bebo, Facebook, Giovani.it, Hyves, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Rate.ee, SchülerVZ, IRC Galleria, Tuenti in Zap.lu, pozneje letos pa bo testiranih še devet.

V poročilu je bilo ugotovljeno, da:

  • 13 od 14 spletišč, vključenih v testiranje, zagotavlja varnostne informacije, napotke in/ali izobraževalno gradivo posebej za mladoletnike (vsa razen Arto);

  • varnostne informacije za mladoletnike so na vseh spletiščih, ki razpolagajo z njimi, precej jasne in prilagojene starosti, kar je dober napredek od prve ocene v lanskem letu (glej IP/10/144). Vendar je te informacije na številnih spletiščih še vedno težko najti;

  • Mehanizmi prijav danes so učinkovitejši v primerjavi z letom 2010. Deset od 14 testiranih spletišč je odgovorilo na prijave uporabnikov, ki so prosili za pomoč, medtem ko jih je leta 2010 odgovorilo pet od 14. V večini primerov je bil za odgovor potreben manj kot en dan;

  • devet spletišč (Arto, Bebo, Facebook, Giovani, Hyves, Netlog, One, Rate in SchuelerVZ) razpolaga s pogoji uporabe, ki so enostavno razumljivi za mladoletnike, in/ali otrokom prijazno različico pogojev uporabe ali kodeksa ravnanja;

  • Bebo, Facebook, Myspace, Nasza-Klasa, One, Rate in SchuelerVZ razpolagajo z varnostnimi informacijami za otroke in starše, ki jih je mogoče enostavno najti in razumeti.

Poleg tega je bilo v njem ugotovljeno, da:

  • imata samo Bebo in MySpace samodejno nastavitev, da lahko do profilov mladoletnikov dostopajo samo stiki z odobrenega seznama;

  • imajo samo Bebo, MySpace, Netlog in SchuelerVZ samodejno nastavitev, da lahko z mladoletniki navežejo stike samo osebe z njihovega odobrenega seznama stikov;

  • na desetih drugih spletiščih, ki so bila testirana, so lahko „prijatelji prijateljev“ (prijatelji stikov na odobrenem seznamu, ki niso neposredno povezani z uporabnikom, torej morebitni tujci) in/ali osebe, ki niso „prijatelji“, navezali stike z mladoletniki prek osebnih sporočil in/ali komentarjev na javnih profilih (npr. pri fotografijah, blogih itd.);

  • 12 od 14 spletišč (vsa razen Rate in Zap) onemogočajo, da bi zunanji iskalniki, kot je Google ali Yahoo!, našli profile mladoletnikov, medtem ko je bilo leta 2010 šest takih spletišč; vendar lahko na večini spletišč profile mladoletnikov najdejo drugi uporabniki, ki niso „prijatelji“, ali pa se ti profili najdejo prek zunanjih iskalnikov.

Glede na raziskavo EUKidsOnline iz začetka leta (glej IP/11/479) 56 % enajst- do dvanajstletnikov in 78 % petnajst- in šestnajstletnikov pravi, da znajo spremeniti nastavitve zasebnosti pri svojem profilu socialnega mreženja.

Ozadje

Načela za varnejše socialno mreženje je do zdaj podpisalo 21 podjetij: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani, Google, Hyves, Microsoft Europe, MySpace, Nasza-klasa, Netlog, One, Rate, Skyrock, VZnet Netzwerke, Stardoll, Sulake, Tuenti, Yahoo! Europe in Zap. Podjetje Wer-kennt-wen je načela podpisalo novembra 2010, vendar ni bilo testirano v okviru tokratne ocene.

Dodatne informacije

Načela za varnejše socialno mreženje za EU in ocena njihovega izvajanja:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/eu_action/implementation_princip_2011/index_en.htm.

Program Varnejši internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm.

EUKidsOnline:

http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx.

Spletna stran digitalne agende: http://ec.europa.eu/digital-agenda.

Spletna stran Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/.

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju: http://twitter.com/neeliekroeseu..

Kontaktni osebi :

Jonathan Todd +32 22994107

Linda Cain +32 22999019


Side Bar