Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – tlačová správa

Digitálna agenda: len dve sociálne siete majú východiskové nastavenie na ochranu profilov maloletých

Brusel 21. júna 2011. Prieskum sociálnych sietí v mene Európskej komisie preukázal, že len dve webové stránky sociálnych sietí (Bebo a MySpace) majú východiskové nastavenie dostupnosti profilov maloletých len pre ich schválené kontakty a len štyri stránky zabezpečujú také východiskové nastavenie, pri ktorom maloletých môžu kontaktovať len ich priatelia (Bebo, MySpace, Netlog and SchuelerVZ). Väčšina zo 14 testovaných stránok sociálnych sietí však poskytuje maloletým informácie o bezpečnosti spôsobom primeraným ich veku, reaguje na žiadosti o pomoc a neumožňuje vyhľadávanie profilov maloletých prostredníctvom externých vyhľadávačov. Počet maloletých, ktorí využívajú sociálne siete, v EÚ narastá - v súčasnosti predstavuje 77 % používateľov internetu vo veku13 až 16 rokov a 38 % používateľov internetu vo veku 9 až 12 rokov.

Výsledky prieskumu Komisia zverejnila ako súčasť správy o dodržiavaní „zásad pre bezpečnejšie sociálne siete v EÚ“, ktoré tvoria náplň dohody o samoregulácii, ktorú Komisia sprostredkovala v roku 2009 s cieľom zaručiť bezpečnosť detí v online prostredí (pozri IP/09/232). V rámci plnenia jedného z cieľov Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200), zvýšiť dôveru v internet, Komisia iniciovala preskúmanie súčasných samoregulačných dohôd na ochranu maloletých v online prostredí.

Podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu Neelie Kroesová vyhlásila: „So sklamaním musím skonštatovať, že väčšina sociálnych sietí nemá také východiskové nastavenia, pri ktorých sú profily maloletých prístupné len ich schváleným kontaktom. Budem na nich naliehať, aby sa jasne zaviazali, že to napravia v revidovanej verzii samoregulačného rámca, o ktorej v súčasnosti diskutujeme. Neposlúži to len na ochranu maloletých pred nežiaducimi kontaktmi, ale bude to chrániť aj ich online povesť. Mladí ľudia celkom nechápu, aké dôsledky môže priniesť to, keď odhalia online príliš veľa zo svojho súkromia. Dohľad pedagógov a rodičov je potrebný, ale potrebujeme ho podporovať ochranou až dovtedy, kým mladí ľudia nezískajú schopnosť prijímať rozhodnutia pri plnom vedomí dôsledkov.“

Možnosť označovať ľudí na fotografiách, ktorú ponúka väčšina sociálnych sietí, veľmi uľahčuje vyhľadávanie online fotografií konkrétnej osoby. Tínedžeri môžu byť na internete vystavení aj iným rizikám, ako je grooming (snaha spriateliť sa s mladšou osobou a prekonať jej zábrany na účely zneužívania) a cyber-bullying (internetová šikana). Deti a tínedžeri potrebujú vhodné nástroje z oblasti bezpečnosti, ktoré by im umožňovali zodpovedné spravovanie svojej online identity.

Testy vykonané v období od decembra 2010 do januára 2011 sa zamerali na 14 webových stránok: Arto, Bebo, Facebook, Giovani.it, Hyves, Myspace, Nasza-klasa.pl, Netlog, One.lt, Rate.ee, SchülerVZ, IRC Galleria, Tuenti a Zap.lu. Ďalších 9 stránok sa preskúma tento rok.

Zistilo sa, že:

  • Bezpečnostné informácie, usmernenia a/alebo vzdelávacie materiály určené osobitne maloletým poskytuje 13 zo 14 preskúmaných stránok (teda všetky stránky okrem Arto).

  • Bezpečnostné informácie pre maloletých sú na všetkých stránkach, ktoré ich poskytujú, pomerne jasné a podané spôsobom primeraným veku, čo je chvályhodný pokrok od prvého posúdenia v minulom roku (pozri IP/10/144). Na mnohých stránkach sa však tieto informácie ťažko hľadajú.

  • Mechanizmy podávania správ sú účinnejšie než ešte v roku 2010. Na správy používateľov a žiadosti o pomoc reaguje 10 zo 14 testovaných stránok, v porovnaní len s 5 zo 14 v roku 2010. Vo väčšine prípadov odpovede došli za menej ako jeden deň.

  • Podmienky používania stránok podané spôsobom ľahko zrozumiteľným pre maloletých prípadne verzie podmienok používania alebo kódexu správania určené pre deti obsahuje 9 stránok (Arto, Bebo, Facebook, Giovani, Hyves, Netlog, One, Rate and SchuelerVZ).

  • Bebo, Facebook, Myspace, Nasza-klasa, One, Rate and SchuelerVZ poskytujú bezpečnostné informácie pre deti i rodičov, ktoré sú jednak ľahko dostupné a jednak ľahko pochopiteľné.

Okrem toho sa zistilo, že:

  • Len Bebo a MySpace majú také východiskové nastavenie, pri ktorom sú profily maloletých prístupné len pre ich schválené kontakty.

  • Len Bebo, MySpace, Netlog and SchuelerVZ majú také východiskové nastavenie, pri ktorom môžu maloletých kontaktovať len ich schválené kontakty.

  • Na ostatných 10 stránkach je možné, aby maloletých prostredníctvom osobných správ a/alebo komentárov týkajúcich sa ich verejného profilu (napr. fotografií, blogu a pod.) kontaktovali aj „priatelia priateľov“ (čiže priatelia ich schválených kontaktov, ktorí nie sú priamo spojení s používateľom, a môžu to byť prípadne cudzie osoby.

  • Vyhľadávanie profilov maloletých prostredníctvom externého vyhľadávača, ako sú napríklad Google a Yahoo!, neumožňuje 12 zo 14 stránok (všetky okrem Rate a Zap), v porovnaní so 6 stránkami v roku 2010. Väčšina stránok však umožňuje vyhľadanie profilov maloletých inými osobami, ktoré nepatria do okruhu „priateľov“, prostredníctvom interného vyhľadávača.

Podľa prieskumu EUKidsOnline zo začiatku tohto roka (pozri IP/11/479), 56 % respondentov vo veku 11 až 12 rokov odpovedalo, že vedia zmeniť nastavenia súkromia svojho profilu v sociálnej sieti.

Kontext

Do dnešného dňa podpísalo Zásady pre bezpečnejšie sociálne siete 21 spoločností: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani, Google, Hyves, Microsoft Europe, Myspace, Nasza-klasa, Netlog, One, Skyrock, VZnet Netzwerke, Stardoll, Sulake, Tuenti, Yahoo! Europe a Zap. Wer-kennt-wen sa pridala v novembri 2010, nebola však ešte zahrnutá v aktuálnom posúdení.

Ďalšie informácie

Zásady pre bezpečnejšie sociálne siete v EÚ a posúdenie ich dodržiavania:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/eu_action/implementation_princip_2011/index_en.htm

Program bezpečnejší internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

EUKidsOnline:

http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx

Webová stránka digitálnej agendy:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Webová stránka Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteri:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktné osoby :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar