Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Digitalizācijas programma. Nepilngadīgo privātumu ar noklusējuma iestatījumiem aizsargā tikai divas socializēšanās tīmekļa vietnes

Briselē, 2011. gada 21. jūnijā. Tikai divām no Eiropas Savienības uzdevumā pārbaudītajām socializēšanās tīmekļa vietnēm (Bebo un MySpace) noklusējuma iestatījumi ir tādi, ka nepilngadīgo profili ir pieejami tikai viņu apstiprinātām kontaktpersonām, un tikai četru tīmekļa vietņu noklusējuma iestatījumi nodrošina, ka ar nepilngadīgajiem var sazināties tikai draugi (Bebo, MySpace, Netlog un SchuelerVZ). Tomēr lielākā daļa no 14 pārbaudītajām socializēšanās tīmekļa vietnēm sniedz nepilngadīgajiem viņu vecumam atbilstošu drošības informāciju, atbild uz palīdzības lūgumiem un neļauj meklēt nepilngadīgo profilus ar ārējām meklētājprogrammām. To nepilngadīgo skaits, kuri apmeklē socializēšanās tīmekļa vietnes, Eiropas Savienībā pieaug – pašlaik tie ir 77 % no interneta lietotājiem 13‑16 gadu vecuma grupā un 38 % no 9‑12 gadus veciem lietotājiem.

Apsekojuma rezultāti ir apkopoti Komisijas tikko publicētajā ziņojumā par to, kā tiek īstenoti "Drošāku socializēšanās tīklu principi Eiropas Savienībai”. Minētie principi ir pašregulācijas vienošanās, ko Komisija palīdzēja sagatavot 2009. gadā, lai rūpētos par bērnu drošību tiešsaistē (sk. IP/09/232). Viens no Eiropas digitalizācijas programmas (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200) mērķiem ir uzlabot uzticēšanos internetam, tāpēc Komisija ir sākusi pārskatīt patlaban spēkā esošās pašregulācijas vienošanās par nepilngadīgo aizsardzību tiešsaistē.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitalizācijas programmas īstenošanu, pauda šādu viedokli: "Esmu sarūgtināta, ka vairums socializēšanās vietņu nerūpējas par to, lai ar noklusējuma iestatījumiem nepilngadīgo profili būtu pieejami tikai personām, kuras viņi apstiprinājuši kā savas kontaktpersonas. Es mudināšu šādas vietnes nepārprotami apņemties to novērst pašregulācijas sistēmas pārskatītajā variantā, kuru mēs patlaban apspriežam. Tas nepilngadīgos pasargātu ne tikai no nevēlamas saskarsmes, bet arī aizsargātu viņu reputāciju interneta vidē. Jaunieši līdz galam neapzinās, kādas sekas var rasties, pārāk atklāti publiskojot savas privātās dzīves faktus tiešsaistē. Līdztekus izglītošanai un ieteikumiem vecākiem ir svarīgi nodrošināt nepilngadīgo aizsardzību līdz brīdim, kad jaunieši spēj pieņemt lēmumus, pilnībā apzinoties to iespējamās sekas."

Iespēja "atzīmēt" fotoattēlos personas – pakalpojums, ko piedāvā vairums socializēšanās tīklu, – ļauj ļoti vienkārši meklēt šīs personas fotoattēlus tiešsaistē. Pusaudži internetā var saskarties arī ar citu apdraudējumu, piemēram, uzticības iegūšanu pavedināšanas nolūkā un kiberiebiedēšanu. Bērniem un pusaudžiem ir nepieciešami atbilstīgi drošības līdzekļi, lai, veidojot tiešsaistes identitāti, spētu to pienācīgi pasargāt.

Pārbaudes tika veiktas laikposmā no 2010. gada decembra līdz 2011. gada janvārim, un tās aptvēra 14 tīmekļa vietnes: Arto, Bebo, Facebook, Giovani.it, Hyves, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Rate.ee, SchülerVZ, IRC Galleria, Tuenti un Zap.lu. Šogad tiks pārbaudītas vēl deviņas vietnes.

Ziņojumā secināts, ka:

  • 13 vietnes no minētajām 14 (vienīgais izņēmums ir Arto) sniedz drošības informāciju, norādījumus un/vai izglītojošus materiālus, kas īpaši paredzēti nepilngadīgajiem,

  • drošības informācija nepilngadīgajiem ir pietiekami skaidra un viņu vecumam atbilstoša visās tīmekļa vietnēs, kuras tādu nodrošina. Šajā jomā sperts liels solis uz priekšu salīdzinājumā ar pirmo novērtējumu, kas tika veikts pagājušajā gadā (sk. IP/10/144). Tomēr daudzās vietnēs šāda informācija joprojām ir grūti atrodama,

  • ziņošanas mehānismi patlaban ir labāki nekā 2010. gadā. Uz lietotāju lūgumu palīdzēt atbild 10 no pārbaudītajām 14 tīmekļa vietnēm salīdzinājumā ar tikai 5 no 14 vietnēm 2010. gadā. Vairumā gadījumu atbildes tiek saņemtas vienas dienas laikā.

  • deviņas vietnes (Arto, Bebo, Facebook, Giovani, Hyves, Netlog, One, Rate un SchuelerVZ) nodrošina nepilngadīgajiem viegli saprotamus lietošanas noteikumus un/vai lietošanas noteikumu vai rīcības kodeksa versiju, kas orientēta uz bērniem,

  • Bebo, Facebook, Myspace, Nasza-Klasa, One, Rate un SchuelerVZ sniedz drošības informāciju bērniem un vecākiem, un to ir viegli atrast un saprast.

Turklāt ziņojumā konstatēts, ka:

  • tikai Bebo un MySpace nodrošina, ka ar noklusējuma iestatījumiem nepilngadīgo profiliem var piekļūt tikai viņu apstiprinātas kontaktpersonas,

  • tikai Bebo, MySpace, Netlog un SchuelerVZ nodrošina, ka ar noklusējuma iestatījumiem ar nepilngadīgajiem var sazināties tikai viņu apstiprinātas kontaktpersonas,

  • pārējās desmit pārbaudītās vietnes ļauj "draugu draugiem" (apstiprināto kontaktpersonu draugiem, kuriem nav tiešas saistības ar lietotāju, t.i., potenciāliem svešiniekiem) un/vai personām, kuras nav draugu sarakstā, sazināties ar nepilngadīgajiem, izmantojot personiskus ziņojumus un/vai komentārus viņu publiskajos profilos (piemēram, pie fotogrāfijām, emuāros, u.c.),

  • 12 no 14 tīmekļa vietnēm (visas, izņemot Rate un Zap) neļauj nepilngadīgo profilus atrast, izmantojot ārējas meklētājprogrammas, piemēram, Google vai Yahoo!. 2010. gadā bija tikai sešas šādas vietnes, tomēr vairumā tīmekļa vietņu personas, kuras nav draugu sarakstā, nepilngadīgo profilus var atrast, izmantojot iekšējās meklētājprogrammas.

Saskaņā ar šajā gadā veiktu EUKidsOnline apsekojumu (sk. IP/11/479) 56 % no 11–12 gadus veciem lietotājiem un 78 % no 15-16 gadīgajiem apgalvo, ka zina, kā nomainīt privātuma iestatījumus savā socializēšanas tīkla profilā.

Vispārīga informācija

Drošāku socializēšanās tīklu principus līdz šim ir parakstījis 21 uzņēmums: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani, Google, Hyves, Microsoft Europe, MySpace, Nasza-klasa, Netlog, One, Rate, Skyrock, VZnet Netzwerke, Stardoll, Sulake, Tuenti, Yahoo! Europe un Zap. Wer-kennt-wen tos parakstīja 2010. gada novembrī, bet pašreizējā novērtējumā netika pārbaudīts.

Sīkāka informācija

Drošāku socializēšanās tīklu principi ES un to īstenošanas novērtējums:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/eu_action/implementation_princip_2011/index_en.htm

Drošāka interneta programma:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

EUKidsOnline:

http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Nēlī Krusas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Nēlī Krusas Twitter sīkziņas: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar